طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي

طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي

تعداد صفحات: 49

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید پیچ هاي فولادي میباشد. این مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید پیچ هاي فولادي میباشد.
پیچ ها در صنعت براي ایجاد اتصالات جدا شدنی مورد استفاده قرار می گیرد و تقریبا به
جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزي در جهان وجود ندارد که پیچ ها به اشکال مختلف
در آن کاربرد نداشته باشند . پیچ ها عموما به همراه مهره و واشر مورد استفاده قرار می گیرند
که البته در پاره اي نقاط مهره بصورت سر خود در محل اتصال ساخته شده و لذا پیچ در این
مکان ها بصورت تنهائی مورد استفاده قرار می گیرد .
از نقطه نظر تنوع ، پیچ ها را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد :
پیچ هايصنعتی عمومی ·
پیچ هايصنعتی تخصصی ·
پیچ هاي مورد استفاده درصنایع خودرو ·
پیچ هاي ریز و کوچک ·
پیچ هاي خودرو ( پیچ بدون مهره ) ·
پیچ هاي خاص ·
فرایند تولید و ماشین آلات مورد استفاده در هر کدام از گروه هاي فوق الذکر نسبتا متفاوت
است. از اینرو واحدهاي تولیدي یک یا چند گروه را انتخاب و تولید می نمایند . در طرح حاضر
هدف تولید پیچ و مهره هاي فولادي صنعتی در حالت تخصصی می باشد که ذیلا نمونه هایی از
آنها نشان داده شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
در اینجا به منظور آشنائی بیشتر مشخصات فنی انواع پیچ و مهره هاي تولیدي طرح ذیلا آمده
است .
جدول شماره ۱- مشخصات محصولات تولیدي طرح
استاندارد mm محصولات اندازه
قطر طول مواد دنده ابعاد
پوشش سطح
پیچ و مهره ۳ تا ۱۰۰ تا ۱۰۰۰
ASTM
DIN
BS
UNI
ISO
UNF
UNC
BSW
UNS
BSF
ISO
ANSI
UNI
DIN
BS
ISO
روي ،
کادمیوم
نیکل
برنز
قلاب پیچی (استاد) ۱۰ تا ۱۰۰ تا ۳۰۰۰
ASTM
DIN
BS
AL193-B7
UNF
UNC
BSW
UNS
BSF
ISO
ANSI
UNI
DIN
ISO
روي ،
کادمیوم
نیکل
برنز
– مهره ۳ تا ۱۰۰
BS
ASTM
DIN
AL194-2H
ST Gr.10
ST Gr.8
ST Gr.5
ST Gr.4
UNF
UNC
BSW
UNS
BSF
ISO
ANSI
BS
UNI
DIN
ISO
روي ،
کادمیوم
نیکل
برنز
واشر مختلف – فولاد فنر – مختلف –
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید