مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 232 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید
باند و گاز پزشکی

شرح شماره صفحه
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵
-۱-۳ شرایط واردات ۵
– ۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۶
-۱ -۵ قیمت داخلی و جهانی محصول ۷
-۱-۶ موارد کاربرد ۸
-۱-۷ کالاي جایگزین ۸
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۸
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۹
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۰
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۱
-۲-۱ بررسی واحدهاي موجود ۱۱
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا ۱۲
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۳
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۴
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۱۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۱۶
-۳ بررسی تکنولوژي تولید ۱۸
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ۲۳
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي ۲۵
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۲۸
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۳۰
-۸ تامین نیروي انسانی ۳۱
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۳۲
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۳۲
-۱۱ تجزیه و تحلیل ۳۵
مراجع و منابع مطالعاتی ۳۷
۱
سازمان صنایع کوچکو شهرکهاي صنعتی ایران باند و گاز پزشکی
دا ۱-معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول
محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه می شوند به سه دسته اصلی استریل، غیر
استریل و روغنی تقسیم بندي می شود که ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است.
انواع باند و گاز پزشکی داراي بافت ساده (تافته) بوده و تراکم تار ۱۲ و تراکم پود آن ۸ است. جنس این
محصولات ۱۰۰ درصد پنبه می باشد. الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد استفاده در تهیه باند و گاز
می بایست از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه نباید از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقدار
کم نیز استفاده شود.
دلایل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصولات عبارت است از :
الیاف مصنوعی عموما” حساسیتهاي جلدي و غیر جلدي در بیمار ایجاد می کنند. §
به دلیل شکل خاص ساختمانی شان, امکان جذب و نگهداري محلولها و نیز کارایی مطلوب را دارا §
نمی باشند.
ضمنا الیاف پنبه طبیعی خام سه مشخصه ویژه دارد که عدم دقت در فراوري صحیح مشکلاتی را ایجاد
می کند و سبب افت کارایی محصول می شود. این موارد در ذیل ارائه شده است:
الیاف پنبه طبیعی حاوي چربی هاي استئاریک، مالئیک، پکتیک، سیتریک و اولئیک می باشد که §
در صورت باقی ماندن در پارچه هاي بکار رفته، مانع جذب آب و محلولها و خون می شود.
این الیاف در حالت خام داراي رنگ زرد هستند و می بایست رنگزدایی شوند. §
ناخالصی هاي معدنی ناشی از جذب مواد توسط ساقه پنبه از زمین در پنبه خام وجود دارد. §
علاوه بر موارد مذکور، به دلیل موارد کاربرد خاص این محصولات فراوري کردن آنها نیز می بایست توسط
ضوابط خاص و با دقت انجام گیرد. مهمترین و حیاتی ترین مرحله تولید انواع گازهاي جراحی استریل و
غیر استریل عملیات تکمیل پارچه تنزیب می باشد, که توجه ویژه اي را می طلبد چرا که حدود ۶۰ % از
۲
سازمان صنایع کوچکو شهرکهاي صنعتی ایران باند و گاز پزشکی
مهمترین مولفه هاي مورد تاکید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این مرحله باید تامین شود
و از آنجائیکه براي تامین آنها از تاسیسات، تشکیلات و سرمایه گذاري مناسب و قابل توجهی باید بهره مند
بود متاسفانه گروهی سود جو از روشهاي غیر استاندارد و غیر بهداشتی و غیر اصولی استفاده کرده و با
استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز و درشرایط ابتدائی مبادرت به سفید کردن پارچه می کنند و بدون آنکه
به فاکتورهاي مورد اشاره استاندارد توجه نمایند, فقط به سود خویش فکر می کنند و جامعه را قربانی
منافع خود می نمایند در صورتی که در تکمیل حتما” باید به سه فاکتور زیر بصورت ویژه نظر داشت:
استفاده از مواد شیمیایی مجاز در شرایط مناسب §
شستشوي کامل پارچه در شرایط مناسب §
تنظیم تار وپود پارچه در زمان خشک کردن §
مراحل بسته بندي این محصولات نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. مرحله بسته بندي پارچه تنزیب
میکروب کش ) نگهداري و آماده براي مرحله بعدي ) UV خشک شده در اتاقهاي قرنطینه مجهز به لامپ
یعنی برش پارچه در ابعاد مورد نیاز شده و مجددا” در اتاقهاي قرنطینه دیگر نگهداري و آماده براي قرار
گرفتن روي دستگاههاي بسته بندي می شود. در مرحله بسته بندي که توسط ماشین آلات اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک انجام شده و در داخل بسته هاي نایلونی مرغوب یا جعبه هاي مقوایی قرار می گیرند. تا
اینجا گاز کاملا” بهداشتی تولید شده و به نام گازهاي استریل براي اتاقهاي عمل توسط دستگاه اتوکلاو،
استریل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
گازهاي پانسمان استریل یکبار مصرف پس از عاري شدن از هرگونه مواد زائد در مرحله تکمیل و شستشو
با روش اتیلن اکساید در محل تولید و یا به روش پرتونگاري (اشعه گاما) در سازمان انرژي اتمی، استریل
شده و توسط داروخانه ها براي مصرف در منازل، مطب ها و اورژانس عرضه میگردد. استریل بودن، بیست و
هفتمین فاکتور استاندارد براي این گونه گازها می باشد.
۳
سازمان صنایع کوچکو شهرکهاي صنعتی ایران باند و گاز پزشکی
شکل ۱

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید
باند و گاز پزشکی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید