مقاله ویژگی های یک مدرسه خوب

مقاله ویژگی های یک مدرسه خوب

اندازه: 139

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 172 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله ویژگی های یک مدرسه خوب

يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است. مدرسه اي که مايليد فرزند شما در آنجا درس بخواند؟
مدرسه خوب و مطلوب مدرسه اي است که داراي ويژگي هاي خاصي باشد شايد بتوانم فهرست وار اين طور خدمتتان عرض کنم که يک مدرسه خوب مدرسه اي است که:
اول) مدير مدرسه يک رهبر آموزشي است و کارها را از طريق مشارکت جلو مي برد.
دوم) معلم خود را وقف بچه ها مي کند.
سوم) در اين مدرسه به توانمندي ها و علايق بچه ها توجه مي شود.
چهارم) مدرسه داراي برنامه است و همه تلاش ها در جهت و همسو با همان برنامه است.
پنجم) مدرسه اي شاد و بانشاط است.
ششم) فضايي زيبا و آرام بخش و نظافت و تميزي قابل توجه دارد.
هفتم) در اين مدرسه همه همديگر را دوست دارند و براي يکديگر احترام قائلند.
هشتم) مدرسه اي که فرزندم را درگير يادگيري مي کند.
نهم) مدرسه اي که معلم فرزندم شيفته کارش است.
دهم) مدرسه خوب مدرسه اي است که کوشش و تلاش فراگيران در اين مدارس ناديده گرفته نمي شود و آنها موردتشويق و تحسين قرار مي گيرند.
يازدهم) در چنين مدرسه اي آموزش معلم

مقاله ویژگی های یک مدرسه خوب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید