طرح تولید رنگهاي سرامیکی

طرح تولید رنگهاي سرامیکی

تعداد صفحات: 57

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 127 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

معرفی محصول
در صنعت سرامیک سازي اصولا از رنگدانه براي جلا و تزئین استفاده می شود . در این صنعت رنگدانه هاي
مختلف که بر پایه اکسیدهاي فلزي استوار می باشند با اکسید سرامیکی (سیلیس ) ترکیب شده و اصطلاحا
لعاب سرامیک را تشکیل می دهد . لعاب تولید شده را روي سرامیک پوشش می دهند و در کوره هاي
مخصوص سرامیک پخت می شود. از آنجا که بخش لعاب سازي را اغلب شرکتهاي سرامیک سازي انجام
میدهند، در این گزارش پایه رنگی این لعاب که رنگدانه می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . اصولا تولید
لعاب، فرایند اختلاط ساده بوده و داراي تکنو لوژي پیچیده اي نمی باشد و در حال حاضر نیز تولید لعاب در
واحدهاي مجزا مرسوم نیست.
تولید یک رنگدانه تنها به یک صنعت خاص ارتباط ندارد و در طیف وسیعی از صنایع استفاده میشود. در این
گزارش سعی شده است رنگدانه هایی که بیشتر مورد توجه صنعت سرامیک س ازي می باش ند مو رد بررسی
قرار گیرند . البته این رنگدانه ها در سایر صنایع نیز کاربرد داشته که براي هر محصول کاربردهاي دیگر آن
نیز اشاره شده است.
جنبه هاي عمومی
که در فارسی به آن رنگدانه گفته می شود) از اصطلاح لاتین ) “pigment” تعریف. کلمه
ریشه گرفته است و در اصل به مفهوم ماده مولد رنگ است. لیکن بعدها مفهوم این کلمه “pigmentum”
گسترده تر شد و تزئینات رنگی (مانند لوازم آرایشی ) را نیز در برگرفت . در اواخر قرون وسطی، این کلمه
همچنین براي هر نوع افشره گیاهی، به ویژه افشره هایی که براي رن گ آمیزي استفاده می شد، به کار برده
می شد. این کلمه هنوز در اصطلاح بیولوژیکی به همین مفهوم به کار می رود، یعنی براي اجزاء رنگی گیاهان
یا حیوانات، که به شکل دانه هاي بسیار کوچک در سلول ها یا غشاهاي سلولی، به شکل رسوب در بافت ها و یا
به شکل معلق در مایعات بدن آن ها وجود دارند.
به pigment ، مفهوم جدید این کلمه در قرن بیستم شکل گرفت . بنا بر استانداردهاي پذیرفته شده
ماده اي گفته می شود که از ذرات کوچکی تشکیل شده است که در عمل در محیط مورد استفاده ، نامحلول
۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران رنگدانه هاي سرامیکی
هر دو از dye و pigment . بوده و به علت خواص رنگ کنندگی، حفاظتی یا مغناطیسی آن به کار می رود
“مواد رنگز ا” محسوب می شوند. مواد رنگزا به موادي گفته م ی شود که به دلیل خواص رنگزایی آن ها مورد
استفاده قرار می گیرند. ویژگی که رنگدانه ها را از رنگ هاي آلی محلول متمایز می کند، حلالیت کم آن ها در
حلال ها و چسب ها است . رنگدانه ها را می توان به کمک ترکیب شیمیایی و خواص نوري یا تکنیکی آ ن ها
شناسایی کرد.
تاریخچه. رنگدانه هاي غیر آلی طبیعی از زمان هاي ماقبل تاریخ مورد شناسایی قرار گرفته اند . حدود
۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ، اخُراي طبیعی سوزانده می شد (گاهی به صورت مخلوط با سنگ معدن
منگنز) تا رنگدانه هاي قرمز، بنفش و سیاه م ورد استفاده در سفال گري به دست آید . سولفید ارسنیک و زرد
ناپلز (آنتیموانات سرب ) اولین رنگدانه هاي زرد شفاف بودند . اولترامارین یا لاجورد و لاجورد مصنوعی (آبی
مصري و اسپینل آلومینیم کبالت ) اولین رنگدانه هاي آبی بودند. مرمر سفید، مرمر سبز و یک هیدروکسی
کلرید م س سنتزي اولین رنگدانه هاي سبز بودند . لعاب هاي رنگی براي آجر و به عبارتی رنگدانه هاي سرامیکی
به صورت گسترده اي توسط کلدانیان مورد استفاده قرار می گرفت. کلسیت، برخی از فازهاي سولفات کلسیم و
کائولن رنگدانه هاي سفیدي بودند که در آن زمان مورد استفاده قرار می گرفتند.
فنون نقاشی، لعاب کاري، شیشه سازي و رنگ آمیزي در مصر و بابل پیشرفت کردند . یک نوع لاجورد
مصنوعی (سیلیکات مس و کلسیم ) هنوز به نام آبی مصري معروف است . سولفید آنتیموان و گالنا (سولفید
سرب) عمدتاً به عنوان رنگدانه سیاه، شنگرف به عنوان رنگدانه قرمز و شیشه ک بالت و اکسید آلومینیم کبالت
یونانی ها و ،Plutarch ساییده شده به عنوان رنگدانه هاي آبی مورد استفاده قرار می گرفتند . بنا بر عقیده
رومی ها هنر رنگ آمیزي را چندان مهم نمی شمردند و تلاش کمی براي توسعه رنگدانه هاي جدید نمودند.
از زمان مهاجرت انسان (قرن چهارم ت ا ششم میلادي) تا اواخر قرون وسطی هیچ پیشرفت قابل توجهی
در زمینه مواد رنگزا به وجود نیامد . رنگدانه زرد ناپلز و برخی از مواد رنگزاي خاص براي رن گ آمیزي
منسوجاتی که از مشرق زمین می آمدند، تنها ابداعات آن زمان بودند . پیشرفت بیشتر در زمینه رنگدانه ها ابتدا
۳
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران رنگدانه هاي سرامیکی
توسط اسپانیایی ها از مکزیک آورده شد . لاجورد فرنگی، Carmine . در او ایل دوره رنسانس صورت گرفت
و شیشه هاي آبی حاوي کبالت در اروپا ابداع شدند. safflore
انواع رنگدانه ها
اصولا رنگدانه ها داراي انواع و اقسام مختلفی می باشند که بر حسب کاربرد مورد استفاده قرار
میگیرند. در این بخش سعی شده است بیشتر تقسیم بندي در مورد رنگدانه هاي سرامیکی صورت گیرد . در
این تقسیم بندي رنگدانه ها به دو گروه سفید و رنگی تقسیم شده اند و در هر گروه نیز چند رنگدانه مهم که
بیشترین کاربرد را در صنعت سرامیک دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
– رنگدانه هاي سفید
– اکسید تیتانیم
– اکسید روي (سفید روي)
– رنگدانه هاي رنگی
– رنگدانه هاي اکسید آهن
– رنگدانه هاي کادمیم
– سولفید کادمیم
– زرد کادمیم
– سولفوسلنید کادمیم (قرمز کادمیم)
– سولفید جیوه کادمیم (سینابار کادمیم)
در جدول زیر دسته بندي رنگدانه ها بطور عموم انجام گ رفته است . در این گزارش رنگدانه هاي رنگی و سفید
که کاربرد بیشتري در صنعت سرامیک دارند مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتهاند.
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید