مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 138 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 تهيه كننده

كميسيون استاندارد روش آزمون نمك در خوراك دام و طيور

 

 رئيس
جامعي- پرويز  دكتر در علوم كشاورزي استاد دانشكده كشاورزي – دانشگاه تهران
اعضاء
صيانتي- احمد  مهندس كشاورزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
كميلي بيرجندي –مليحه  فوق ليسانس علوم صنايع غذايي آزمايشگاه تغذيه دام دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
دبير
حربي -كتايون  ليسانس زيست‏شناسي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

فهرست مطالب

 

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

هدف

دامنه كاربرد

روش كار

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك طعام در خوراك كه بوسيله كميسيون فني خوراك دام و طيور تهيه و تدوين شده و در شصت و يكمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ ۶۶/۴/۲۱ مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

۱- Method of Analiysis

Association of official Agricultural Chemists (A.O.A.C.)1980

۲- Is –۱۶۶۴,Specificaiton for Mineral Mixtures for,

.Supplementing catlle feeds

 

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

۱- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي اندازه‏گيري نمك ( برحسب كلرورسديم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

۲- دامنه كاربرد

اين استاندارد مورد اندازه‏گيري ميزان نمك در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

۳- روش كار

ميزان نمك موجود در خوراك دام و طيور را مي‏توان از طريق روش‏هاي ارائه شده در ذيل اندازه‏گيري نمود :

۳-۱- روش الف

۳-۱-۱- مواد و معرف‏هاي مورد نياز

۳-۱-۱-۱- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۴۲

۳-۱-۱-۲- محلول سولفات فريك :

۶۰ گرم از سولفات فريك Fe2(SO4)3 را در يك ليتر آب حل نماييد .

۳-۱-۱-۳- محلول هيدروكسيد آمونيم

يك حجم از هيدروكسيد آمونيم را با ۱۲ حجم آب مخلوط نماييد .

۳-۱-۱-۴- معرف سولفات فريك

يك محلول ۲۵ درصد ( وزن به حجم ) سولفات فريك تهيه نموده و آن را صاف كنيد .

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید