مقاله در مورد کارآفرینی

مقاله در مورد کارآفرینی

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 153 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله در مورد کارآفرینی

کارآفريني:

فرآيند ايجاد يک طرح کسب و کار جديد را کارآفريني گويند.حالا خواه اين طرح در هر زمينه باشد. کشاورزي, صنعت و خدماتی و غيره. کارآفريني به ايجاد فرصتهای شغلی برای افراد جامعه را گويند.

در کارآفريني يک فرد با يک ايده جديد می خواهد زمينه اي را برای کسب و کار خود يا ديگران راه اندازی کند. البته يک کارآفرين موفق کسی است که طرحی بدهد که جديد باشد و از نظر علمی و عملی صحيح و مورد قبول باشد.

کارآفرينان امروزی با طرحهای جديد و تازه چنان رقابتی به وجود آورده اند که اگر يکي کمی در کارش خلاقيت نداشته باشد حتماً از ميدان رقابت کنار خواهد رفت.

در کارآفرينی چه در زمينه کشاورزی و يا در صنعت و يا هر نوع فعاليتي نياز به تفکر و ايده جديد می باشد. که يک کارآفرين خوب و موفق يکي از صفاتش نوآوری است. تازگی در کارآفريني خيلي مهم و موفق باشد. اگر ما در صحنه ای يک ايده يا چيزي را که عملی باشد ارائه دهيم حتماً ما يک کارآفرين نمونه خواهيم شد.

 

مشخصات کارآفرين:

ـ نياز به توفيق ـ کارآفرين هميشه تمايل دارد کارش درحد استانداردهای عالی باشد تا هميشه در ضميته فعاليتش موفق باشد. کارافرين با ايجاد طرحهای جديد در زمينه فعاليت خود می تواند راندمان کار و صرفه جويي و… بکند.

 

 

 

استقلال طلبی:

استقلال به معنای واقعی روی پاي خود ايستادن است. به عبارت ديگر آقای خود بودن نياز نداشتن به ديگران و مستقل بودن است.

امروزه در جامعه کارهای وجود دارد که بايد مثل کارمند کار کنی. يعنی سرساعت بری و سرساعت برگردی. ولی با يک طرح مفيد و جامع می توان کاری را فراهم کرد که خودمان توليد کرد. استقلال طلبی يکی از ويژگي های تقريباً همه افراد است. هر کس دوست دارد توليد کننده باشد ولی متأسفانه يا شرايط ندارد يا در بخشی مجبور به کار هستند. کارهای توليد نياز به سرمايه اوليه و پشتکار فراوان می باشد. که ۵% شايد اين شرايط را دارا نباشند.

وابسته بودن يک نوع تکيه گاه است ولی اگر زمانی آن تکيه گاه از بين رفت چه بايد کرد. از اين نظر     می توان به کارهای خود متکیa استفيال کرد. ولی بايد توجه داشت که اين گونه کارها از برنامه ريزي خوب و حساب شده برخوردار باشد تا موقعی به شکست نخورد.

 

خلاقيت:

ايجاد يک طرح جديد, توانايي خلق محصولات نو و جديد و بازار پسند يکي از صفات کارآفرين است که بايد همواره به آن توجه داشته باشد.

اگر کارآفرين در ابتدای کار يک طرح جديد را بدهد و يک زمان طولانی از ان استفاده کند مطمئناً موفقيت زيادی را در انتها کسب نخواهد کرد.

بايد همگام و همراه با علم روز و تکنيک جديد حرکت کند و از ايده های جديد استقبال کند. کارآفرينان همواره به دنبال ايده جديد و مناسب و عملی هستند.

  1. b. ديگر ازويژگيهای کارآفري«ان می توان به تحمل ابهام اشاره کرد. بعينه با ايهام روبه رو شوند و آنرا با موفقيت شکست دهند.سؤالات توهم کننده مانند آيا من در اين صحنه موفق می شوم. اگر شکست خوردم چه می شود و سؤالاتی از اين نظر که بايد با آن کنار بيايند.

در طرح پيشنهادی که من آن را ارائه داده ام طرح کشاورزی و کاشت خربزه است., مثلاً ما اگر در ابتدای کار اين تصور را داشته باشيم که خربزه ما محصول خوبی نخواهد داشت مطمئناً محصول خوبی نخواهيم داشت. يا مثلاً بگوييم که بازار خراب خواهد شد. آفات بر محصول غلبه خواهند کرد. علفهای هرز و شرايط اکولوژيکي نامناسب مانع رشد مطلوب خواهند شد و سؤالاتی مانند اينها.

مثلاً ما بايد يک طرح جديد و يک ايده جديد بدهيم. مثلاً زمان سمپاشي را با مزارع کناردستی تنظيم کنيم که خود در کاهش آفات نقش مهمی خواهد داشت. يا اينکه برای دفع علفهای هرز قبل از اينکه به بذر بروند آنها را منهدم کنيم. و طرحهايي از اين قبيل که می توانند موفقيت ما را بالا ببرند.

 

مفاهيم کارآفريني

اصطلاحات و کلماتی در کارآفريني وجود دارد که ما از بعضي از آنها استفاده می کنيم تا در کارمان موفق شويم.

ابتکار:فرآيند ايجاد هر چيز جديد که از قبل وجود نداشته است.

به عنوان مثال در طرح خودم استفاده از کودهای مايع و استفاده به صورت محلول پاشی, که اين کار خود باعث جلوگيري از هدر رفتن کود و مانع از ته نشين شدن آن در خاک و جذب سريع ان به وسيله برگها و سرسبزی آنها و شادابی که صددرصد در رشدشان تأثير دارد. بعلاوه مانع از رسيدن کود به علف هرز خواهد شده و موجب قدر گيآه و در نتيجه غلبه آن بر علف هرز, بيماری و آفت خواهد بود.

يا ابتکار سيستم آبياری بارانی که مزايا زيادی خواهد داشت.

در مصرف آب صرفه جويي خواهد شد – جلوگيری از رشد علف هرز – استفاده صحيح از زمين – جوی ها بخش اعظمی از زمين را اشغال می کنند – بالا بردن سطح زير کشت – صرفه جويي در مخارج در دراز مدت.

خلاقيت: ايجاد هر چيز با ارزش و جديد : مثل ترفندهای جديد که برای مبارزه با علف هرز استفاده       می شود . کشيدن پلاستيک و يا نايلون بر روی زمين و جوی ها برای جلوگيري از رشد علف هرز, جلوگيري از تبخير آب, پيش رس نمودن محصول, کوتاه نمودن دوره رشد گياه.

اين ايده قبلاً وجود نداشته . بلکه به شکل يک ايده درآمده و به صورت عملی درآمده و امروزه در سطح وسيع در مزارع خربزه استفاده می شود.

يا يک مثال کوچک و ريز, می توان به استفاده از کاه و کلش در جوی ها برای يکنواخت کردن حرکت آب در داخل جوی استفاده کرد. اين کار گرچه خيلي ساده و پيش پا افتاده به نظر می رسد ولی بصورت عملی ثابت شده که اگر سرعت آب در داخل جويها زياد باشد. اولاً عمق نفوذ آن کاهش مي يابد و مهمتر اينکه باعث فرسايش خاک خواهد شد. و نياز نخواهد بود که درهر دفعه آبياری تمام جوی ها را کنترل نمود.

و ديگر ايده جديد می توان به استفاده پلاستيک در فواصل معيني در مزرعه در جوی ها استفاده نمود. که خود باعث کنترل بهترآب و جلوگيري از فرسايش خاک خواهند شد. اين کار باعث تراز شدن سطح پائين و بالا خواهد شد.

يکي ديگر از کارهای جديد می توان به خاکدهی محصول اشاره نمود که خود چندين مزيت دارد. اول آنکه باعث رشد گياه به يک سمت و جلوگيري از منشعب شدن زياد بوته خربزه خواهد شد. و دوم اينکه باعث استقرار محکم آن در خاک می شود . بوته جوان در ابتدا استحکام خوبی ندارد و با اين کار شما آن را محکم می نمائيد.

مقاله در مورد کارآفرینی

 

 

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید