پاورپوینت شهر سبز در معماری پایدار 5000 تومان

پاورپوینت شهر سبز در معماری پایدار

پاورپوینت شهر سبز در معماری پایدار شهر پايدار به شهري اطلاق مي گردد كه طراحي آن بر اساس اثرات زيست محيطي شكل گرفته است به طوري كه در اين شهر ها مصر ف انرژي ، آب در حداقل ممكن است . مردم ساكن در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي 4000 تومان

دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي

دانلود پروژه آمار ساختمان وبرج سازي ۵ معرفي منطقه و ناحيه بندي آن نحوه استقرار بناهاي شهر يكي از مهمترين مسائل ارتباطي بين انسان و محيط شهري است بناهاي شهر با فضايي كه ايجاد مي‌كنند و تناسبات و [...]

مشاهده و خرید