نقشه های کامل دانشگاه آزاد 20000 تومان

نقشه های کامل دانشگاه آزاد

نقشه های کامل دانشگاه آزاد شامل تمام ساختمان های می باشد که بسیار مناسب برای پروژهای دانشگاهی مربوط به معماری شامل نقشه های زیر: برق (اداری) برق (کتابخانه) پرونده دریافت مکانیکی (دانشکده) نقشه [...]

مشاهده و خرید
نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی 6000 تومان

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی

نقشه اتوکد ساختمان ۶ طبقه دولتی یک نمونه نقشه سازه و معماری ساختمان ۶طبقه دولتی ساختمان دارای سیستم سازه ای بادبندی بوده و مطابق ویرایش ۲ آیین نامه ۲۸۰۰ توسط اینجانب طراحی گردیده است.ساختمان [...]

مشاهده و خرید