پروژه مستندات سیستم انبارداری كفش مشكين مشهد

پروژه مستندات سیستم انبارداری كفش مشكين مشهد

تعداد صفحات: 52

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 107 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پروژه مستندات سیستم انبارداری كفش مشكين مشهد

فهرست

مقدمه ۴

فصل اول : معرفی ۵
۱-۱) ضعف برنامه های انبار موجود ۶
۱-۲) انگیزه تحقیق ۷
۱-۳) هدف پروژه ۷
۱-۴) روش انجام پروزه ۷

فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری ۸
۲-۱) تعریف انبار ۹
۲-۲) دلایل استفاده از انبار ۹
۲-۳) انواع موجودیهای انبار ۱۰
۲-۴) سازمان انبار ۱۱
۲-۵) وظایف انباردار ۱۱
۲-۶) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار ۱۲

فصل سوم : طراحی نرم افزار ۱۴
۳-۱) گزارش شناخت سیستم ۱۵
۳-۲) گزارش کامل آنالیز سیستم ۱۶
۳-۳) پیاده سازی بانک اطلاعاتی ۳۰
فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار ۳۴
۴-۱) مقدمه ۳۵
۴-۲) تعریف چند واژه ۳۶
۴-۳) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار ۳۶
۴-۴) ارزیابی پروژه ۳۷
۴-۵) قسمتهایی از کد برنامه ۳۸

پیوست ۴۶
فرم های طراحی شده برنامه ۴۷

منابع و مراجع ۵۵
فهرست اشکال :

۲-۱- نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها ۱۱
۲-۲- فرآیند انبار (ورودی ها و خروجی ها) ۱۲
۲-۳- دیاگرام جریان اطلاعات انبار ۱۳
۱-۱- صفحه بارگذاری که در ابتدای برنامه ظاهر می شود ۴۷
۱-۲- فرم رمز عبوربرنامه ۴۷
۱-۳- صفحه اصلی برنامه ۴۸
۱-۴- فرم ثبت نام پرسنل ۴۸
۱-۵- فرم ثبت کارهای روزانه پرسنل ۴۹
۱-۶- فرم سفارشات شرکت ۴۹
۱-۷- فرم مواد اولیه انبار ورودی ۵۰
۱-۸- فرم تولیدات نهایی شرکت ۵۰
۹-۱- فرم مواد اولیه انبار خروجی ۵۱
۱-۱۰- فرم لیست کارهای ثبت شده ۵۲
۱-۱۱- فرم جستجوی تولیدات نهایی ۵۲
۱-۱۲- فرم جستجوی مواد اولیه انبار ورودی ۵۳
۱-۱۳- فرم جستجوی سفارشات ۵۳
۱-۱۴- فرم میزان دریافتی سفارشات ۵۴
۱-۱۵- فرم گزارش مشخصات پرسنل ۵۴
۱-۱۵- فرم ارتباط با ما ۵۴
مقدمه

فنون و تخصصهای اداری در زمره مسائلی است که آگاهی از آن برای کارشناسان و صاحبان مشاغل امری ضروری است . هر اندازه دانش مدیران و کارگزاران در زمینه مدیریت و فنون اداری بیشتر و ابعادي گسترده تر داشته باشد ، اعمال مديريت و سرپرستي با كمال و نيروي بيشتري تحقق خواهد پذيرفت و نتيجتاَ كارايي سازمان ها و كاركنان در جهت نيل به هدفهاي سازماني فزوني خواهد يافت .
براي دستيابي به هدف فوق تهيه متون آموزشي مناسب مورد تاكيد خاصي قرار گرفته و با توجه به اهميت كامپيوتر در دنياي امروز ، بخصوص در تصميم گيري هاي كشوري با حجم زياد اطلاعات و نقش مهمي كه اين تكنولوژي در دستيابي به ساير تكنولوژي هاي پيشرفته ايفا مي كند ، استفاده از آن و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي به كمك نرم افزار هاي پايگاه داده مفيد واقع خواهد شد .
در اين پايان نامه به مباحث زير اشاره شده است :
o فصل اول : معرفي ، كه به معرفي كل سيستم مي پردازد .
o فصل دوم : مروري بر فرآيند انبار داري ، كه به نكاتي در مورد اصول انبارداري اشاره مي كند .
o فصل سوم : طراحي نرم افزار ، كه ساختار و چگونگي تشكيل پايگاه دادة سيستم را مورد بررسي قرار مي دهد .
o فصل چهارم : پياده سازي نرم افزار ، كه در آن به نحوة پياده سازي نرم افزار پرداخته ايم .
o فصل پنجم : راهنماي استفاده از نرم افزار انبار ، كه بهكاربر مهارت هاي استفاده از اين نرم افزار را مي آموزد .
o فصل ششم : قسمت هايي از كد برنامه كه در آن با توابع مهم برنامه آشنا مي شويم .

پروژه مستندات سیستم انبارداری كفش مشكين مشهد

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید