طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 129 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

عناوين صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۴
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۶
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۷
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۸
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۸
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۱۲
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۵
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۵
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۷
۲۱ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۲
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش ت
عناوين صفحه
۲۴ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۴
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۳۰
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۳۰
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۳۸
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۴۴
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۵۳
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۵۹
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۶۱
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۶۲
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۶۴
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۶۵
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرحهاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش صفحه ١
مقدمه
اهميت كاغذ و فرآورده هاي كاغذي در زندگي نوين بر همگان آشكار شده است . هيچ فرآورده
صنعتي ديگري نقشي اين چنين برجسته در زندگي انسان ندارد . كاغذ وسيله اي براي ثبت , ذخيره
سازي و انتقال اطلاعات است , عملاً همه مطالب را روي كاغذ مي نويسيم و چاپ مي كنيم , مقدار
زيادي كاغذ در صنايع بسته بندي و كارهاي ساختماني به كار مي بريم.
موارد كاربرد و استفاده از كاغذ و فرآورده هاي كاغذي بي انتهاست . هر روز فرآورده جديدي به
بازار مي آيد صنايع كاغذ سازي نيز از رقابت صنايع ديگر ,به ويژه پلاستيك و رسانه هاي
الكترونيكي در به دست آوردن بازارهاي سنتي مصرف كاغذ آگاه است . تكوين و تكامل فنون و روش
پردازيهاي جديد براي حضور در اين رقابت دشوار و نياز به جستجوي موقعيتهاي جديد هرگز تا اين
حد ضروري نبوده است . صنايع خمير و كاغذ علاوه بر توليد فرآورده هاي ضروري سهم عظيمي در
ايجاد كار و رشد اقتصادي كشورها داشته است.
خمير ماده خام ليفي است كه براي ساختن كاغذ مصرف مي شود . معمولاً الياف خمير خاستگاه
از الياف حيواني معدني يا سنتزي نيز استفاده مي شود . به  گياهي دارند اما در موارد ويژه اي
خميرهايي كه آنها را براي تبديل به ساير فرآورده ها استفاد ه مي كنند خميرهاي حل شونده مي
گويند.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرحهاي صنعتي راهبر مهندسين مشاور بهين انديشان
طرح توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش صفحه ٢
۳ mm تفاوت بين كاغذ و مقوا در ضخامت فرآورده است . همه ورقه هائي كه ضخامتي بيش از
دارند را به عنوان مقوا طبقه بندي مي كنند اما استثناهاي زيادي اين وجه تمايز را مبهم كرده است .
در اين پروژه ما به دنبال بررسي توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش مي باشيم.
جدول شماره ۱- رويدادهاي مهم در تكوين صنايع خمير و كاغذ
سال ۱۷۹۸
براي تاسيس نخستين ماشين كاغذ ساز پيوسته ( فرآيند مداوم ) نخستين امتياز به
نيكلا لوبي رابرت داده شد ( فرانسه ) .
سال هاي ۱۸۰۳ و ۱۸۰۷
براي ماشين كاغذ سازي پيوسته اصلاح شده اي كه توسط دانكين طراحي شده بود
امتيازهائي به نام برادران فوردينير صادر شد ( انگلستان ) . 
سال ۱۸۰۹
امتيازي به نام جان ديكينسون صادر  براي نصب ماشين كاغذ سازي استوانه اي
شد ( انگلستان ) .
سال ۱۸۱۷ آغاز به كار نخسيتن ماشين كاغذ سازي استوانه اي در آمريكا .
سال ۱۸۲۷ آغاز به كار نخستين ماشين كاغذ فوردينير در آمريكا .
سال ۱۸۴۰ روش خمير سازي گراندوود تكوين يافت ( آلمان ) .
سال ۱۸۵۴ آغاز توليد خمير كاغذ از چوب به روش سودا ( انگلستان ) .
سال ۱۸۶۷ امتياز فرآيند سولفيت به نام بنيامين تيلمن صادر شد ( آمريكا ) .
سال ۱۸۷۰ استفاده از فرآيند گراندوود در مقياس تجارتي .
سال ۱۸۷۴ استفاده از فرآيند سولفيت در مقياس تجارتي .
سال ۱۸۸۴ اختراع فرآيند خمير سازي كرافت توسط كارل دال ( آلمان ) .

طرح کارآفرینی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید