طرح كشت يونجه و توليد علوفه به مساحت ۲۰۰ هكتار

طرح كشت يونجه و توليد علوفه به مساحت ۲۰۰ هكتار

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 188 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح كشت يونجه و توليد علوفه به مساحت ۲۰۰ هكتار

خلاصه طرح:
موضوع طرح: طرح كشت يونجه و توليد علوفه
(به مساحت ۲۰۰ هكتار)
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۱۶۰۰ تن
نوع توليدات: يونجه جهت توليد علوفه
تعداد شاغلين: ۱۲ نفر
۱۹۶۳ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۶۶
۱۹۰۱ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۴۵
۶۲ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۲۱
۱ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۷۶
۶۴۹ ميليون ريال / سود ويژه: ۹۱
۲ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۸
۳۵ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۴
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۱

مقدمه:
با اجراي اين طرح امكان تامين بخشي از علوفه مورد نياز جهت تعليف احشام فراهم آمده ، زمينه افزايش توليد
پروتئين دامي ايجاد مي گردد كه علاوه بر ايجاد اشتغال مولد و حصول درآمد مناسب براي زارعين، در استفاده بهينه
از ظرفيت هاي پرورش دام كشور نيز موثر بوده و موجب كاهش وابستگي به خارج از كشور در زمينه پروتئين دامي
مي گردد.اين گياه در كليه نقاط سردسير و گرمسير قابل كشت بوده وليكن در نقاط گرمسير داراي رشد سريعتر و
توليد محصول بيشتر مي باشد.در ميان گياهان علوفه اي ، يونجه بخاطر ارزش غذايي بالا و عملكرد خوب آن از
اهميت خاصي برخوردار است همچنين به علت وجود باكتريهاي ريزوبيوم در ريشه هاي خود قادر به تثبيت ازت هوا
بوده كه اين ازت براي كشت بعدي قابل استفاده مي باشد. در صورت مراقبت از يونجه كشت شده ، مي توان حداقل
تا ۳ سال محصول برداشت نمود. يونجه پس از طي نمودن عمر خود ، در حدود ۶٫۵ الي ۷٫۵ تن بقاياي گياهي و
۱۹۵ كيلوگرم ازت در هر هكتار از خود بجاي مي گذارد كه در افزايش حاصلخيزي خاك نقش بسزايي دارد. تركيب
متوسط يونجه خشك در صورتي كه داراي ۹۱٫۲ درصد ماده خشك باشد به شرح زير مي باشد :
۱۰٫۲ درصد ، ارزش هضمي ۵۰ درصد ، انرژي خالص براي گاوهاي شيرده در هر كيلوگرم – پروتئين قابل جذب ۸٫۷
۱٫۱۴ مگاكالري.
يونجه تر داراي ۲۵٫۹ درصد ماده خشك و ۴٫۱ درصد پروتئين قابل جذب بوده و ارزش هضمي آن ۱۷ درصد مي
باشد. ميزان انرژي خالص آن براي گاوهاي شيري نيز ۳۶ مگا كالري در كيلوگرم مي باشد.
يونجه بهترين رشد و نمو را در مناطقي خواهد داشت كه هواي خشك آفتابي ، گرم و آب نسبتا زيادي در دسترس
داشته باشد.اين گياه در خاكهاي خنثي و يا كمي قليايي واكنش خوبي نشان مي دهد.
در مزارع يونجه احتياجي به استفاده از كودهاي ازته نبوده وليكن به مقدار كم ( ۲۰ كيلوگرم در هكتار) در سال اول و
۳۵۰ كيلوگرم در – آخر زراعت قابل توصيه است و بيش از هر ماده غذايي ديگر به فسفر نياز دارد كه در حدود ۲۵۰
هر هكتار مي باشد .
آبياري يونجه معمولا از طريق كرتي و يا نشتي صورت مي گيرد. اگر كشت خطي و با بذركار صورت گرفته باشد
آبياري به شكل نشتي صورت مي گيرد. در آبياري نشتي آب درون جويهاي كم عمق جريان پيدا مي كند كه فاصله
۹۰ سانتيمتر است. فصل كاشت يونجه معمولا در بهار و پائيز مي باشد.در مناطق سردسيري – اين جويها بين ۵۰
بهتر است از كشت پائيزه يونجه صرفنظر نمود.
در زمينه مقدار بذر مصرفي در هرهكتار در صورتي كه كشت با رديف كار انجام شود بازاي هر هكتار از ۲۵ تا ۳۰
كيلوگرم متغير است و در كشت با دست اين رقم تا ۴۰ كيلوگرم در هكتار مي رسد.

طرح كشت يونجه و توليد علوفه به مساحت ۲۰۰ هكتار

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید