پروژه مسأله ۵ مرحله ای برای رشته حسابداری

پروژه مسأله ۵ مرحله ای برای رشته حسابداری

تعداد صفحات: فایل اکسل

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 131 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پروژه مسأله ۵ مرحله ای برای رشته حسابداری

یک شرکت تولیدی از هز هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند در دایره ۱ کلیه مواد در آغاز کار در جریان تولید قرار می گیرد و دسمزد و سرباز به تدریج در طول مدت تولید به تولید اضافه می گردد .
اطلاعات زیر از دفاتر شرکت استخراج شده است . کارد در جریان ساخت ابتدای دوره ۳/۲ تکمیل ۳۰۰۰ واحد محصول که تولید آن شروع شده ۹۰۰۰ واحد محصول تکمیل شده و انتقالی به دایره ۲ ،
۸۰۰ واحد کار در جریان ساخت پایان دوره ۲/۱ تکمیل ۴۰۰۰ واحد .
– هزینه های تولید به شرح زیر است .
کار در جریان ساخت ابتدای دوره ۱۶۰۰۰ ریال ( مواد ۹۶۰۰ ، دستمزد ۳۶۰۰ ، سربار ۲۸۰۰ )
مواد مستقیم ۲۷۰۰۰ ریال ، دستمزد مستقیم ۱۶۰۰۰ ریال و سربار ۸۰۰۰ ریال .
مطلوبست :
تهیه گزارش هزینه تولید با استفاده از روش FIFO و میانگین موزون .

پروژه مسأله ۵ مرحله ای برای رشته حسابداری

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید