طرح کارآفرینی توليد كاغذ سنباده

طرح کارآفرینی توليد كاغذ سنباده

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 111 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد كاغذ سنباده

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۱۳
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۱۴
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۱۴
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۱۴
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۱۵
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۵
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۶
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۷
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۲۰
۲۲ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۶
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ سنباده ت
عناوين صفحه
۲۷ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۳۰
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۳۱
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۳۲
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۵
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۶
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۴۴
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۶
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۷
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۸
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۵۰
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۵۱
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ سمباده صفحه ۱
مقدمه
اصولاً صنعت در كشور ما با سنت در آميخته و مدرنيزاسيون و تكنولوژي را در آن به سختي مي توان
ديد. اگر در اين راه حركتي نيز صورت گرفته باشد چنان بطئي و كندي است كه به چشم نمي آيد.
صنعت سنباده ايران كه از قدمت چند ساله برخوردار است، نيز از اين قائده مستثني نيست. در واقع
صنعت سنباده ما هنوز راهي را مي رود كه حداقل سال ها پيش بايد آن را ترك مي كرد؛ راهي بسيار
كهنه، غير اصولي و غير علمي. در اين صنعت كمتر نشاني از ابتكار و خلاقيت داخلي مي توان يافت و
بيشتر حالت تكرار و نمونه برداري از كار ديگران مي باشد؛ چيزي كه اين صنعت را از حالت پويا به
حالت خموده و واپسگرا كشاند. همانطور كه گفته شد اگر حركتي نيز انجام شده آنقدر ضعيف و نارسا
بوده كه تأثير چنداني در كل كار نداشته است؛ اگر چه بايد همين اندك را نيز قدر دانست تا راه گشاي
آينده باشد. مشكلات كارخانجات توليد سنباده را مي توان به دو دسته بزرگ تقسيم كرد :
۱ مشكلات بيروني (منظور بيرون از كارخانه است)
-۲ مشكلات دروني
در مورد مشكلات بيروني صحبت زيادي شده است، مشكلاتي از قبيل انواع عوارض شهرداريها، محيط
زيست، هزينه هاي بالاي برق ، عدم پشتيباني مالي بخصوص از ناحيه بانكها، عدم حمايت لازم از سوي
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد كاغذ سمباده صفحه ۲
سازمانها

طرح کارآفرینی توليد كاغذ سنباده

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید