طرح کارآفرینی توليد كاغذ فلوتينگ

طرح کارآفرینی توليد كاغذ فلوتينگ

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 230 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد كاغذ فلوتينگ

…………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۴
۶ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۸
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۹
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۱۰
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۱۱
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۱۱
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۲
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۴
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۴
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۷
۱۹ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۲
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ فلوتينگ ت
عناوين صفحه
۲۳ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۶
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۳۱
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۳۱
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۵
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۶
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۴۴
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۵
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۷
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۸
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۵۰
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۵۱
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ فلوتينگ صفحه ۱
مقدمه :
صنعت ظريف كاغذ سازي در حدود ۱۰۰ سال پس از ميلاد در چين آغاز شد . بشر كشف كرد كه با
صاف كردن سوسپانسيوني از خمير كه از خيساندن پوست داخلي خيزران به دست آمده بود بر روي يك
توري با منافذ ريز، ميتوان نمدي از الياف به دست آورد .اين نمد، پس از فشرده شد ن و خشك شدن،
براي نوشتن و رسامي به كار مي رفت.
تا اوايل قرن نوزدهم، كاغذ همچنان به طور دستي ساخته ميشد .لوئي رابرت نخستين ماشين پيوسته
كاغذ سازي را در سال ۱۷۹۹ به ثبت رساند . اولين ماشين پيوسته در سال ۱۸۰۳ در انگلستان شروع به
كار كرد .اما اين برادران فور در ينير بودند كه در سال ۱۸۰۴ نخستين ماشين كاغذ سازي تجارتي را با
موفقيت ساختند ودر سال ۱۸۰۷ آن را به نام خود به ثبت رساندند.
ماشين هاي نخستين شامل يك مخزن بودند كه از آن مواد كاغذ سازي بر روي يك توري متحرك قرار
گرفته بين ۲ استوانه ريخته ميشد سپس، لايه تر حاصل پر س و جمع آوري ميشد تا به شكل كاغذ
خشك در آيد.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ فلوتينگ صفحه ۲
كاغذ در طول تاريخ پيدايش خود تا كنون مانوس ترين،پايدار ترين و قابل اعتمادترين ابزار انتقال انديشه
بشري بوده و بي ترديد تا مدتهاي مديد چنين خواهد بود .در واقع بخش عظيمي از دانش بشر كه
مجموعه بزرگي از تجربيات و تفك رات او را در بر دارد به بركت كاغذ به دست ما رسيده است و از نسلي
به نسل ديگر انتقال يافته است بطوركلي از زماني كه بشر كوشش كرد تا دانسته ها و تجربيات خود را به
آسان ترين شيوه ضبط و ثبت نموده و پس از آن به ديگران نيز منتقل نمايد . با توجه به احتياجات و نياز
هاي مختلف انسان اين پديده همواره داراي كاربردهاي وسيعي شده و سرانجام به كلي در هر شرايطي با
نيازهاي بشر تناسب يافته است بطوريكه مي توان گذشته از نقش اساسي فوق ، كاربرد بسيار زياد كاغذ و
مقوا را در صنايع بسته بندي ذكر نمود .بطوركلي افزايش مصرف سرانه كاغذ نشان دهنده غناي سيستم
ارتباطي و تنوع توليدات ناشي از سيستم هاي مختلف بسته بندي جامعه است كه در كل بيانگر رشد و
تحول تكنولوژي آن جامعه به شمار مي رود.

طرح کارآفرینی توليد كاغذ فلوتينگ

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید