کارآموزی مونتاژ پراید

کارآموزی مونتاژ پراید

تعداد صفحات: 41 همرا تصویر

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 136 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

کارآموزی مونتاژ پراید

مراحل اصلی فعالیت :
۳۲۵ ـ TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سمت چپ توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک
۰۰۱ـ TP : چسباندن زه سمت چپ و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .
۳۲۶ ـ TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سقف سمت راست توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک .
۲۹۰ ـ TP : چسباندن زه سمت راست و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .
زمان استاندارد برای نصب قطعات :
قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :
۱٫ زه های مشکی رنگ
۲٫ ماستیک « مشکی رنگ » برای چسباندن زه روی سقف

۱ ـ زدن ماستیک به شیار (۰۱)۱ ـ چسباندن زه و زدن چسب کاغذی

ایستگاه ۲ : دیاق سپر و محل لوله سوخت
کد کارگر مشغول به کار : OG
مراحل اصلی فعالیت :
۰۰۳ ـ TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب .
۰۱۵ ـ TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ .
۰۳۴ ـ ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله
۰۱۰ ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست .
۵۸۳ ـ TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .
قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :
۱٫ لوله سوخت
۲٫ خارهای زیر گلگیر
۳٫ بست های پلاستیکی
۴٫ پایه های فلزی سپر عقب
۵٫ درپوش برای زیر گلگیر
۶٫ پیچ
۲ ـ محل سوخت لوله

ایستگاه ۲ : نصب لوله سوخت
کد کارگر مشغول به کار : GO
مراحل اصلی فعالیت :
۸۵۴ ـ TP : جا زدن ۵ عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت راست .
۳۶۴ ـ TP : نصب یک عدد درپوش چهار گوش روی ستون جلو راست .
۲۸۴ ـ TP : نصب گل پخش کن زیر چران جلو توسط خارهای مربوطه .
۰۰۶ ـ TP : بستن پیچ های مجموعه لوله ترمز از داخل محفظه موتور .
۱۷۵ ـ TP : نصب لوله ترمز و بنزین به زیر شاسی توسط ۴ پیچ .
قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :
۱٫ ۵ عدد خار خاکستری بر روی نصب گل پخش کن و زیر گلگیر
۲٫ گل پخش کن مشکی رنگها برای جلو
۳٫ بست مخصوص و پیچ بای نصب لوله سوخت
۴٫ درپوش مشکی رنگ چهار گوش

۳ ـ نصب لوله سوخت

ایستگاه ۴ : لوله سه قلو
کد کارگر مشغول به کار : OH
مراحل اصلی فعالیت :
۰۱۲ ـ TP : جا زدن چهار عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت چپ .
۱۸۹ ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگیر سمت چپ .
۰۲۱ ـ TP : نصب دو عدد بست مشکی رنگ نگهدارنده سیم کشی زیر است گلگیر جلو سمت چپ داخل محفظه چرخ .
۸۱۵ ـ TP : نصب براکت وسط منبع شیشه شور توسط دو عدد پیچ به زیر آستر گلگیر سمت چپ .
۰۱۶ ـ TP : نصب مجموعه لوله برگشت بنزین توسط ۳ عدد پیچ در قسمت عقب به زیر شاسی .
قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :
۱٫ ۴ عدد خار مشکی رنگ برای گل پخش کن و زیر گلگیر .
۲٫ براکت فلزی برای منبع شیشه شور .
۳٫ بست مخصوص مشکی رنگ برای نصب سیم کشی زیر آستر جلو سمت چپ .
۴٫ پیچ و بست مخصوص برای نصب مجموعه لوله برگشت بنزین .

۴ ـ نصب مجموعه برگشت بنزین

ایستگاه ۴ : کابل ترمز دستی ـ عایق حرارت گیر
کد کارگر مشغول به کار : HO
مراحل اصلی فعالیت :
۰۱۶ ـ TP : نصب عایق حرارت گیر اگزوز توسط ۳ عدد پیچ .
۰۱۷ ـ TP : عبور دادن کابل ترمز دستی از زیر به داخل اتاق و ثابت کردن آن به زیر بدنه .
۰۱۳ ـ TP : مونتاژ قلاب اگزوز و نصب آن زیر اتاق توسط دو عدد پیچ و قرار دادن حلقه های لاستیکی مربوط.
۶۳۱ ـ TP : اتصال عایق حرارت گیر دوم برای خودروهای CNG.
قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :
۱٫ سینی حرارتی
۲٫ کابل ترمز دستی
۳٫ بست اگزوز

۵ ـ نصب عایق حرارت گیر اگزوز
کارآموزی مونتاژ پراید

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید