طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

اندازه: 681

تعداد صفحات: 119

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 202 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

فهرست مندرجات صفحه
پیش گفتار
۱ هدف ۱
۲ دامنه کاربرد ۱
۳ مراجع الزامی ۱
۴ اصطلاحات و تعاریف ۲
۵ شرایط عمومی ساختمانی ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۱-۵ شرایط عمومی محل احداث ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۲-۵ موقعیت محل و اندازه ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۸
۳-۵ جهت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۹
۴-۵ اصول لازم در تهیه نقشه ساختمان کارخانه جوجه کشی و تأسیسات ۱۹
مربوط به آن
۵-۵ اصول ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۲
۶-۵ اصول لازم در تأمین مصالح ساختمانی برای ساختن و احداث ۲۳
ساختمان کارخانه جوجه کشی
۷-۵ پایه ریزی (فونداسیون ) ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۴
۸-۵ تأمین آب و برق برای ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۵
۶ مشخصات و شرایط فنی– بهداشتی تاسیسات ساختمان کارخانه ۲۷
جوجه کشی
۱-۶ محل و موقعیت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۷
۲-۶ شرایط تاسیس ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۹
۳-۶ مشخصات ساختمان و ضوابط فنی بهداشتی ساختمان جوجه کشی و ۳۱
۴-۶ مشخصات ساختمان کارخانه جوجه کشی ۳۹
۵-۶ بار انداز ۵۲
۷ جزئیات سالن ها و اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۴
۸ سالن ها و / یا اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۶
پیوست الف – اقدامات مهم بهداشتی در کارخانه جوجه کشی – (الزامی) ۹۴
پیوست ب – بهداشت و ضدعفونی کردن ماشین جوجه کشی (اطلاعاتی) ۱۰۲

پیش گفتار:طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی
استاندارد ”طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی ” که توسط
کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در پانصد و سی و هفتمین جلسه کمیته ملی
۸۴ مورد تصویب قرار گرفته ، /۸/ استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ ۸
اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلالاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولالات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،
علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر
گونه پیشنهادی که برای اصلالاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در تجدید نظر بعدی
مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید
همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد س عی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای
جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته
هماهنگی ایجاد شود.
خذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است: Ĥ منابع و م
-۱ زهری ، مرادعلی – اصول پرورش طیور – انتشار ات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰
– چاپ دوازدهم.
-۲ راهنمای کامل پرورش طیور – سازمان اقتصادی کوثر – سال ۱۳۷۸ – چاپ
چهارم.
-۳ یحیی زاده ، هاله – اصول مدیریت در واحدهای جوجه کشی – انتشارات
نوربخش – سال ۱۳۸۲ – چاپ اول.
. -۴ نظام دامداری ایران – سازمان دامپزشکی کشور – سال ۱۳۶۹
. -۵ راهنمای مدیریت جوجه کشی – مجتمع کشت و صنعت سبزدشت – سال

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

2 نظر

  1. با سلام بنده هزینه خرید طرح جوجه کشی رو با پرداخت نموده ام ولی ادرس جیمیل را متاسفانه اشتباه فرستادم اگر امکان داره فایل مورد نطر رو به این ادرس جیمیل بفرستین

پاسخ دهید