پایان نامه پروژه مرکز داده

پایان نامه پروژه مرکز داده

تعداد صفحات: 170

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 117 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

15000 تومان – خرید

پایان نامه پروژه مرکز داده

پيش گفتار
با شروع هزاره سوم،بسياري از محققان و انديشمندان به نقش بارز فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي،سياسي،اجتماعي و فرهنگي جوامع اذعان دارند.ايشان با توجه به تحولات شگرف در فناوري ارتباطات در دهه ۹۰ ميلادي اعتقاد به نقش مهم فناوري اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنيادين در قرن بيست و يكم در جهان دارند.امروز باور جهاني به نقش مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر،نابرابري،بي سوادي،بهداشت و غيره اعتقاد دارد.در اين راستا اين فناوري مي تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هر كشور قلمداد شود.
در حال حاضر با توسعه شبكه هاي ارتباطي اينترنت و رشد نمايي وب سايت ها،امكان ايجاد ارتباط ميان پايگاه هاي داده اي و اطلاعاتي فراهم شده و موجب ايجاد جريان بي سابقه اطلاعات شده است.در اين راستا بسياري از سازمان ها و نهادهاي بين المللي به تحقيق و ايجاد مراكز داده دست زده اند.با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراك گذاري مجموعه منابع داده بصورت يكپارچه و پويا به عموم فراهم مي شود.ارائه خدمات اطلاع رساني،تجزيه و تحليل داده ها ودر نهايت نمايه سازي آنها در محيط ايمن از جمله اهداف اوليه اين مراكز مي باشد.در ايران نيز طي دو سال گذشته ضمن توجه به اهميت مراكز داده سعي بر شناخت،طراحي وايجاد چنين مراكزي در سطوح ملي و استاني شده است.برگزاري اولين همايش مراكز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را مي توان به عنوان اولين قدم در آشنايي با فعاليت هاي مرتبط در اين مقوله و هماهنگي مابين نهادها دانست.آنچه كه مسلم است از نقش اين مراكز در ايران و جهان طي دهه جاري ميلادي به عنوان ” مراكز توليد ارزش ” براي همگان ياد مي شود.
از جمله موارد مهم ديگر در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هر كشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جديد مي باشد.در اين خصوص مفاهيمي چون دولت الكترونيكي مطرح مي باشد كه عمده بحث در اين رابطه به چگونگي ارائه خدمات ملي به شهروندان به بهترين وجه ممكن مي باشد.بكارگيري دولت الكترونيك همانطور كه سبب ارتقاء سطح خدمات مي شود سبب ايجاد كارآيي بالاتر و ايجاد امكانات جديد همچون مشاوره الكترونيك،كنترل الكترونيك و مشاركت عمومي خواهد بود.لزوم شكل گيري دولت الكترونيكي منوط به شناخت دولت مردان از معماري كلان فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،سياسي و اقتصادي آن نظام است.ضمن اينكه مديران فناوري اطلاعات موظف به تهيه معماري سازماني حوزه خويش به منظور ارائه سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه درون سازماني و برون سازماني و بهبود روش ها و فرآيندها مي باشند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱
فصل اول:كاستن فاصله بين دولت وشهروند ۳
۱-۱ كاستن فاصله بين دولت و شهروند ۳
۱-۲ معماري كلان دولت الكترونيك ۴
۱-۳ نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان ۵
۱-۴ شبكه ملي پر سرعت ۶
۱-۵ تاثير شبكه بر فعاليت هاي تجاري ۷
۱-۶ تاثير شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه ۸
۱-۷ دولت ها و شبكه پرسرعت ۱۲
۱-۸ نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها ۱۲
۱-۹ جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك ۱۴
۱-۱۰ تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك ۱۶
۱-۱۱ ارائه سرويس هاي شروند گرا ۱۷
۱-۱۲ عوامل موفقيت دولت ها در پياده سازي دولت الكترونيكي ۱۹
۱-۱۳ اولويت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونيكي ۲۳
۱-۱۳-۱    طراحي سازماني ۲۴
۱-۱۳-۲    آموزش و مهارت ۲۴
۱-۱۳-۳    محرمانه بودن اطلاعات و امنيت ۲۵
۱-۱۳-۴    پورتال دولت ۲۵
۱-۱۴ سازمان هاي مجازي متصل به هم ۲۸
۱-۱۵ مزاياي خاصيت تلفيق فرآيندهاي چند سازمان در يك سازمان مجازي ۲۹
۱-۱۶ تاثير شبكه بر معماري هاي قديمي ۳۱
۱-۱۷ چند ويژگي مهم در مدل جديد مديريت مراكز كامپيوتينگ ۳۴
۱-۱۸ محورهاي مديريت IT در سطح كلان در مدل قديمي ۳۵
۱-۱۹ مديريت IT و ارتباط آن با مديريت كار ۳۵
۱-۲۰ جايگاه استاندارد در مديريت جديد زيرساخت هاي IT ۴۴
۱-۲۱ روش بررسي وضعيت موجود ۴۷
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماري كلان ۴۸
۱-۲۳ مدل CMM ۴۹
۱-۲۴ مدل ISO 15504 ۵۰
۱-۲۵ مدل CoBIT ۵۱
۱-۲۶ مدل هاي تعريف و تحليل هدف ۵۲
فصل دوم:مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده ۵۳
۲-۱ مركز داده چيست؟ ۵۳
۲-۲ تعاريف مختلف مركز داده ۵۴
۲-۳ مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده ۵۶
۲-۴ نياز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فني ۶۶
۲-۵ انقلاب بعدي در IT چيست؟ ۶۸
۲-۶ ساختار مراكز داده ۷۰
۲-۷ درك پيچيدگي ۷۳
۲-۸ Utility Computing پاسخ سئوال است ۷۴
۲-۹ مجازي سازي گام اول است ۷۵
۲-۱۰ ملاحضات فني در طراحي مراكز داده ۷۶
۲-۱۱ مدل فني استاندارد  مركز داده ۸۰
۲-۱۲ تصوير كلان از مركز داده ۸۱
۲-۱۳ طرح تجاري مركز داده ۸۲
۲-۱۴ آشنايي با مفاهيم جديد در حوزه مراكز داده ۸۵
۲-۱۴-۱   Utility Computing  يا    On-Demand ۸۵
۲-۱۵ Organic ITو سيستم هاي خودگردان ۸۷
۲-۱۶ مجازي سازي ۹۹
۲-۱۶-۱   مجازي سازي روي سرويس دهنده ها ۱۰۶
۲-۱۶-۲   مجازي سازي از طريق كلاسترينگ برروي سرويس دهنده ها ۱۰۶
               ۲-۱۶-۲-۱  كمي بيشتر درباره Grid ۱۰۸
۲ -۱۶-۳   مجازي سازي در منابع ذخيره سازي ۱۰۹
               ۲-۱۶-۳-۱   مجازي سازي در سطح بلاك ۱۱۰
               ۲-۱۶-۳-۲   مجازي سازي در سطح فايل ۱۱۰
۲-۱۷ مدل جديد کار برايSSP ها ۱۱۰
۲-۱۸ مجازي سازي در سطح شبكه ۱۱۲
۲-۱۹ مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي ۱۱۲
۲-۲۰ مديريت مركز داده ۱۱۴
۲-۲۱ خدمات وب ۱۱۷
۲-۲۲ تفاوت RDMA با TOE ۱۱۷
۲-۲۳ تاريخچه ي خدمات مبتني بر وب ۱۱۹
۲-۲۴ شرکت هاي برتر و فناوري مناسب ۱۲۳
فصل سوم : شرايط محيطي ۱۲۶
شرايط محيطي ۱۲۶
فصل چهارم : آشنايي عميق تر با طراحي ومعماري مراكز داده ۱۳۱
۴-۱ مركز داده به عنوان انباره ي داده ۱۳۱
۴-۲ مركز داده به عنوان LOB ۱۳۱
۴-۳ مركز داده به عنوان مركز گواهي هويت ۱۳۲
۴-۴ مراكز طلاعات در آمريكا ۱۳۲
۴-۵ برون سپاري و مراكز داده ۱۳۴
۴-۶ مشخصات يك Data Center ۱۳۵
۴-۶-۱  در اختيار داشتن اتصالات مختلف به اينترنت از طريق ISP و ICPهای مختلف ۱۳۵
۴-۶-۲   وجود سيستم قدرت پشتيبان ۱۳۵
۴-۶-۳   وجود سرورهای متعدد ۱۳۵
۴-۶-۴    مشخصات فيزيكی ۱۳۶
۴-۷ نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب ۱۳۶
۴-۸ معيارهاي طراحي مراكز داده ۱۳۷
۴-۹ ساختار و اجزاء ۱۳۸
۴-۹-۱   لايه Aggregation ۱۳۹
۴-۹-۲   لايه Front- End ۱۳۹
۴-۹-۳   لايه برنامه‌هاي كاربردي Application ۱۴۰
۴-۹-۴   لايهBack-End ۱۴۰
۴-۹-۵   لايه ذخيره سازي Storage ۱۴۱
۴-۹-۶   لايه انتقال ۱۴۱
۴-۱۰ سرورها درData Center ۱۴۱
۴-۱۰-۱    ‌‌Intranet server farm ۱۴۲
۴-۱۰-۲ Internet server farm ۱۴۲
۴-۱۰-۳    Extranet server farm ۱۴۲
۴-۱۱ Data Center هاي توزيع شده ۱۴۲
۴-۱۲ سرويس‌هاي Data Center ۱۴۳
۴-۱۲- ۱   سرويس‌هاي زيرساخت ۱۴۳
             ۴-۱۲- ۱-  ۱   سرويس‌هاي لايه ۱ يا سرويس‌هاي شهري ۱۴۳
             ۴-۱۲- ۱-  ۲   سرويس هاي لايه ۲ ۱۴۴
             ۴-۱۲- ۱-۳     سرويس هاي لايه ۳ ۱۴۴
۴-۱۲- ۲   ‌ سرويس هاي هوشمند شبكه‌اي ۱۴۴
۴-۱۲- ۳     سرويس‌هاي Server Farm ۱۴۵
۴-۱۲- ۴     سوئيچينگ محتوا (Content Switching) ۱۴۵
۴ -۱۲- ۵   سرويس Caching ۱۴۵
۴ -۱۲- ۶   SSL Termination ۱۴۶
۴-۱۲- ۷    Content Transformation ۱۴۶
۴-۱۲- ۸    سرويس هاي ذخيره سازها ۱۴۶
۴-۱۲- ۹    سرويس هاي امنيتي ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۰  ‌ليست هاي كنترلي دسترسي (Access Control Lists (ACL)) ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها ۱۴۷
۴-۱۲- ۱۲   سرويس‌هاي مديريتي ۱۴۸
فصل پنجم : راه اندازي مركز داده در ايران ۱۴۹
۵-۱ راه اندازي مركز داده در ايران ۱۴۹
۵-۲ ضرورت راه‌اندازی Data Center در ايران ۱۴۹
۵-۳ مزايای راه‌اندازی Data Center در ايران ۱۴۹
۵-۴ مزايای در اختيار داشتن Data Center در آينده ۱۵۲
۵-۵ بررسي موانع مركز داده ها در ايران ۱۵۳
۵-۵-۱   موانع سخت افزاري ۱۵۳
۵-۵-۲   موانع نرم افزاري ۱۵۳
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي ۱۵۶
۵-۶-۱    تعاريف ۱۵۶
۵-۶-۲    مقررات مربوط به واگذاري مجوز مجتمع اينترنتي ۱۵۵
۵-۶-۳    مدارك لازم جهت ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي IDC ۱۵۶
خلاصه ونتيجه گيري ۱۵۷
فهرست منابع ۱۵۸

 

پایان نامه پروژه مرکز داده

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

15000 تومان – خرید

پاسخ دهید