گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 141 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

امروز اولين روز ورود به مهد کدک خجسته بود و من در ابتدای ورودم با مدير محترم مهد خانم اميران و معاون خانم افشار منش آشنا شدم . سپس به طبقه پايين رفتيم تا وارد مهد شويم و با مربی خانم شوريابی و کودکان نيز اشنا شدم. ساعت بعد که زنگ تفريح بود سعی کردم با کودکان آشنا تر شوم و وارد جمع آنها شوم که خوشبختانه در آن جمع کوچک و صميمي پذيرفته شدم و با کودکان مشغول بازي کردن شدم . مربی مهد نيز از عمل من خوشحال شد و تعجب کردند که به اين راحتی توانستم وارد بازی کودکان شوم. مربی طرح درس زمستان را دادند و من هم در ارائه تدريس کمک کردم.

شنبه ۱۴/۱۱/۸۵
امروز صبح در تمامی دفتر بچه ها شعرهايي را که مربی گفتند نوشتم. ساعت بعد با کمک مربی ورزش چادرهای بازی را برای کودکان نصب کرديم سپس لگوها را به داخل چادر بردم و کودکان در داخل چادرها به بازی کردن مشغول شدند. سپس با بچه ها بازی کردم. بازی که در آن مفاهيمي را نيز آموزش داده باشم مثل: سبک , سنگين, بلند, کوتاه, اين بازی را در کتاب حرکتها و بازيهای موزون آموخته بودم و در طول اين مدت ۲ سال دانشجو بودن بسياری از مسائل را در مورد کودکان آموختم که يکي از آنها اين بود که هر مفاهيمي را که می خواهيم به کودکان بياموزيم از طريق بازی باشد که من اين عمل را انجام دادم .
اگر من يک وسيله سبک را به آنها نشان می دادم آنها دست مي زدند و اگر وسيله سنگين بود آنها می نشستند. در پايان ساعت نيز در زنگ آميزي دفاتر, به کودکان کمک کردم.

يکشنبه ۱۵/۱۱/۸۵
ارائه مستقل طرح درس:کشاورزي (۱)
که هدف از اجرای اين طرح درس اين بود که:
۱- کودکان با کشاورز آشنا شوند.
۲- محصولات کشاورزي را نام ببرند.
۳- خود بتوانند يک دانه بکارند.
وسائل کمک آموزشی: تصويري از کشاورز – تصوير مترسک – گندم – برنج – نخود و … – قوطی شير – خاک .
پس از اينکه طرح درس خود را ارئه دادم به کودکان طرز کاشت لوبيا را ياد دادم . که من برای بچه ها خاک آوردم ودانه لوبيا را در آن کاشتم . سپس از بچه ها خواستم توضيحات مرا بصورت يک نمايش در بياورند . که يکی از بچه ها در نقش کشاورز, ديگري مترسک شد و خوشبختانه بطور کامل توضيحات مرا درک کرده بودند. سپس ۴ دانه لوبيا را در ۴ مرحله رو بر کاغذ نشان دادم. در مرحلة اول لوبيا را روی کاغذ چسباندم و روی آن را خاک ريختم و يک طلق به روی آن زدم و در ۳ مرحله ديگر با کاغذ رنگی سبز جوانه ای برای آن کشيدم و مراحل کاشت و سبز شدن را نشان دادم.
از مربی نيز خواستم اشکالات مرا بيان کنند که ايشان نيز لطف کردند و اشکالات تدريس را به من گفتند .
در آخر کار هم يک قصه برای کودکان به نام گياهان خواندم که کودکان لذت بردند و نيز برای دهة فجر يک کاردستی هواپيما درست کردم.
گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید