طرح تولید فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP)

طرح تولید فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP)

تعداد صفحات: 58

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 163 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

معرفی محصول
مقدمه
عبارت فيلم به لايه نازكي از ماده اطلاق مي شود كه داراي پيوستگي منظم و با قابليت انعطاف بالا مي باشد.
٠/٥ mm يك فيلم ممكن است داراي يك يا چند لايه از مواد مختلف باشد. ضخامت فيلم ها متغير است و از
١ مي تواند باشد. mm تا
خصوصيات فيلم هاي مختلف بيشتر به ماده سازنده آن وابسته است البته اثر مواد افزودني و بهبود دهنده ها
نيز در خصوصيات اين فيلم ها بي تاثير نمي باشد. مواد اوليه فيلم ها بيشترين تاثير را روي قيمت تمام شده
اين محصولات دارد.
شكل ١ ظرفيتهاي جديد نصب شده انواع فيلمهاي پليمري را نشان ميدهد. همانطور كه ملاحظه م يگردد
فيلمهاي پلي پروپيلن بيشترين ظرفيت نصب را در سراسر دنيا دارند. لذا در اين گزارش به بررسي وضعيت
فيلمهاي پلي پروپيلن پرداخته شده است. لازم به ذكر است كه خط توليد انتخاب شده توانايي توليد انواع
فيلمهاي پليمري ديگر را نيز دارد و از خصوصيات مهم ان توليد فيلمهاي چند لايه است كه اخيرا مورد توجه
قرار گرفته اند و مصرف زيادي مخصوصا در بخش صنايع غذايي دارد.
٢
(CPP) سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران فیلم و کیسه پلاستیکی
براي بهبود خصوصيات، اين فيلم ها بصورت چند لايه استفاده مي شوند. فيلم هاي چند لايه داراي
خصوصيات فيزيكي، نوري، الكتريكي و حرارتي بهتري نسبت به فيلم هاي ساده مي باشند.
شکل ۱-ظرفیتهاي جدید نصب شده براي انواع فیلمهاي پلیمري
فيلم هاي پليمري اولين بار در اواخر قرن نوزدهم توسعه يافتند. در اين زمان نيترات سلولز بعنوان پايه اصلي
اين مواد مصرف مي شد. ساير فيلم ها بر اساس سلولز نيز در سالهاي بعد توسعه و گسترش يافتند. درسال
١٩٥٠ فيلم هاي پلي اولفين توليد شدند. پوششهاي سلفون با نيترات سلولز يا پلي وينيلدين كلرايد بعنوان
يك فيلم پوششي در اين زمينه كه مقاومت بالايي در برابر نفوذ آب و اكسيژن داشت به صورت چشمگيري
جايگزين بسياري از فيلم ها قديمي شد.
انواع فيلم هاي توليد شده در طول سالهاي ١٩٣٠ تا ١٩٥٠ به شرح زير مي باشد:
١- فيلم هاي پلي وينيل كلرايد از سال ١٩٣٠ به بعد گسترش يافتند.
٢- فيلم هاي پلي اتيلن سبك از سال ١٩٤٠ به بعد گسترش يافتند.
از سال ١٩٥٠ توسعه و گسترش يافتند. (BOPP) ٣- فيلم هاي دو جهته پلي استر و پلي پروپيلن ١
فيلمها و كيسه هاي پلاستيكي پلي پروپيلن به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از :
١- biaxial oriented poly propylene(BOPP)
٣
(CPP) سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران فیلم و کیسه پلاستیکی
۱(CPP) الف- فیلم ارینت نشده، تخت یا ریخت هگري
فيلم هاي ارينت نشده هم به صورت ورق به روش نورد سرد (فيلم ريخته گري شده) توليد مي شوند و هم از
روش هاي متنوع لوله اي تهيه مي گردند. در هر مورد سرد كردن مذاب موجب مي شود تا خواص بصري عالي
ايجاد شود. اينگونه فيلم ها را از رزين هاي هوموپليمر و كوپليمر شده تهيه مي كنند.
( BOPP) ب- فیلم ارینت شده
مي باشد و بخاطر ( BOPP ) از آنجا كه حدود ٨٠ درصد توليد فيلمهاي پلي پروپيلن از نوع ارينت شده
اهميت خاص اين فيلم در اين بخش بصورت مجزا به بررسي اين فيلم پرمصرف در صنايع بسته بندي
پرداخته شده است.
به صنعت، BOPP تا سي سال قبل سلفو نها بيشترين كاربرد را در صنايع بسته بندي داشتند ولي با ورود
اين محصول به سرعت جايگزين سلفون ها شد.
داراي تكنولوژي بسيار پيچيده اي مي باشند و حجم سرمايه گذاي آنها نيز براي يك واحد BOPP فيلمهاي
با ظرفيت اقتصادي حدود ٢٠ ميليون دلار مي باشد . از طرف ديگر با راه اندازي واحدهاي جديد در اين بخش
بازار داخلي اين نوع فيلم اشباع مي باشد و واحدهاي جديد اغلب با هدف صادراتي احداث مي گردند.
هستند و از طرف ديگر روز به روز اين محصول BOPP داراي تكنولوژي آسانتري نسبت به CAST فيلمهاي
پلي پروپيلن مورد ارزيابي قرار CAST جايگزين فيلمهاي ديگر مي شود . بنابراين در اين گزارش فيلمهاي
گرفته اند و ادامه اين گزارش بر مبناي اين محصول تكميل شده است.
١ – CAST POLY PROPYLENE
٤
(CPP) سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران فیلم و کیسه پلاستیکی
-۱-۱ نام و کد محصول
جزء محصولات لاستيك و پلاستيك ( ٢٥ ) و در اين دسته ISIC فيلم و كيسه هاي پلاستيكي طبق كدبندي
كيسه هاس ISIC بندي جزء محصولات پلاستيكي ( ٢٥٢٠ ) محسوب مي شود . بر اين اساس كد كامل
پلاستيكي با شماره ٢٥٢٠١٥١١ مشخص شده است.
لازم به ذكر است كه علاوه بر كد ذكر شده برخي واحدهاي توليدي در اين زمينه با كد ٢٥٢٠١٢١٩ و
٢٥٢٠١٢١٢ كه مربوط به فيلمهاي پلاستيكي مي باشد فعاليت دارند . در بخش عرضه و تقاضاي محصول
فعاليت دارند CAST كليه شركتهايي كه در زمينه توليد فيلم و كيسه هاي پلاستيكي پلي پروپيلن با ر وش
مورد بررسي قرار مي گيرند.
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
طبق بررسي هاي انجام شده در حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات فيلمهاي
تعريف نشده است مراودات اين كالا مطمئنا با كد تعرفه محصولات مشابه ديگر آن انجام مي شود . از CPP
آنجا كه اين محصول با پايه پلي پروپيلن مي باشد، قطعا در كد تعرفه ٣٩٢٠٢٠ كه مربوط به فيلم و ورق
مي باشد، قرار دارد. PP ساخته شده از
طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك علاوه بر اين كد تعرفه احتمال اينكه اين محصول با كدهاي
ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد.
-۳-۱ شرایط واردات
طبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي وارداتي به سه گروه زير تقسيم بندي
مي شوند:
١- كالاي مجاز: كالايي است كه ورود ان با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
٢- كالاي مشروط: كالايي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
٣- كالاي ممنوع : كالايي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا
مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.
٥
(CPP) سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید