مقاله حسابداری شرکت ها

مقاله حسابداری شرکت ها

اندازه: 200

تعداد صفحات: 268

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 145 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20000 تومان – خرید

مقاله حسابداری شرکت ها
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه
تعريف حسابداري

۱- حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي

۲- حسابداري به عنوان زيان واحد اقتصادي

۳- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي

۴- حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي

۵- حسابداري به عنوان واقعيت اقتصاد جاري

۶- حسابداري به عنوان دانشي نوين
فصل اول شركتهاي تعاوني

حسابداري شركتهاي تعاوني

– اهداف كليه شركتهاي تعاوني

– انواع شركتهاي تعاوني از لحاظ عضويت

– تفاوت شركت تعاوني عام با خاص در هنگام تشكيل

– انواع شركت تعاوني از نظر نوع فعاليت

– سرمايه در شركتهاي تعاوني

– حسابداري شركتهاي تعاوني

– تغييرات سرمايه

– انحلال و تصفيه

عنوان صفحه

فصل دوم شركتهاي سهامي
– تعريف شركت سهامي

– مزاياي شركتهاي سهامي

– معايب شركتهاي سهامي

– سازمان شركتهاي سهامي

– ضرورت تشكيل شركتهاي سهامي

– سهام

– عمليات حسابداري در هنگام شروع بكار شركتهاي سهامي

– حقو.ق صاحبان سهام

– دلائل بازخريد كردن سهام توسط شركت

– حسابهاي لازم در شركتهاي سهامي
فصل سوم شركتهاي تضامني

– شركتهاي تجاري

– شركتهاي تضامني

مقررات – تميل – حسابها – تقسيم سود

– ثبت هاي اوليه تشكيل شركت تضامني

– حسابهاي شركت تضامني

– ورود شريك جديد

– خروج شريك و فوت
– تصفيه (انحلال شركت)

مقدمه
بخش اول

تعريف حسابداري (سنتي)
حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.
بطوري كه از تعريف مذكور استنباط مي شود، حسابداري به عنوان يك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداري يك فن باشد ولي ديدگاههاي جديدتري نيز اخيراً براي حسابداري مطرح شده است كه به ذكر هر يك از آنها مي پردازيم.

۱-حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي
انجمن حسابداري رسمي آمريكا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداري را تحت عنوان يك فعاليت خدماتي كه وظيفه آن تهيه اطلاعات مقداري (ماهيتاً مالي) مي باشد، تلقي نموده است.

۲- حسابداري به عنوان زبان واحد اقتصادي
حسابداري به عنوان وسيله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعاليتهاي مختلف يك واحد اقتصادي از طريق گزارشهاي مالي كه در زبان حسابداري به كار گرفته شده است، ارائه مي گردد. كميته تحقيقات حسابداري (ARS) شماره ۱۰، حسابداري را به عنوان زبان واحد اقتصادي مطرح نموده است.
۳- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي۱

حسابداري به عنوان وسيله اي كه تاريخچه سازمان و معاملاتي كه به وقوع پيوسته را نشان مي دهد، تلقي مي گردد.

۴- حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي
حسابداري هميشه به عنوان يك سيستم اطلاعاتي مطرح بوده است. در اين نظريه فرض شده است كه در يك فرآيند، اطلاعاتي هستند كه بايد در سيستمي منظم به استفاده كنندگان منتقل شود.

۵- حسابداري به عنوان واقعيت اقتصاد جاري
حسابداري‌به‌عنوان‌وسيله‌اي‌كه منعكس كننده واقعيتهاي اقتصادي است‌بيان‌شده…

۶- حسابداري به عنوان دانشي نوين
چنانچه حسابداري را به دو بخش كلي : الف) مالي ب) صنعتي تقسيم نمود، حسابداري مالي مي تواند به عنوان دانشي نوين مطرح شود و حسابداري صنعتي به عنوان فن مطرح گردد، از اينرو نمي توان تعريف واحدي براي حسابداري در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصي در تعريف حسابداري وجود ندارد. شايد در آينده تعريف يا ديدگاه جديدتري بتواند تعريف جامعي از حسابداري بنمايد.

مقاله حسابداری شرکت ها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20000 تومان – خرید

پاسخ دهید