پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی 8000 تومان

پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی vاین كتاب شامل سه بخش است : بخش اول : تاریخ و مفهوم تكنولوژی آموزشی در جهان . بخش دوم : آشنایی با طراحی منظم آموزشی . ۳ . بخش سوم : معرفی رسانه ها . آشنایی با [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت شيوه هاي مطالعه 8000 تومان

پاورپوینت شيوه هاي مطالعه

پاورپوینت شيوه هاي مطالعه طرح درس شيوه هاي مطالعه : ابتدا كليات نحوه مطالعه و خواندن از طريق معرفي ابزارهاي مورد استفاده در مطالعه توضيح داده مي شود . روش هاي مختلف افزايش سرعت مطالعه از طريق [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی 8000 تومان

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی هدف نهایی درس:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند. دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي 8000 تومان

پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي

پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي گفتار اول: تعريف وفوايد مطالعات تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش وتاريخ و سير تحول آن. گفتار دوم: اصطلاحات ومفاهيم كليدي در ارتباط با مطالعات آموزش و   پرورش گفتار [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش 8000 تومان

پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش هدف های کلی کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش ، و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي 8000 تومان

پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي

پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي اصول برنامه ريزي آموزشي تعداد واحد :  ۳ واحد نظري نام رشته: علوم تربيتي، گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي پيش نياز : مقدمات برنامه ريزي آموزشي ارائه در ترم : ششم [...]

مشاهده و خرید
پاورپوبنت انواع ارزشیابی 4000 تومان

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

پاورپوبنت انواع ارزشیابی اصطلاحات و مفاهيم مربوط به ارزشيابي اندازه گيري آزمون آزمودن سنجش ارزشيابي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي vسطحي سنجي vاعتبار و روايي اندك vاندازه گيري كمّي و غير مستقيم vمغالطه ي [...]

مشاهده و خرید