مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 130 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

فهرست مطالب

 

روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

هدف

دامنه كاربرد

تعيين مقدار فسفر

 

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد روش تعيين فسفر در غذاي دام و طيور كه نخستين بار در سال ۱۳۴۷ تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني خوراك دام و طيور براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در شصت و هشتمين جلسه كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ ۶۶/۱۰/۲۷ تصويب شد , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال ۱۳۴۹ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه با استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

 

روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

۱ –  هدف

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين مقدار فسفر در خوراك دام و طيور به طريقه اسپكتروفتومتري و تيتريمتري مي‏باشد .

۲ –  دامنه كاربرد

روشهاي ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين مقدار فسفر در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

۳ –  تعيين مقدار فسفر

۳ – ۱ –  تعيين مقدار فسفر به دو روش زير انجام مي‏گردد :

۳ – ۱ –  روش اندازه‏گيري فسفر به طريقه اسپكتروفتومتري :

اين روش براي فرآورده‏هائي كه مقدار فسفر آنها پائين است بكار مي‏رود .  و در برخي از مواردي كه فسفر فرآورده زياد است مي‏توان از روش تيتريمتري استفاده نمود .

۳ – ۱ – ۱ –  اصول : خاكستر كردن بخش آزمودني بوسيله احتراق خشك و انحلال خاكستر در اسيد ( در مورد خوراك دام متشكل از مواد آلي ) و يا به روش هضم كردن و انحلال در اسيد ( در مورد خوراك دام متشكل از مواد معدني يا مايع .)  تأثير دادن معرف موليبد و وانادات روي محلول حاصل و اندازه‏گيري جذب محلول زرد متشكله بوسيله اسپكتروفتومتر در طول موج ۴۳۰ نانومتر .

۳ – ۱ – ۲ –  معرفها : تمام معرفها بايد از نوع آزمايشگاهي و آب مصرفي بايد آب مقطر و يا آب معادل آن از نظر خلوص است .

۳ – ۱ – ۲ – ۱ –  كربنات كلسيم

مقاله روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید