طرح کارافرینی شهرک صنعتی خیام

طرح کارافرینی شهرک صنعتی خیام

اندازه: 750

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 111 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح کارافرینی شهرک صنعتی خیام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
تاريخچه ۱
چارت سازماني ۲
بررسي كاربري صنعتي و وضعيت زيست محيطي شهرستان ۳
مساحت و سرانه كاربري صنعتي در سطح شهرستان ۳
مزاياي استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي ۳
امتيازات شهرك صنعتي خيام ۴
مشخصات واحدهاي بهره برداري شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهركهاي صنعتي ۵
وضعيت استقرار صنايع و اشتغال ۶
تحليل ميزان موفقيت شهركهاي صنعتي در عرصه شهرستان ۶
پروژه هاي انجام شده توسط شركت شهركهاي صنعتي ۷
پروژه هاي پيش بيني شده ۸

امور مالي ۹
امور قراردادها: ۹
طرحهاي جاري ۹
طرحهاي عمراني ۱۰
امورجاري: ۱۱
دارايي هاي ثابت ۱۱
صدور چك ۱۲
هزينه هاي جاري ۱۳
حقوق ۱۸
اسناد جاري ۲۱
امور متقاضيان و حسابداري ۲۲
صورتهاي مالي ۲۲
حسابداري شركت ۳۰

شهرك صنعتي خيام نيشابور

طرح کارافرینی شهرک صنعتی خیام

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید