مقاله ارزشیابی کیفی( توصیفی)تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

مقاله ارزشیابی کیفی( توصیفی)تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

تعداد صفحات: 23

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 125 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

مقاله ارزشیابی کیفی( توصیفی)تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

مقدمه ۱
چکیده ۲
ارزشیابی ۳
مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد ۴
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی ۵
اهمیت ارزشیابی تکوینی ۵
فوائد ارزشیابی تکوینی ۶
چه موقع ارزشیابی معتبر است ۷
ارزشیابی توصیفی ۸
کاربرد ارزشیابی توصیفی ۹
ابزارهای ارزشیابی توصیفی ۱۰
معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای ۱۱
پروژه ۱۳
چگونگی ارائه یک پروژه ۱۳
سنجش عملکرد ۱۵
هدف از سنجش عملکرد ۱۵
انواع آزمون های عملکردی ۱۶
نتیجه گیری ۱۹
پیشنهاد ۲۰
منابع ۲۱
پی نوشت ۲۲

چکیده
در این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا درارزشیابی کیفی یا توصیفی داشته باشیم و تلاش کرده ایم تا بتوانیم همکارانی را که با این ارزشیابی آشنایی ندارند و یا ابزار و روشها را نمی دانند تا حدّی یاری دهیم.
در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و اهداف آن و اعتبار و اهمیّت ارزشیابی سخن به میان آمده و دسته بندی ارزشیابی ها را داریم و با توجه به اهمیت ارزشیابی تکوینی و ارتباط داشتن این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی شده تا اهداف و اهمیّت ارتباط آن بیان شود.
بعد از این موارد به بررسی ارزشیابی کمّی و کیفی و تفاوت آنها و ارزشیابی توصیفی و کاربرد وابزارهای آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزارها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده است.
مقاله ارزشیابی کیفی( توصیفی)تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید