احياي قلب (CPR) 6000 تومان

احياي قلب (CPR)

احياي قلب (CPR) احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود. اين مانور حياتي مي [...]

مشاهده و خرید
مقاله نازايي 4000 تومان

مقاله نازايي

مقاله نازايي ناباروري در مردان يعني اين كه مردي نتواند زني را پس از يك سال آميزش باردار كند و در زنان يعني اين كه زني پس از اين زمان باردار نشود. همچنين، اگر زني نتواند جنين را در رحم خود نگه [...]

مشاهده و خرید
مقاله نارسايي كليه 4000 تومان

مقاله نارسايي كليه

مقاله نارسايي كليه کلیه ها دو عضوی هستند که در طرفین ستون مهره ها و در زیر قفسه سینه قرار گرفته اند. کار اصلی کلیه ها حفظ تعادل شیمیایی بدن است. آنها مواد زاید و مایع اضافی را از خون تصفیه کرده و [...]

مشاهده و خرید