پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 67 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

 • مفروضات APT
 • سرمايه گذاران به دنال بازدهی با ريسک متعادل هستند ؛ آنها ريسک گريزند و به دنبال پيشينه سازی ثروت نهايي شان هستند؛
 • سرمايه گذاران می توانند در نرخ بدون ريسک, وام بگيرند و يا وام بدهند.
 • هيچ محدوديت بازاری, همانند هزينه هايي مبادلاتی , ماليات يا محدوديت فروش استقراضی وجود ندارد.
 • درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, ليکن دو فرض خاص دارد:
 • سرمايه گذاران بر تعداد و همچنين تعيين عواملی که به صورت سيستمی در قيمت گذاری داراييها مهم اند, توافق دارند؛
 • هيچ گونه فرصت سود آربيتراژ(بدون ريسک) وجود ندارد.
 • برای فن تخمين همزمان ويژگي ها و عامل ها از دو شيوه مجزا استفاده می شود.
 • ۱- ويژگيهای ورقه مدل APT
 • ۲- عامل Ij ويژگي ورقه    bij                قيمتهای بازاری ريسک
 • ۲-الف)مجموعه ای از پديده های کلان اقتصادی که احتمال دارد بازده را تحت تأثير قرار دهند در نظر گرفته می شود و اين پديده ها شامل متغيرهايي از قبيل نرخ تورم و نرخ بهره می باشند.
 • ۲-ب)مجموعه ای از پرتفويهاييبه مشابه ابزارهايي که عامل تاثيرگذار بر بازده اوراق در خود نشان می دهند تعيين می گردند.

پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید