مقاله روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

مقاله روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

تعداد صفحات: 10

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 154 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

فهرست مطالب

 

روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

هدف

دامنه كاربرد

روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور كه بوسيله كميسيون فني خوراك دام و طيور تهيه و تدوين شده و در پنجاهمين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ ۶۴/۱۲/۳ مورد تائيد قرار گرفته اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹ بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

۱ ـ هدف

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار آهن در خوراك دام و طيور ميباشد .

۲ ـ دامنه كاربرد

روش ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين آهن در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

۳ ـ روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

۳ ـ ۱ ـ وسائل :

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ لوله شيشه‏اي مقاوم به حرارت به گنجايش ۵۰ ميلي ليتر با خط نشانه در ۳۰ ميلي ليتري

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ سانتريفوژ مناسب براي صاف كردن لايه ايزوآميل الكل يا الكل ايزوآمپليك

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ كلريمتر فتوالكتريك كه قادر باندازه‏گيري ضريب شكست نور در ۴۹۵ ميلي ميكرون باشد .

۳ ـ ۲ ـ معرفها :

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ آب مقطر دوبار تقطير شده

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ اسيد سولفوريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۸۴

مقاله روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید