مقاله مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

مقاله مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 107 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

براي رسيدن به جوجه هاي گوشتي با رشد سريع ، تخم مرغهاي قابل جوجه کشي مطلوب ، مرغهاي مادر در طول دوره توليد بايستي دائما از نظر وزن ، اندازه و همچنين وزن بدن مرغهاي مادر مولد کنترل گردند زيرا يکي از فاکتورهاي اصلي انتخاب در آميخته هاي گوشتي در سال هاي اخير وزن تخم مرغ است . تحقيقات سالهاي اخير نشان داده است که بين وزن تخم مرغ و ماندگاري توليد نسبت مستقيم وجود دارد بررسيها نشان داده اند که اگر ماندگاري توليد کاهش يابد وزن تخم مرغ افزايش خواهد يافت براي حل اين مشکل و حفظ بدن مرغ و در نتيجه تداوم ماندگاري توليد لازم است برنامه کاهش دان اجرا شود زمان و کاهش دان به عوامل متعددي بستگي دارد از جمله :

– وزن بدن مرغ و تغييرات آن از شروع توليد .

– توليد روزانه و روند ادامه آن .

– وزن تخم مرغ روزانه و روند ادامه آن

– تغييرات در زمان برداشت دان .

– وضع گله از نظر سلامتي .

– درجه حرارت و شرايط محيطي .

– وضع جيره غذايي از نظر ترکيب ( انرژي و مقدار پروتئين )

– مقدار جيره (انرژي دريافتي ) در پيک توليد .

– تاريخچه گله ( وزن گله در دوره پرورش و عملکرد آن قبل از پيک توليد .)

از آنجائيکه عوامل ياد شده بالا در تمام گله ها يکسان نيستند لذا برنامه کاهش دان در هر گله متفاوت خواهد بود.

توصيه عمومي براي کاهش دان بشرح زير مي باشد.

از هفته ۲۷ تا ۳۴ دادن حداکثر دان ( پيک توليد ) .

از هفته ۳۵ تا ۵۰ کاهش تدريجي تا ۱۵۰ گرم در روز براي هر قطعه بعبارتي دادن ۴۱۲ کيلوکالري انرژي براي هر مرغ در ۵۰ هفتگي .

از هفته ۵۰ به بعد ثابت ماندن مقدار دان .

برنامه هاي کنترل

– وزن کشي و کنترل تغييرات وزن که معمولا استاندارد ۱۵ تا ۲۰ گرم افزايش در هفته است .

– وزن روزانه تخم مرغ و تغييرات آن با توجه به وزن استاندارد .

– شرايط فيزيکي مرغ يعني وضع عضله سينه – وضع چربي بدن – وضع پرها و پوشش عمومي شرايط پا ، تاج ، سروصورت و رنگ پريدن بدن و وضع عمومي توليد .

مقدار جيره بايد طوري تنظيم گردد که بتواد در مقابل تغييرات غير قابل انتظار احتياجات طيور را برآورده کند بطور مثال وقتي درجه حرارت بيش از حد بالا باشد با توجه به احتياجات انرژي حيوان بتوان در مقدار جيره تعديل انجام داد . عدم کنترل و در نتيجه شکست در کنترل وزن بدن از هفته ۳۰ به بعد بطور مشخص تداوم توليد را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

جمع آوري و مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

يک تخم مرغ حدود ۲۲ تا ۲۴ ساعت زمان لازم دارد که از مجراي تخم عبور کرده وتوليد گردد تقسيم سلولي از مجراي تخم شروع شده بطوريکه در موقع توليد هر تخم مرغ نطفه دار داراي ۶۰۰۰۰ سلول است که در ادامه در گروه هاي مختلف اقدام به وجود آوردن اندامها خواهدنمود. هر تخم مرغ نطفه دار که توليدمي گردد داراي موجود زنده است بنابراين بايد در نظر داشت که جمع آوري و نگهداري نادرست تخم مرغ از لحظه تخمگذاري به بعد ممکن است توليد جوجه يکروزه درجه يک را تحت تاثير قرار دهد. تقسيم سلولي از درجه حرارت ۲۷ درجه به بالا ادامه مي يابد و ۲۶ درجه سانتي گراد کمتر کند مي گردد در نهايت در درجه حرارت ۲۰-۲۱ بطور کامل متوقف مي شود اين نقطه را صفر فيزيولوژيک مي نامند اگر تقسيم سلولي تا ۵ ساعت پس از تخمگذاري ادامه يابد

مقاله مديريت تخم مرغهاي قابل جوجه کشي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید