پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

اندازه: 2606

تعداد صفحات: 290

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 148 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

22000 تومان – خرید

پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول
موتورهاي جريان مستقيم DC 3
۱-۱ روابط سرعت گشتاور در حالت دايمي ۵
۱-۲ روشهاي كنترل سرعت ۹
۱-۳ راه اندازي ۱۵
۱-۴ حداقل نمودن تلفات در محركه هاي DC سرعت متغير ۱۶
فصل دوم
كنترل موتورهاي DC با يكسو كننده هاي قابل كنترل ۱۸
۲-۱ مدارهاي يكسو كننده قابل كنترل ۲۰
۲-۲ يكسو كننده هاي با روش كنترلي مدولاسيون پهناي پالس PWM 25
۲-۳ كنترل جريان ۳۲
۲-۴ كار چند ربعي محركه هاي داراي يكسو كننده تمام كنترل شده ۳۴

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم
كنترل موتورهاي DC با برشگرها ۴۱
۳-۱ روشهاي كنترل ۴۴
۳-۲ كنترل حالت موتوري يك موتور سري ۴۴
۳-۳ ترمز ژنراتوري موتورهاي DC 45
۳-۴ كنترل جريان ۴۵
۳-۵ كنترل چند ربعي موتورهاي تغذيه يا برشگر ۴۶
فصل چهارم
كنترل حلقه بسته محركه هاي DC 54
۴-۱ محركه هاي سرعت متغير تك ربعي ۵۵
۴-۲ محركه هاي سرعت متغير ۴ ربعي ۶۷
فصل پنجم
موتورهاي القايي ۷۳
۵-۱ عملكرد موتورهاي القايي ۳ فاز ۷۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۵-۲ راه اندازي ۸۷
۵-۳ ترمز كردن ۸۹
۵-۴ كنترل سرعت ۸۹
فصل ششم
كنترل موتورهاي القايي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC 95
۶-۱ مدارهاي كنترل كننده ولتاژ AC 96
۶-۲ كنترل چهار ربعي و كار به صورت حلقه بسته ۹۹
۶-۳ محركه هاي بارهاي پنكه اي يا پمپها و جرثقيلها ۱۰۳
۶-۴ راه اندازي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC 108
۶-۵ حداقل نمودن تلفات ۱۰۸
فصل هفتم
محركه هاي موتورالقايي كنترل شده با فركانس ۱۱۰
۷-۱ كنترل موتور القايي با اينورتر منبع ولتاژ ۱۱۳
۷-۲ محركه هاي اينورتر منبع جريان فركانس متغير ۱۴۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۷-۳ اينورترهاي PWM كنترل شده با جريان ۱۴۵
۷-۴ سيكلو كنورترها ۱۴۸
فصل هشتم
محركه هاي موتور القايي روتور سيم بندي شده با كنترل قدرت لغزش ۱۵۱
۸-۱ كنترل استاتيكي مقاومت روتور ۱۵۳
۸-۲ محركه هاي استاتيكي شربيوس ۱۵۶
۸-۳ محركه هاي تغير يافته كرامر ۱۶۴
فصل نهم
تاثير كنترل دور موتورهاي الكتريكي برروي بهينه سازي مصرف انرژي ۱۶۶
۹-۱ مقدمه فصل ۱۶۷
۹-۲ مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي ۱۶۹
۹-۳ موانع در سياست گذاري انرژي ۱۷۰
۹-۴ انتخاب موتور مناسب ۱۷۱
۹-۵ تطابق موتور و بار ۱۷۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۹-۶ موتورهاي با راندمان بالا ۱۷۳
۹-۷ اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد سيستمهاي مرتبط با الكترو موتورها ۱۷۵
۹-۸ روشهاي عملي براي افزايش بازدهي موتور ۱۷۸
۹-۹ دستورالعملهاي لازم براي بهبود عملكرد موتورهاي الكتريكي ۱۸۱
۹-۱۰ دسته بندي اقدامات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي ۱۸۳
۹-۱۱ تكنولوژي الكترونيك قدرت و درايوهاي AC 184
۹-۱۲ كنترل كننده هاي دور موتور ۱۸۶
۹-۱۳ مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور ۱۸۹
۹-۱۴ مديريت بهينه سازي مصرف انرژي و نقش كنترل كننده هاي دور موتور ۱۹۰
۹-۱۵ پمپها و فن ها ۱۹۲
۹-۱۶ قوانين افينيتي در كاربردهاي پمپ و فن ۱۹۴
۹-۱۷ مثال از محاسبات صرفه جويي انرژي در فن ۱۹۹
۹-۱۸ يك مطالعه موردي در ايران ۲۰۱

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۹-۱۹ سيستمهاي تهويه مطبوع ۲۰۴
۹-۲۰ ماشين تزريق پلاستيك ۲۰۴
۹-۲۱ صرفه جويي انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب ۲۰۵
۹-۲۲ كمپرسورها ۲۰۶
۹-۲۳ نيروگاهها ۲۰۶
۹-۲۴ سيمان ۲۰۷
قابليتهاي كنترل كننده هاي دور موتور مدرن ۲۰۹
۹-۲۵ درايوهاي دور متغير VACON مصداقي از درايوهاي مدرن ۲۱۲
۹-۲۶ مسايلي كه درايوهاي دور متغير به وجود مي آورند ۲۱۲
۹-۲۷ درايوهاي ولتاژ متوسط ۲۱۸
۹-۲۸ توصيه ها ۲۱۹
۹-۲۹ خلاصه اي از اين بخش ۲۲۱

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دهم
معرفي درايوهاي كاربردي و صنعتي AC و DC ساخته شده توسط شركت پرتو صنعت ۲۲۲
۱۰-۱ درايوهاي DC 223
۱۰-۲ قسمت كنترل ۲۲۶
۱۰-۳ معرفي چند دستگاه براي كنترل سرعت موتورهاي AC 227
۱۰-۴ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-RM 227
۱۰-۵ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-DM 227
۱۰-۶ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC – DL 227
۱۰-۷ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي A 250-PSMC-DT 227
۱۰-۸ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-DM 228
۱۰-۹ ارت كردن دستگاه ۲۳۵
۱۰-۱۰ اتصال خروجي ۳ فاز دستگاه به موتور ۲۳۶
۱۰-۱۰-۱ پانل دستگاه ۲۳۶
۱۰-۱۱ تنظيم پارامترهاي سيستم ۲۴۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱۰-۱۲ پارامترهاي اساسي سيستم ۲۵۰
۱۰-۱۳ مشخصات تكنيكي دستگاه PSMC-DM 258
۱۰-۱۴ شرح كار كلي سيستم ۲۵۸
۱۰-۱۵ بخش كنترل ميكرو پروسسوري سيستم ۲۶۱
۱۰-۱۶ واحد قدرت سيستم ۲۶۳
۱۰-۱۷ ترمينالهاي ورودي و خروجي منبع تغذيه ۲۶۶
۱۰-۱۸ خطاهاي سيستم و روش عيب يابي ۲۶۸
۱۰-۱۹ ترمينالهاي كنترلي دستگاه ۲۷۱
منابع ۲۹۰
پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

22000 تومان – خرید

پاسخ دهید