طرح تولید عرقیات معطر

طرح تولید عرقیات معطر

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 156 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح تولید عرقیات معطر

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
مقدمه ۱
-۱ معرفی محصولات ۲
ویژگیهاي محصول: ۲
-۱-۱ کد محصولات ۳
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۳-۱ شرایط واردات ۴
-۴-۱ استانداردها ۴
-۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۷
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۹
-۷-۱ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول ۱۰
۸-۱ – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز ۱۱
۹-۱ – کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۱
-۱۰-۱ شرایط صادرات ۱۱
-۱-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۲
-۲-۱ بررسی وضعیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۱۲
-۲ بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا ۱۶ -۲
-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۲۰ ۸۵ -۳
-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۰ -۴
-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۲۱ ۸ -۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۲۳
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ۲۷
– ۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالی) در
فرآیند تولید
۳۰
۵ – بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري
ثابت
۳۱
-۱-۵ زمین ۳۳
-۲-۵ محوطه سازي ۳۴
-۳-۵ ساختمانهاي تولیدي واداري ۳۴
-۴-۵ ماشینآلات و تجهیزات ۳۵
-۵-۵ تاسیسات عمومی ۳۵
-۶-۵ ااثیه و تجهیزات اداري ۳۶
-۷-۵ وسائط حمل و نقل درون/ برون کارگاهی ۳۶
-۸-۵ برآورد میزان سرمایه در گردش ۳۷
-۹-۵ برآورد هزینه نگهداري و تعمیرات: ۳۸
-۱۰-۵ برآورد هزینه استهلاك ۳۸
۶ – میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن، قیمت و بررسی
تحولات اساسی در روند تامین اقلام مورد نیاز در گذشته و آینده ۳۹
۷ – پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۴۰
۱-۷ تحلیل هاي مرتبط به دسترسی به منابع نیروي انسانی ۴۰
۲-۷ تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی ۴۰
۳-۷ شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب ۴۰
– ۸ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۴۰
۹ – بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۴۱
۱۰ – وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی و مالی ۴۲
۱۱ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد
هاي جدید
۴۲
مقدمه
نظام صنعت نوشابه سازي در ایران بر اساس نفوذ شرکتهاي تولید عصاره و کارتلهاي بزرگ و پر توان
نوشابه سازي شکل گیري شده است . این محصول که یکی از نشانه هاي نفوذ غرب در کلیه شئون
اجتماعی و اقتصادي ما بوده است متاسفانه توانسته است با کوشش نمایندگان داخلی این کمپانی ها
جایگزین نوشا به هاي مقوي محلی شده تا جائی که در پاره اي از خانواده ها جزء لاینکف غذاي روزانه و
جیره غذایی افراد قرار گرفته است .
واقعیت آن است که تولیدات این صنعت نه تنها مفید نیست بلکه چه از نظر جسمانی و چه از نظر
اقتصادي و ملی داراي مضراتی است که اغلب به آنها واقف می باشند . در حالی که از قدیم الایام از
گیاهان معطر ،گلها ومیوه هاي محصول همین مرز وبوم عصاره ها ونوشابه هائی تهیه گردیده و صدها
سال است مورد مصرف مردم قرار گرفته است که نه تنها داراي ضرر وزیان نیست بلکه هم از نظر طعم
وبو هم از نظر تقویت روحی و جسمی داراي مزایاي زیادي است .
عرقیات حاصله از گیا هان ومیوه جات که موضوع بحث این طرح بوده وبراي سرمایه گذاري در تولید آن
به روش صنعتی بجاي روش سنتی پیشنها داتی عرضه گردیده است از جمله این نوشابه ها است که
امروزه جهان به فایده آن پی برده به طوریکه مصرف مواد اولیه آن چه به صورت دانه ، میوه وسبزینه
وچه به صورت عصاره وعرقیات میرود که جاي خود را به طور جدي در سراسر نقاط جهان باز نماید.
امید است که طرح حاضر مورد توجه سرمایه داران و علا قه مندان به سرمایه گذاري قرار گرفته زمینه
فعالیت براي تولید اینگونه محصولات همه ساله زیادتر گردیده تا جائیکه بتواند عرقیات نیز مانند گلاب
یکی از اقلام قابل توجه صادراتی گردد.

طرح تولید عرقیات معطر

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید