مقاله استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

مقاله استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

تعداد صفحات: 31

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 125 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

مقاله استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور – ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

 

 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد آرد

 رئيس
سعادت لاجوردي – ناصر دكتر علوم كشاورزي استاد دانشكده كشاورزي
 اعضاء
پايان – رسول فوق ليسانس بخش صنايع غذائي مدير گروه علوم و صنايع غذائي انستيتو تغذيه ايران
توكلي – منصور دكتر كشاورزي دانشيار دانشگاه تهران ـ دانشكده كشاورزي
 دبير
همايوني – همايون مهندس كشاورزي كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

فهرست مطالب

 

استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

هدف

دامنه كاربرد

ويژگيها

بسته بندي و علامتگذاري

نمونه‏برداري

روشهاي آزمون

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون آرد بادام زميني كه بوسيله كميسيون فني مواد غذائي تهيه و تدوين شده و در كميسيون نهائي مادر مورد تائيد قرار گرفته و در سي و يكمين جلسه كميته ملي مواد غذائي مورخ ۶۱/۳/۳۰ تصويب گرديد .

پس از تأييد شورايعالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .

  • ۱- Specification for edible
    Groundnut flour (expeller pressed) 1975.

 

۲ ـ كتاب دانه‏هاي روغني تأليف دكتر ناصر سعادت لاجوردي صفحه ۴۷-۵۸ انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۹

 

استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

۱ ـ هدف

هدف از تدوين استاندارد تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون و بسته‏بندي و علامت‏گذاري بادام زميني خوراكي است كه روغن آن توسط ادوات مكانيكي مناسب استخراج شده است .

۲ ـ دامنه كاربرد

اين استاندارد شامل ويژگيهاي آرد بادام زميني ۱ روغن گرفته است كه جهت استفاده در غني كردن انواع آرد بكار مي‏رود .

۳ ـ ويژگيها

۳ ـ ۱ ـ ماده اوليه بايد از مغز دانه‏هاي درسته و كامل رسيده , تازه و سالم و عاري از هر گونه آلودگي قابل رويت قارچي و شيميائي تهيه شده و در دستگاههاي تميز به نحو بهداشتي روغن آن استخراج شود .

براي انتخاب دانه‏هاي سالم مي‏توان از بازرسي عيني و يا دستگاههاي الكترونيكي استفاده نمود .

۳ ـ ۲ ـ آرد حاصله از عمل استخراج مكانيكي بايد به رنگ سفيد و يا متمايل به قهوه‏اي روشن باشد و از لحاظ تركيب يكنواخت و عاري از آفات و امراض و بو و طعم نامطبوع بوده و هيچ نوع رنگ و ماده معطر و مواد افزودني نامناسب ديگر به آن اضافه نشده باشد .

۳ ـ ۳ ـ قطر ذرات ـ قطر ذرات آرد بادام زميني بايد به ترتيبي باشد كه حداقل ۹۵ درصد آرد ازالك به قطر چشمه‏هاي ۷۱۰ ميكرون رد شود و ۸۰ درصد وزني ازالك با چشمه‏هاي به قطر ۵۰۰ ميكرون عبور مي‏كند .

۳ ـ ۴ ـ در توليد , بسته‏بندي و نگهداري محصول بايد اصول بهداشتي كارگاه و وسائل مورد استفاده در مدنظر باشد ( باستاندارد مقررات بهداشتي كارگاه ايران شماره ۱۸۳۶ مراجعه شود .)

۳ ـ ۵ ـ آرد بادام زميني روغن گرفته بايد با جدول ويژگيهاي زير مطابقت داشته باشد

مقاله استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید