طرح کارآفرینی پروتيين سويا

طرح کارآفرینی پروتيين سويا

تعداد صفحات: 18

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 167 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی پروتيين سويا

كالايك محصول خوراكي است و پروتيين گياهي آن خاصيت جايگزيني پروتيين
حيواني را دارد و ارزش اسيدهاي امينه آن در جدول زير آورده شده و با استاندارد مورد
قبول و همچنين ارزش اسيد امينه گوشت گاو مقايسه گرديده است .
نوع اسيد آمينه
استاندارد مورد قبول
گوشت گاو
پروتيين سويا
ليزين
۲/۴
۳/۸
۸/۶
ترپتوفان
۴/۱
۱
۴/۱
فنييل لانيين
۸/۲
۵/۳
۳/۵
ميتونين
۲/۲
۸/۲
۷/۱
تري يودين
۸/۲
۵/۴
۹/۳
ليوسين
۸/۴
۲/۷
۸
ايزوليوسين
۲/۴
۷/۴
۶
والادين
۲/۴
۱/۵
۳/۵
جمع اسيدهاي آمينه
۶/۲۶
۱/۳۷
۴/۳۸
ارقام نشان ميدهد كه پروتيين سويا حاوي كليه اسيدهاي آمينه مفيد بوده و در مقايسه
با استاندارد مورد قبول بسيارغني ترو از گوش گاوبرتر ميباشد
پروتيين سويا در صنايع مختلف بيسكويت سازي  شيريني  مصارف گوشتي مورد
استفاده قرار  ميگيرد روز بروز بر اهميت و ميزان مصرف آن افزوده ميشود
پروتيين سويا بعنوان پوشش يا امولسيفاير در فراورده هاي گوشتي استفاده ميشود
بررسيهاي فني طرح
بررسي تكنولوژيهاي مختلف و انتخاب تكنولوژي مناسب با ذكر مشخصات فني و
ظرفيتها :
ميتوان استفاده نموده (BATCH) و بچ (CONTINUE) از تكنولوژيهاي مختلف كانتينيو
در مواردي توليدات با كيفيت عالي و مناسب بوده و مستلزم استفاده از دانش و
تكنولوژي فوق مدرن است ولي در استفاده از اين روش ميزان نياز ارزي بسيار بالا بوده
كه در شرايط كنوني مملكت بصلاح نميباشد ، علاوه بر آن جهت تعمير و نگهداري
ماشين آلات خط توليد و رفع اشكالات احتمالي تا مدتي احتياج به كارشناسان خارجي
احساس مي شود و اشتغال زايي آن نيز بسيار كم است در مقابل با استفاده از تكنولوژي
داخلي توانايي آن را خواهيم داشت تا با توليد محصولي با كيفيت در حد استاندارد
۱
كارخانه را با امكانات داخلي احداث كرد و همچنين بر ميزان كارگران در خط توليد
بيفزاييم مضاف بر اينكه ميتوان بخشي از ماشين آلات را در داخل توليد نمود و
بدينوسيله به خودكفايي صنعتي كمك موثر و شاياني ميشود البته تعمير و نگهداري و
رفع عيب دراين روش ساده تر و شناخته تر از روش قبلي است .تنها عيب اين روش
ظرفيت كم توليد ميباشد ك ه با توجه به اينكه ميزان كنجاله موجود و همچنين نياز
بازار آنچنان نيست كه اين روش جوابگو نباشد لذا از اين عيب نيز ميتوان چشم پوشي
نموده بهمين علت از تكنولوژي داخلي استفاده ميشود
بررسيهاي مختلف توليد محصول و انتخاب بهترين روش :
تاكنون با روشهاي مختلف موفق به تهيه سه نوع پروتئين از توليدات سوياي بدون
روغن شده اند كه ميتوان از محصولات اين سه روش بصورت مستقيم يا غير مستقيم
در توليد غذاي انسان و خوراك دام و غيره استفاده نموده درصد پروتئين هركدام از
روشهاي ذيله ذكر ميشود :
نوع توليدات بدون روغن
درصد پروتئين
كنجاله سويا
۵۰-۴۰
آرد بلغور سويا
۷۰
سويا ايزوله
۹۵-۹۰
هم اكنون محصولاتي كه از كارخانجات روغن كشي از دانه سويا بدست مي آيد شامل
۴۰ ميباشد با توجه به اينكه مواد طرح فقط از – روغن سويا و كنجاله سويا با درصد ۵۰
نوع اول ميباشد لذا براي تهيه پروتيين از كنجال ه سويا استفاده ميگردد روش توليد به
اين ترتيب است كه ابتدا كنجاله بوجاري و پاك شده سپس آسياب ميگردد (قطرذرات
۱۹۰-۲۹۰ است ) و از تركيب آن با آب و gr/lit 50-70 ميكرون و وزن مخصوص آن
طعم دهنده هاي مختلف (در صورت سفارش بازار ) خمير درست ميشود سپس در اثر
پخت به طريقه حرارت خيلي زياد در زمان كوتاه خمير به گرانول تبديل شده كه پس
از خشك و سردكردن در كيسه هاي مخصوص جهت حمل به بازار بسته بندي ميگردد
البته در صورتي كه در آينده بتوان مواد اوليه را از روشهاي دوم و سوم نيز بدست آورد
ميتوان محصولي با درصد پروتئين بالا نيز توليد نمود.
بررسي عرضه و تقاضا
۲
براساس

طرح کارآفرینی پروتيين سويا

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید