مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي

مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي

حول قوانين و مقررات مربوط به اطفال بزهكار در كشور شوروي (روسيه سابق ) تقريبا\” نظير تحولات مربوط در كشورهاي مترقي جهان بوده و به طور كلي مجازات اطفال بزهكار در ادوار مختلف خفيف تر از كيفر بزرگسالان در قوانين پيش بيني مي شد. طبق قانون ۱۷۴۲ شكنجه بدني و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال كمتر از ۱۷ سال ممنوع گرديد .

در سال ۱۷۶۵ كاترين دوم با صدور فرماني اطفال كمتر از۱۰ سال تمام را غير مسئول اعلام و در صورت ارتكاب هر جرمي به ولي يا سرپرست و يا كارفرمايش سپرده مي شود و اطفال ۱۰ تا ۱۴ سال تمام را از مجازات با اعمال شاقه معاف نمود. تخفيف مجازات با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهكار كمتر از ۱۷ سال تمام در فرمان اجباري اعلام شد .

طبق قانون ۱۸۶۴ دادرسي اطفال بزهكار از ۱۰ سال تمام تا ۱۷ سال تمام به دادگاههاي بخش محول گرديد و نگهداري اطفال محكوم به حبس ، دارلتاديب پيش بيني شد. قانون مذكور عملا\” از ۱۹۰۹ اجرا گرديد .

طبق قانون ۱۴ ژوئيه ۱۹۱۸ كه با اقتباس از قوانين دادرسي اطفال بزهكار در كشورهاي مترقي (آمريكا – انگلستان – فرانسه – بلژيك و غيره ) تدوين شده بود دادرسي اطفال بزهكار و در حالت خطرناك تا سن ۱۴ سال تمام به كميسيون خاص اطفال محول گرديد و اطفال مذكور از مجازات معاف شدند .

در سال ۱۹۱۹ اطفال تا ۱۴ سال تمام غير مسئول اعلام شدند.

در ۳۰ آوريل ۱۹۲۱ اولين (كانون تربيت با كار ) در مسكو تاسيس شد در اولين قانون جزاي شوروي كه در سال ۱۹۲۲ به تصويب رسيد سن كبر كيفري از ۱۷ سال تمام به ۱۶ سال تمام تقليل يافت در صورت محكوميت ، دادرسان مخير بودند كه مجازات اطفال از ۱۴ سال تا ۱۶ سال تمام را تا يك دوم مجازات پيش بيني شده در قانون مذكور تخفيف دهند .

در سال ۱۹۲۹ كميته مركزي حزب كمونيست پيشنهاد نمود كه كميسيون خاصي مركب از نمايندگان : وزارت دادگستري – وزارت آموزش و پرورش – سنديكاي كارگران – يك نفر مددكار اجتماعي – يك نفر پزشك به جرائم ارتكابي اطفال تا ۱۶ سال تمام رسيدگي نموده و روشهاي اصلاحي يا تربيتي يا درماني اتخاذ نمايد .

در سال ۱۹۳۵ قوانين مربوط به اطفال مورد تجديد نظر قرار گرفت ۰ سن اطفال غير مسئول از ۱۴ سال تمام به ۱۲ سال تمام تقليل يافت و براي اطفال بيش از ۱۲ سال تمام تا ۱۶ سال تمام كه مرتكب جرائم : سرقت – ضرب و جرح – قتل مي شدند مجازات تعيين گرديد .

در سال ۱۹۴۰ به تعداد جرائم فوق الذكر ، جرائم خرابكاري راه هاي ارتباطي و بي انضباطي نيز افزوده گرديد .

در سال ۱۹۴۳ براي پيش گيري از بزهكاري اطفال و ارتكاب بزه به طور دسته جمعي ( تشكيل باند ) موسسات مختلف و تربيتي با كار در اكثر جمهوري هاي شوروي تاسيس شد اطفال يتيم – ترك شده – بي سرپرست – بي مسكن – بي انضباط و سارقين اشياء كم ارزش در موسسات مذكور نگهداري شدند

در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۳ دادگاه اطفال به رياست دادرس متخصص اطفال با دستياري متخصص علوم تربيتي و مربي اخلاقي براي دادرسي اطفال بزهكار و در حالت خطرناك (تا ۱۶ سال تمام ) در شهرهاي بزرگ اكثر جمهوري هاي شوروي داير شد .

طبق قانون جزاي اتحاد جماهير شوروي ( مصوب ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸) -اطفال تا ۱۴ سال تمام غير مسئول و در صورت ارتكاب جرائم مختلف ، روش هاي اصلاحي يا تربيتي يادرماني در مورد آنان بايستي اجرا شود .

اطفال ۱۴ سال تا ۱۶ سال تمام در صورت ارتكاب جرائم مهم (قتل – ضرب و جرح عمدي – نقض عضو – هتك ناموس – حمله مسلحانه – سرقت – ايجاد ضرر و زيان عمدي به اموال اجتماع و دولت يا ملت شوروي – اعمال عمدي كه منجر به خرابكاري يا حادثه شود(سابوتاژ) هر عملي كه منجر به خارج شدن راه آهن از خط ( ريل ) گرددمسئول بوده و بايستي مجازات شوند. اطفالي كه به اتهام ارتكاب جرائم مذكور محكوم به حبس گردند و هم چنين جوانان از ۱۶ سال تا ۱۸ سال تمام كه محكوم به كيفر سالب آزادي مي شوند (در كانون تربيت با كار ) نگهداري مي شوند .

از جمله اين كانون ها كانون تربيت با كارايشا است كه مورد بازديد قرار گرفت .

اين كانون در ۶۰ كيلومتري شهر مسكو واقع شده و تعدادجوانان مقيم در آن در روز بازديد به شرح زير بود :

سن تعداد

بين ۱۶ سال تا ۱۷ سال ۱۲۰ نفر

بين ۱۷ سال تا ۱۸ سال ۲۱۰ نفر

جمع ۳۳۰ نفر

نوع جرائم ارتكابي به شرح زير اعلام گرديد :

– نظم عمومي

– سرقت

– عمل منافي عفت

– متفرقه

مدت محكوميت آنان به قرار ذيل بود :

تعداد مدت محكوميت

۱۰۶ نفر ۳سال حبس در كانون تربيت با كار

۱۶۰ نفر از۳ سال تا ۵ سال حبس تربيت باكار

۶۴ نفر از ۵ سال تا۱۰سال حبس تربيت با كار

۱- محل و طرز ساختمان كانون

كانون در محوطه اي به مساحت ۱۰ هكتار كه داراي درختان ميوه (سيب و گلابي و آلو )بي شمار است تاسيس شده است .

دور كانون با دو ديوار خيلي بلند متداخل به فاصله ۱۰۰ متر از هم محصور است. پس از عبور از در آهني ديوار اول بايستي براي ورود به محوطه اصلي كانون از اطاق دراز خيلي كوچك كم عرض كه در دو طرف آن مامورين ميليس صف كشيده اند عبور كرد .

كادر اداري در ساختمان نسبتا\” قديمي قرار گرفته در طبقه اول اين ساختمان ادارات : حسابداري – دبيرخانه و غيره كانون مستقر است و در طبقه دوم اطاق رئيس كانون و معاونين او – اطاق شورا و منشي ها و ماشين نويس ها قرار دارد .

كارگاه ها در ساختمان هائي كه داراي درهاي آهنين و باوسايل استحفاظي كامل است بنا شده در داخل كارگاه ها نيز هر گروهي با سيم توري از ساير گروه ها مجزا شده است خوابگاه ها و سالن ناهارخوري و كلاسهاي آموزش علمي و حرفه اي و سالنهاي مطالعه و تفريح در داخل محوطه كانون با ديوار بلندي محصور است و براي ورود به محوطه مذكور از تمام جوانان با دقت كامل بازرسي بدني به عمل مي آيد. خوابگاه ها گروهي ( ۲۵ نفري ) و تختخوابها دو طبقه وآهني است .

۲ – سازمان كانون

اداره كانونهاي تربيت با كار به عهده ميليس با نظارت مستقيم وزارت كشور هر جمهوري است. كانون ايكشا داراي سازمانهاي به شرح زير مي باشد :

الف : سازمان اداري : سازمان اداري كانون عبارتند از :

رئيس : كه مسئول حسن اداره كانون بوده و داراي درجه سرهنگي است. رئيس كانون در موقع بازديد ۲۶ سال سابقه خدمت در كانون تربيت با كارايكشا داشت و دوره هاي مختلف آموزش ضمن خدمت را كه براي تمام افراد كادر كانون اجباري است گذرانده بود .

معاون : مسئول قسمت ابسرواسيون مي باشد.

سر نگهبانان : ( سر نگهبان انتظامي – سر نگهبان كار ) نگهبان گروه ها : در هر گروه (۲۵ نفري ) ۲ نفر افسر مسئول نظم گروه مي باشند .

نگهبانان انتظامي :

ب – كادر فني و تربيتي و بهداشتي به شرح زير بوده :

– مربي اخلاقي ۱۵ نفر

– مربي حرفه اي براي هر گروه ۱ نفر ۱۵ نفر

– مربي تربيت بدني ۱۴ نفر

– مدد كار اجتماعي ۱۰ نفر

– روانشناس ۲ نفر

– روانپزشك ۲ نفر

– پزشك ۴ نفر

كانون تربيت با كار ايكشا داراي شوراهاي مختلفي به شرح زير است :

۱ – شوراي گروه : شوراي گروه با حضور سرپرست گروه (افسر مسئول نظم گروه – سه نفر از نگهبانان – پزشك – مربي جرفه اي (سرپرست كار ) – مربي اخلاقي با حضور نماينده گروه ها هر هفته

 

مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید