مقاله جوجه كشي

مقاله جوجه كشي

تعداد صفحات: 10

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله جوجه كشي

فهرست

۱-شستشوي سالن و آماده كردن محيط

۲-خواباندن تخم مرغها در سيني ستر

۳-نحوه چرخش و نحوه تامين رطوبت و حرارت دستگاه

۴-اعمال دستگاه شاهد

۵-نظارت در طي دوره انكوباسيون و فعاليتهاي روزانه

۶-نحوه كندلينگ

۷-انتقال تخم مرغها به هاچر

۸-آمار بدست آمده دستگاه شاهد

۹-درصد هاي بدست آمده دستگاه شاهد

۱۰-درصد هاي بدست آمده دستگاههاي نيمه اتومات

۱۱-عواملي كه باعث جوجه درآوري و تلفات در طي دوره شده است.

 

آغاز كار جوجه كشي:

شستشوي سالن و آماده كردن محيط:

قبل از هر چيز مي بايستي محيطي كه مي خواستيم كار جوجه كشي را انجام بدهيم عاري از ميكروب و گرد و خاك باشد به همين جهت پس از برداشتن وسايل اضافي از محيط شست و شو با فشار آب انجام گرفت و پس از آن تمامي دستگاهها در محل هاي مورد نظر كار گذاشته شدند تا درمرحله بعد نوبت به گاز دادن محيط برسد كه روش كار به اين صورت بود كه تركيب فرمالين و پرمنگنات آماده بر خلاف پرمنگنات و فرماليني كه توسط خود افراد حل مي شود به اين صورت بود كه برعكس آن روش انجام شود و طبق دستور شركت سازنده پودر آماده بر روي محلول ضد عفوني ريخته شد و محيط تا ۲۴ دود داده شد (قبل از دود دادن تمام درزهاي موجود در محيط گرفته شده بود و درهاي تمام دستگاهها به همراه دستگاه شاهد باز مانده بودند تا دود حاصل داخل دستگاهها را نيز ضد عفوني كند) نيم ساعت قبل از اينكه در محيط باز شود تخم مرغها به محيط انتقال داده شدند تا آنها نيز ضد عفوني شوند و بدين ترتيب مراحل ضد عفوني به پايان رسيد.

خواباندن تخم مرغها در سيني لستر

پس از انجام مراحل ضد عفوني تمامي تخم مرغها بين گروه هاي مختلف مشخص و تقسيم بندي شدند و تخممرغها با زاويه ۴۵ درجه در حرارت   c380 و رطوبت نسبي بين ۶۰ تا ۵۰ درصد در سيني هاي لستر خوابانده شدند و تخم مرغهاي دستگاه شاهد در سيني هاي مخصوص خود به صورت عمودي قرار گرفتند تا زاويه چرخش به صورت چرخش اتومات دستگاه انجام گيرد. به علت كوچك بودن تخم مرغها و افتادن آنها در داخل سيني لستر توريهاي روي تخم مرغها كشيده شد تا از افتادن آنها جلوگيري نمايد كه اين امر در پايان دوره نشان داد كه از لحاظ تنفسي هيچ مشكلي بوجود نيامده بود.

نحوه چرخش و نحوه تامين رطوبت و حرارت دستگاه هاي نيمه اتومات و شاهده نحوه چرخش دستگاههاي نميه اتومات با دست انجام مي گرفت كه ۴۵۰ به سمت راست و در دور بعد چرخش ۴۵۰ به سمت چپ مي چرخيد و حرارت از طريق منبع حرارتي داخل دستگاه تامين مي شود و روي c380 تنظيم شده بودند و به صورت اتومات در آن دما ثابت مي ماند. و رطوبت با حجم آبي كه در سيني كف دستگاه قرار مي گرفت تنظيم مي شد.

اعمال دستگاه شاهد:

چرخش از طريق موتور برف پاك كن اتومبيل چرخش انجام مي گرفت و دور چرخش بر روي ۲ ساعت يكبار تنظيم شده بود و در زاويه ۴۵ درجه تمامي تخم مرغها روي سيني ستر به يكباره همه با هم مي چرخيدند.

رطوبت: رطوبت از طريق آبي كه در داخل سيني كف دستگاه ريخته مي شد باز به صورت اتومات كنترل مي شد و از همان روز اول با ۶۵% آغاز شد و در پايان با همان ۶۵% به پايان رسيد. و به هنگام پايين آمدن رطوبت، كار تعبيه شده با آمپر موجود روي دستگاه نشان مي داد. و همين بالا بودن رطوبت باعث شد تا جوجه ها چند روزي زودتر از موعد مقرر هيچ شوند.

دما: از طريق منبع حرارتي كه در پشت دستگاه تعبيه شده بود با عبور جريان الكتريسته تامين مي شد و با كار گذاشتن ترمواستات دما به صورت اتوماتيك در c380 تنظيم شده بود. و تهويه نيز به دو صورت انجام مي گرفت:

يكي از طريق فن موجود بر روي مسير حرارتي و ديگري از طريق تنظيم دريچه هاي موجود در دو طرف ديواره هاي دستگاه كه با دست تنظيم مي شدند. اندازه هاي دريچه ها روز به روز با توجه به نياز جنين داخل تخم مرغها به تهويه هوا بيشتر مي شود. تا اينكه در روزهاي آخر به صورت كامل باز بود.

نظارت در طي دوره انكوباسيون و فعاليتهاي روزانه:

در طي مدتي كه تخم مرغها در سيني ستر قرار داشتند افراد گروه در هر روز به فاصله ۶ ساعت يكبار چرخشها را انجام مي دادند و نتايج حاصله را بر روي فرمهاي مخصوص مي نوشتند و رطوبت دستگاه را از طريق رطوبت سنج بدست آورده و آن را با توجه به استاندارد و نياز تخم مرغها، با تنظيم حجم آب سيني كنترل مي كردند.

دستگاه شاهد نيز طي اين مدت تمامي كارها را خود به خود بدون اينكه نيازي به عوامل بيروني (به جز نظارت بركار) داشته باشد انجام مي داد و از طريق سيستم هاي اتوماتيكي تمام نيازهاي تخم مرغها را تامين مي كرد.

نحوه كندلينك (نطفه يابي)

نطفه يابي در روزهاي ۴ تا هفتم انجام شد و تخم مرغها بدون نطفه گروهها از طريق دستگاه ساده اي كه فقط با  محفظه اي كه داراي يك لامپ بود انجام شد و تعداد ۱۱ تخم مرغ دستگاه شاهد بدون نطفه شناسايي شد. و نيز ساير گروه ها تخم مرغهاي خود را كنترل كردند كه خطاهايي نيز در نطفه يابي نيز ديده شد.

پس از ۱۸ روز و انجام تمامي اعمال در طي دوره ستر مرحله انتقال تخم مرغها از سيني ستر به هاچر رسيد كه خود سيستم  هاچر داراي خصوصيات خاص خود مي باشد كه اعم اين مسائل قطع دوره چرخش بوده و قرار گرفتن تخم مرغها به صورت افقي در سيني هاچر مي باشد و پايين آوردن ۱ درجه سانتيگراد دماي دستگاه و بالا بردن رطوبت در حد چند درصد نسبت به دوره ستر مي باشد. بدين ترتيب كليه نقاط مربوط به دوره هچر نيز در كليه دستگاها و دستگاه شاهد انجام شد و تخم مرغهاي دستگاه شاهد در سيني مخصوص ريخته شدند تا اينكه به مرحله نوك زدن برسند.

مقاله جوجه كشي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید