مقاله آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

مقاله آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 139 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

در حالت نخست،معلم رفتار دانش آموز را می پذيردو مانعی در برآورده کردن نيازهای دانش آموزتوسط معلم به وجود نمی آيد.در اينجا هدف معلم عبارت است از کمک به دانش آموز.در حالت دوم رفتار دانش آموز برای معلم قابل قبول نيست؛ زيرا عملا در برآورده سازی نيازهای دا نش آموز مانع به وجود می آورد. در اين حال معلم تنها مي تواند به خودش کمک کند. در هر مورد بايد مهارت خاصی داشت.آموزش اثر بخش معلم دارای الگويی است که به کمک آن می توان مشخص کرد که در هر مورد از چه شيوه ای استفاده شود.کتاب گوردون با عنوان آموزش اثربخش معلم راهنمای خوبی است
زمينه آموزش اثربخش معلم
خواننده نبايد از مفهوم «آموزش اثربخش» معنايی کلی بر داشت کند.و یا هر معنايی را برای آن در نظر بگيرد ،بلکه اين اصطلاح اشاره به خصوصيت ويژه الگويی ارتباطی دارد که توسط«توماس گوردون» طرح ريزی شد. الگوی او نمونه ا ی ا ز ا يدئولوژی ا نسان گرايانه است که به صورت مهارتهای عملی بيان شده است.
اين الگو ابتدا در کتاب گوردون تحت عنوان «آموزش اثر بخش والدين»(۱۹۷۰)مطرح شد.سپس نام آن به «آموزش اثربخش معلم »تغيير يافت (۱۹۴۷)و اخيرا نيز«آموزش اثربخش رهبر»نام گرفته است (۱۹۷۷). کاربرد عمومی اين الگوناشی از شباهتهايی است که در روابط بين انسانها ديده می شودونيز مهارتهايی که لازمه اين ارتباط است

مقاله آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید