مقاله روش نگهداري ميوه ها و سبزيهاي تازه در سردخانه

مقاله روش نگهداري ميوه ها و سبزيهاي تازه در سردخانه

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 139 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله روش نگهداري ميوه ها و سبزيهاي تازه در سردخانه

فهرست مطالب

مقدمه
هدف و دامنه كاربرد
پيوست الف
شرايط نگهداري موز در سردخانه
شرايط نگهداري موز در گرمخانه
پيوست ب

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روش نگهداري ميوه‏ها و سبزيهاي تازه در سردخانه كه به وسيله كميسيون فني استاندارد روش نگهداري ميوه‏ها و سبزيهاي تازه در سردخانه زير نظر كميته ملي استاندارد مواد خوراكي و فرآورده‏هاي كشاورزي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۴۹)) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
در تهيه استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و ايجاد شود .
بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :
۱- ۱- Recommended conditions for cold storage of
perishable produce 2nd Edition 1967
۲- ۲- The refrigeration reaserch foundation
international association of refrigerated warchouses
۳- ۳- Apple cold storage ISO/TC 34 No 1031

مقدمه
ميوه و سبزيها بيش از ساير مواد غذائي هنگام انبار نمودن تحت تأثير قرار مي‏گيرند و اصل و نژاد , نوع آب و هوا , خاك , ميزان كود نحوه پرورش , فصل و نحوه برداشت , ميزان رسيدن شرايط حمل و نقل همه عوامل مهمي هستند كه در انبار نمودن اين محصولات مؤثر مي‏باشد .
شرايط در نظر گرفته شده در اين استاندارد ( مخصوصأ مدت نگهداري ) براي محصولاتي است كه كاملا تازه بوده و از انواع مرغوب باشد و اين قبيل محصولات بايستي در فاصله زماني خيلي كوتاه پس از برداشت به سردخانه منتقل گردد و ديگر آنكه محصول بايد كاملا سالم , پاك و تميز باشد ( منظور از تميز بودن آنست كه عاري از گل و خاك و گرد و غبار باشد و منظور شستن آنها نيست زيرا ميوه به هنگام انتقال به سردخانه نبايد رطوبت سطحي داشته باشد ) محصولاتي كه قرار است براي مدت طولاني در سردخانه نگهداري شود بايستي با لفاف قابل نفوذ بسته بندي گردد .
۱- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين شرايط ويژه نگهداري انواع ميوه‏ها و سبزيهاي تازه در سردخانه به طور نسبي مي‏باشد .

مقاله روش نگهداري ميوه ها و سبزيهاي تازه در سردخانه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید