طرح تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

طرح تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

تعداد صفحات: 63

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 196 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

مقدمه
در این گزارش شده است که به مراحل طراحی کارخانه پودر و روغن گوشت پرداخته شود. طرحی
که به منظور تولید پودر گوشت به عنوان محصول اصلی و روغن به عنوان محصول فرعی مورد
ارزیابی قرار میگیرد تا امکان تولید آن بر اساس اطلاعات در دسترس بررسی شود. اطلاعاتی که
عموما تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایع، اداره گمرك و یا مصاحبه با
کارشناسان مربوطه و همچنین مقالاتی که توسط سازمان هاي تحقیقاتی بین المللی از جمله
سازمان خوار و بار جهانی) و بدست آمده است. ) FAO
الف – معرفی و شناخت محصول
آرد یا پودر گوشت فرآوردهاي است که مازاد کشتار گاهی , کنسرو
سازي (کنسرو گوشتی) , لاشه و اندامهاي ضبطی حیواناتی که در
کشتارگاه به علل مختلف براي انسان غیر قابل مصرف تشخیص داده
میشوند و همچنین ضمائم قرمز لاشه (کبد , قلب , ریهها) و ضمائم
سفید لاشه (معده و روده که خالی و شسته شده باشد) و دستها و پاها
بدست میآید .
پودر گوشت در حدود ۵۵ % پروتئین خام دارد و تجزیه کردن و داشتن آنالیز آن بدلیل متغیر بودن
ماده اولیه بصورت موردي، نیاز می باشد. میزان متیونین ، سیستئین و تریپتوفان آن کم و لیزین
بالاست. میزان انرژي پودر گوشت به میزان چربی موجود در آن بستگی دارد. وجود یک آنتی
اکسیدان در پودر گوشت براي جلوگیري از فساد آن اهمیت دارد . پودر گوشت به این دلیل که
حرارت می بیند و رطوبتش گرفته می شود آلودگی ندارد. ولی بزودي ممکن است آلودگی به آن
منتقل گردد. پودر گوشت اگر حاوي استخوان باشد باید با قیمت ارزانتري در اختیار مصرف کننده
قرار گیرد و در این حالت ۴۰ تا ۵۰ % پروتئین خام دارد و منبع خوبی براي کلسیم و فسفر می باشد
البته هر چه فسفر آن پائین تر باشد بهتر است چون ممکن است محدود کننده باشد.
یادآوري:
– آرد گوشتی که بافت استخوانی در آن زیادتر از حد معمول باشد آرد گوشت استخوان دار نامیده
میشود.
– استفاده از سم , شاخ , پوست , مو , پشم و همچنین خون حاصله از کشتار در تهیه آرد گوشت
مجاز نمیباشد .
%۷- ۱۲ % چربی، ۴% کلسیم، ۳% فسفر و ۴ – این محصول حاوي ۵۵ % پروتئین، ۱۷ % خاکستر، ۸
رطوبت میباشد.

مواد معدنی %یا Mg/kg آنالیز کلی % اسیدهاي آمینه % ویتامین ها
ppm
% ماده خشک ۹۳ % متونین ۰,۷ % کاروتین ۵,۸ سدیم ۱,۶
% ۱۴۰ پتاسیم ۰,۵۵ A پروتئین خام ۵۵ % کیستبن ۰,۶ % ویتامین
% ۶۰۰ کلر ۰,۹ E فیبر خام ۲,۳ % لیزین ۳,۰ % ویتامین
% کلسیم ۸,۳ % تریپتوفان ۰,۳۵ % تیامین ۰,۲ منیزیم ۰,۴
% فسفر ۴,۱ % فنیلالانین ۱,۹ % کولین ۲۲۰۰ گوگرد ۰,۵
خاکستر ۷,۹ % ایزولئوسین ۱,۹ % ریبوفلاوین ۵,۲ منگنز ۳۹,۵
۱۲,۹ آهن ۴۴۰ B هیستیدین ۱,۱ % ویتامین
والین ۲,۶ % نیاسین ۵۹,۴ مس ۱۰۰
آرگینین ۳,۷ % روي ۰,۴
یک نمک آلی ، Stearin ، در مورد معرفی روغن گوشت نیز میتوان اینگونه عنوان نمود که
گلیسیرینه از اسید سیتریک است که از چربی حیوانات به عنوان محصول جانبی فراورده هاي گاوي
تهیه میشود. این ماده به عنوان چربی در تولید صابون به کار میرود. براي این کار آن را با محصول
هیدروکسید سدیم در آب مخلوط میکنند. با این روش، صابون و گلیسیرین تولید میشود.
معنی عامی دارد چنانچه به چربی جامد گیاهان نیز همین نام اتلاق میشود. Stearin البته
به چربی استخراج شده از گوسفند، گاو یا سایر دام ها میباشد که از پیه بدست می Tallow اما
میگویند. این ماده را میتوان برخلاف پیه، به مدت Lard آید. به چربی استخراج شده از خوك
بیشتري بدون نیاز به یخچال نگهداري کرد. این محصول را براي جلوگیري از هوازدگی در ظروف در
بسته نگه میدارند.
براي تغذیه دام، تولید صابون، غذاي طیور استفاده میکنند. البته در گذشته در تولید Tallow از
شمع نیز کاربرد داشته است و امروزه نیز میتواند به عنوان مواد اولیه سوخت هاي زیستی به کار
رود.
نکته جالب آنکه تا قبل از ۱۹۷۰ که توجه بشر به کلسترل مواد غذایی چندان جلب نشده بود،
شرکت مک دونالد سیب زمینی هاي خود را در مخلوطی از روغن با ترکیب ۹۳ % روغن گوشت
(Tallow) و ۷ درصد روغن دانه کتان طبخ میکرد. و جالب تر آنکه، از روغن گوشت (Tallow)
در صنعت نورد فولاد براي کاهش اصطکاك بین ورق ها و قالب هاي نورد، استفاده میشود و تمایل
صنعتگران به استفاده از روغن هاي با پایه حیوانی نسبت به روغن هاي مصنوعی در حال افزایش
است.

جدول زیر نیز خصوصیات روغن گوشت را نشان میدهد.
خواص میزان
۰ gr هیدرات هاي کربن
۵۰ gr چربی هاي اشباع
۴۲ gr چربی هاي نیمه اشباع
۴ gr چربی هاي غیر اشباع
۰ gr پروتئین
۱۰۹ mg کلسترول
۰,۲ mg سلنیوم
نام تجاري محصول
عنوان تجاري این محصول در ایران همان پودر گوشت است. اما در دنیا این محصول را با نام
Meat خوراکی تهیه شده از گوشت) می شناسند، گرچه به این محصول ) Meat meal
مبادله میشود. meat meal نیز گفته میشود ولی تقریبا در تمامی دنیا با همان عنوان Flour
نیز گفته MBM (Meat and Bone Meal) اما به پودر گوشت و استخوان به طور عام
گفته میشود. Stearin یا Tallow میشود و به روغن استحصال شده از گوشت
Isic شماره تعرفه گمرکی و کد محصول
“Production, تحت کلاس ISIC پودر گوشت محصول با کد ۱۵۱۱ در لیست ۳
processing and preserving of meat and meat products”
مشخص شده است. از طرفی در گمرگ کشور با تعرفه ۲۳۰۱۱۰ تحت نام “آرد، زبره و حبه از
گوشت، نامناسب براي خوراك انسان، تفاله چربی هاي حیوانی” قابل دسترسی میباشد.
” Manufacture of تحت کلاس ISIC روغن ماهی نیز با کد ۱۵۱۴ در لیست ۳
مشخص شده است. از طرفی دیگر در “vegetable and animal oils and fats
گمرك کشور با شماره تعرفه ۱۵۰۲۰۰۱۰ تحت نام “پیه صنعتی موردمصرف درصنعت صابون
سازي” قابل دسترسی میباشد.
کاربرد پودر گوشت
از آنجائیکه مصرف پروتئینهاي نباتی در جیره غذائی دام و طیور به تنهائی از لحاظ تعادل اسیدهاي
آمینه گاهی با اشکالاتی مواجه میشود بنابراین باید از منابع پروتئین حیوانی مختلف از جمله آرد
گوشت در جیره غذائی دام و طیور استفاده نمود تجربه ثابت کرده است که استفاده از این گونه
منابع از لحاظ اقتصادي نیز مقرون به صرفه است . البته این محصول بعدا از پودر ماهی از اولیت دوم
برخوردار است.
پودر گوشت به عنوان منبع پروتئین و اسیدهاي امینه در تغذیه دام، طیور و آبزیان داراي حساسیت
هاي بسیاري در ایران و جهان میباشد.
در حال حاضر این محصول در صنعت مرغداري که دومین صنعت کشور می باشد، مصرف دارد و
میتواند تا ۵ درصد از ماده تشکیل دهنده دانه مرغ گوشتی را در بر گیرد همچنین در دامپروري،
میزان مصرف پودر گوشت بطور متوسط ۵ تا ۷% و حداکثر ۱۰ % می باشد. اگر مقدار پروتئین پودر
گوشت نامشخص باشد بهتر است بیشتر از ۴ تا ۵% درجیره استفاده نشود.
از طرفی دیگر، سیاست دولت ها براي پودر گوشت ذهن سرمایه گذار را با کمی تردید مواجه خواهد
کرد، چرا که چندي است استفاده از پودر گوشت را دلیل گسترش بیماري جنون گاوي میدانند. و
به همین دلیل استفاده از آن به عنوان غذاي حیوانات پستاندار نشخوار کننده در بسیاري از کشور
هاي دنیا ممنوع اعلام شده است. اما این موضوع قطعیت ندارد و همچنان از این محصول براي
تغذیه حیوانات یک معده اي در بعضی از کشور ها (از جمله امریکا) استفاده میشود.
استفاده از پودر گوشت در غذاي حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه از دیگر کاربرد هاي این
محصول بشمار میاید، چنانچه امروزه نیز در ایالات متحده امریکا بازار خوبی در این حوزه دارد.
در اروپا نیز وضع تقریبا همینطور است ولی در این قاره، از پودر گوشت بیشتر به عنوان جایگزین
سوخت فسیلی در بسیاري از نیروگاه هاي تولید انرژي از جمله کوره هاي کارخانه هاي سیمان
استفاده میکنند. گفته میشود پودر گوشت و استخوان

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید