طرح عقيق تراشي

طرح عقيق تراشي

تعداد صفحات: 12

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 118 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح عقيق تراشي

شرح سرمايه گذاري: الف: سرمايه ثابت
۱- زمين ۷۵ متر مربع به ارزش ۱۵۰ هزار ريال، قيمت كل ۲۵۰/۱۱ هزار ريال
۲- ساختمان ۵۵ متر مربع به ارزش ۰۰۰/۱ هزار ريال، قيمت كل ۰۰۰/۵۵ هزار ريال
۳- محوطه سازي — متر مربع به ارزش — هزار ريال —
۴- تأسيسات (شامل سيستم هاي حفاظتي و تهويه مطبوع و …)، قيمت كل ۰۰۰/۲۰ هزار ريال

۳- ماشين آلات و تجهيزات توليد (ارقام به هزار ريال)
رديف شرح تعداد واحد هزينه واحد هزينه كل
۱
۲
۳
۴
۵
۶ الكتروموتور
دستگاه برش
سنگ الماسه
تيغ
دستگاه سوراخ كن
دستگاه سايز ۶
۱
۱۲۰۰
۵۰
۱
۱ عدد
دستگاه
عدد
عدد
دستگاه
دستگاه ۵۰۰
۰۰۰/۲
۷۰
۲۰
۰۰۰/۶
۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۳
۰۰۰/۲
۰۰۰/۸۴
۰۰۰/۱
۰۰۰/۶
۰۰۰/۶۰
جمــع ۰۰۰/۱۵۶

۴- لوازم اداري و ايمني (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مبـلغ
۱
۲ كامپيوتر با تجهيزات جانبي يكدستگاه كامل
ميز و صندلي و لوازم اداري ۰۰۰/۱۰
۲۰۰/۱
جمــع ۲۰۰/۱۱

ب: هزينه هاي ساليانه طرح
۱- مواد اوليه (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مقدار واحد هزينه واحد هزينه كل
۱ سنگ خام ۱۴ تن ۰۰۰/۱۷ ۰۰۰/۲۳۸
۰۰۰/۲۳۸

۲- نيروي انساني (ارقام به هزار ريال)

رديف
شــرح
تعداد حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
توليدي غير توليدي
۱
۲
۳
۴ سرپرست كارگاه
كارگر ماهر
كارگر نيمه ماهر
كارمند اداري و مالي ۱ نفر
۴ نفر
۳ نفر
۱ نفر ۰۰۰/۴
۷۰۰/۲
۰۰۰/۲
۰۰۰/۳ ۰۰۰/۵۶
۲۰۰/۱۵۱
۰۰۰/۸۴
۰۰۰/۴۲
جمــع ۹ ۲۰۰/۲۹۱ ۰۰۰/۴۲

۳- هزينه انرژي و سوخت (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح مصرف ساليانه واحد نرخ مبلغ
۱
۲
۳
۴
۵ برق
آب و فاضلاب
گاز شهري
تلفن
سوخت بنزين

۰۰۰/۶ كيلووات
مترمكعب
مترمكعب
پالس
ليتر

۰۰۰/۸ ۶۰۰/۳
۵۰۰
۰۰۰/۲
۰۰۰/۲
۸۰۰/۴
جمــع ۹۰۰/۱۲

۴- وسيله نقليه (ارقام به هزار ريال)
رديف شـرح تعداد مبلغ
۱ وانت مزدا ۱ دستگاه ۰۰۰/۱۱۰
جمــع ۰۰۰/۱۱۰

۵- هزينه تعمير و نگهداري (ارقام به هزار ريال)
رديف شــرح ارزش دارايي درصد تعمير هزينه تعمير
۱
۲
۳
۴
۵ ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اداري و رفاهي
وسيله نقليه ۰۰۰/۵۵
۰۰۰/۲۰
۰۰۰/۱۵۶
۲۰۰/۱۱
۰۰۰/۱۱۰ ۵
۱۰
۵
۱۰
۱۰ ۷۵۰/۲
۰۰۰/۲
۸۰۰/۷
۱۲۰/۱
۰۰۰/۱۱
جمــع ۲۰۰/۳۵۲ ۶۷۰/۲۴

طرح عقيق تراشي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید