مقاله در مورد داروهای دامپزشکی

مقاله در مورد داروهای دامپزشکی

تعداد صفحات: 4

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 164 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله در مورد داروهای دامپزشکی

.پیشگیری از بیماریها و واکسیناسیون مداوم طبق جدول بر روی دام و طیور

  1. قرنطینه: ایجاد لیست های قرنطینه در ورود و خروج شهر واستانها و نظارت بر روی کل فراورده های دامیو طیور و دام زنده
  2. نظارت بر بهداشت فراورده های دامی وطیور در داخل شهرها
  3. نظارت بر نحوه کشتار و کشتارگاهها، نظارت بر آزمایشگاه های کلینیکی
  4. تست بروسلوز و آزمایشات انگلی
  5. آموزش با نخستین کلاسها و کنفرانسها و همایشها و… به دامداری ها و سایز واحد های فراورده های دامی
  6. نظارت بر تمام کلینیک های خصوصی دامپزشکی و خواستن گزارش در هر ماه
  7. تهیه دفتر چه هایی برای دامداران برای تهیه وام برای آنها که درآن دفترچه تاریخ زدن واکسن نوشته و توسط واکسیناسیور یا دکتر مهر زده می شود .
  8. نظارت بر تمام کشتارگاهها و سایر موسسات وابسته به آن و سایر کارخانه هایی که وابسته به فراورده های دامی هستند مانند کالباس ها و سوسیس سازی ها.

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشات میکروبی:

خصوص کلی آزمایشات معمول انجام می دهد و آزمایشگاه اداره  تعطیل و آزمایشات معمول اداره را انجام می دهد. مسئول طیور نیشابور یکسری وظیفه دارد و نمونه برداری از طیور نیشابور و بررسی می کند تست رزبنگال بعد انجام می دهد و برای عموم مردم ازمایش انجام نمی دهد.

 آزمایشگاه خصوصی

۱) آنالیز مواد غذایی: مواد غذایی مصرف شده در گاوداری کیفیت متفاوتی دارد و تجار قاطی میکند و قلابی هستند. ترکیب مواد غذایی از چه چیزی تشکیل شده از جمله آب چربی پروتئین و به صورت نمودار به انها می دهد.

۲) کارهای میکروبی:

از جمله نمونه شیر نمونه های میکروبی انجام می دهد. تست TC میزان پروتئین شیر و …

۳) نمونه های طیور در صورت وجود عفونت کشت میکروبی انجام می شود.

۴) تشخیص نوع جوجه های یکروزه بر حسب وجود St,SP, ms ,mg

۵) تست بروسلفر و غیره

۶) کل آزمایشات خون شناسی: نمونه های خون بیمار گاو از جمله شمارش سلولی میزان هماتوکریت میزان پلاکت ها ومیزان نرمال بودن سلول ها تعیین می شود که بصورت نمودار به دکتر مورد نظر ارجاع می شود. آزمایشات تیلریوز و بابزیوز آزمایشات انگلی مربوطه از جمله بررروی مدفوع گوسفند وگاو و حیوانات دامی و آزممایشات کرم شناسی تا حد مربوطه انجام   می شود.

آزمایشات بیو شیمیایی در حد لزوم( تعیین میزان سختی آب و آزمایشات ادرار و مدفوع در حد لزوم انجام می شود.)

مهمترین آزمایشگاه خصوصی در نیشابور آزمایشگاه دکتر انجیدنی است.

 

مقاله در مورد داروهای دامپزشکی

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید