مقاله اموزشی اختلالات حركتي در حوزه مشكلات ويژه يادگيري

مقاله اموزشی اختلالات حركتي در حوزه مشكلات ويژه يادگيري

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 127 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله اموزشی اختلالات حركتي در حوزه مشكلات ويژه يادگيري

در سالهاي اخير اهداف آموزشي در دو حيطه شناختي و عاطفي مورد توجه قرار گرفته و از آنها به عنوان راهنماي عملي در جهت رشد و تكامل هدف هاي متوالي و زنجيره اي استفاده گرديده است. اما در حيطه رواني- حركتي طبقه بندي هاي عملي و كاربردي بسيار محدود بوده است.
فكر طبقه بندي اهداف تربيتي براي مطالعه آسانتر در سال ۱۹۴۸ توسط گروهي از متخصصان تعليم و تربيت و سنجش در سه حيطه شناختي، عاطفي- رواني و حركتي مطرح گرديد.
كتاب اول اين گروه توسط بلوم و همكاران در سال ۱۹۵۶ و كتاب دوم درسال ۱۹۶۴ توسط كرات هول و همكاران منتشر گرديد. در حيطه رواني- حركتي طبقه بندي هاي بسياري ارائه گرديده است كه مي توان به كارهاي راكسيدل (۱۹۵۰)، گيلفورد (۱۹۵۸)، سيمپسون(۱۹۶۶)، كيبلر و همكاران (۱۹۷۰) اشاره نمود. اما كارهاي آنيتا.ج.هارو در اين زمينه از معروفترين آنها است. اين نظريه با استفاده از نظريات قبلي و شرايط رشدي تهيه گرديده است.

مقاله اموزشی اختلالات حركتي در حوزه مشكلات ويژه يادگيري

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید