طرح تولید تونر چاپگر

طرح تولید تونر چاپگر

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 149 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

. نام و كد محصول (آيسيك ۳
آن است . تونر ي ك نوع پودر (Toner Printer) از مهمترين شاخ ص هاي يك چاپگر ليزري، تونر
الكتريكي شارژ شده است كه داراي دو عنصر اصلي رنگ دانه و پلاستيك مي باشد . رنگ دانه ها
تامين كننده رنگ مورد نياز مي باشند(در چاپگرهاي تك رنگ، رنگ ذكر شده مشكي است).
رنگدانه ها با پلاستيك آميخته شده اند و بدين ترتيب زمانيكه تونر از بين غلتك هاي داغ عبور
مي نمايد، گداخته شده و نقش مورد نظر پرينت مي شود.
يك ) Toner hopper نحوه كار تونر به اين صورت است كه پودر موجود در اين تونرها در يك
محفظه كوچك در داخل يك روكش قابل حركت ) ذخيره مي گردد . چاپگر تونر مورد نياز خود را
يك مجموعه ،Developer . تامين كننده دانه ) از محفظه دريافت مي دارد ) Developer unit از طريق
از دانه هاي مغناطيسي با شارژ منفي است . دانه هاي فوق به يك پاك كن فلزي قابل چرخش، متصل
خواهند شد . با حركت ميله فوق دانه هاي مغناطيسي در محفظه گفته شده قرار خواهند گرفت . با
توجه به اينكه دانه هاي مغناطيسي داراي شارژ منفي مي باشند، تامين كننده دانه ها، دانه هاي مثبت
تونر را جمع آوري خواهد كرد . در ادامه پاك كن، ذرات را تميز و آنها را براي استوانه ارسال
مي دارد. تصاوير الكترواستاتيك داراي شارژ منفي قويتر نسبت به تامين كننده دانه ها بوده و
استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور مي نمايد . سپس استوانه در طول كاغذ حركت
و تخليه الكتريكي (detac corona و به موازات آن كاغذ تحت يك ميدان قرار گرفته (يك سيم
مي گردد. در وضعيت فوق تنها عاملي كه باعث نگهداري تونر بر سطح كاغذ مي گردد نيروي
جاذبه است . به منظور چسباندن تونر بر روي سطح كاغذ، مي بايست كاغذ از طريق غلتك هاي داغ
به حركت درآيد.
ISIC شرح محصول كد
تونر چاپگر ۳۰۰۰۱۲۵۷
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۶
امكان سنجي مقدماتي تونر چاپگر
۳
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي
تعرفه محصول تونر چاپگ ر با شماره ۳۷۰۷۹۰۲۰ و تحت عنوان تونر و دلوپر دستگاههاي
فتوكپي و پرينتر مي باشد.
۳-۲ . شرايط واردات
محصول طرح با حقوق ورودي ۴ درصد و با نام تونر و دولوپر دستگاههاي فتوكپي و پرينتر
صورت مي گيرد.
۴-۲ . استاندارد ملي و بين المللي
تاكنون هيچگونه استاندارد ملي براي محصول طر ح تدوين نشده است . اما استانداردهاي
براي چاپگرهاي تك دانه و استاندارد ISO/IEC بين المللي اين طرح به شماره ۱۹۷۵۲:۲۰۰۴
براي چاپگرهاي رنگي تدوين شده اند. ISO/IEC 19798:2006
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
قيمت انواع تونر رنگي و مشكل در بازار با توجه به نوع آن از ۴۵۰ هزار ريال تا ۵۵۰ هزار ريال
در نوسان مي باشد.
۶-۲ . توضيح موارد مصرف و كاربرد
تونر ها در چاپگرهاي ليزري مورد استفاده قرار مي گيرند . در اين نوع چاپگرها به جاي استفاده از
كارتريج يا جوهر از نوعي پودر الكتريكي استفاده مي شو د كه علاوه بر سرعت بخشيدن به كار
چاپ، بر كيفيت آن نيز مي افزايد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۶
امكان سنجي مقدماتي تونر چاپگر
۴
۷-۲ . بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
چاپگرهاي جوهر افشان در گروه چاپگرهاي غير تماسي (در زمان خروج با كاغذ تماسي برقرار
نمي كنند قرار دارند . اين نوع چاپگرها داراي انو اع متفاوتي م ي باشند. دو نوع عمده از اين
چاپگرهاي عبارتن داز :
*جوهر افشان : اين نوع چاپگرها از مجموعه اي ” افشانك ” براي پخش جوهر بر روي كاغذ
استفاده مي نمايند.
*ليزري : اين نوع چاپگرها با استفاده از جوه ر (تونر)، الكتريسيته ساكن و حرارت باعث ايجاد
خروجي مورد نظر بر روي كاغذ مي گردند.
با ورود چاپگر ليزري به بازار مصرف و گسترش وسيع مصرف آنها در بازارهاي داخلي، رونق
انواع مختلف چاپگر را تحت الشعاع قرار داده است.
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
با توجه به آنكه محصول مورد نظر طرح جزو مواد مصرفي غير ضروري م ي باشد و
جايگزين هاي متفاوتي براي اين محصول در بازار وجود دارد، بحث در مورد اهميت استراتژيك
محصول در اين بررسي محلي از اعراب ندارد.
• كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول (حتي الامكان سهم توليد يا مصرف ذكر
شود)
به صورت كلي مهمترين توليد كنندگان چاپگرها ي كامپيوتر خود توليد كننده لوازم جانبي آن
نيز مي باشند . مهمترين عرضه كنندگان اين محصول شركت شارپ در ايران مي باشد . ضمن
آنكه سومين مركز توليدكننده لوازم جانبي چاپگرهاي در دنيا در ايران در حال تاسيس
مي باشد كه به اولين توليد كننده و بزرگترين توليدكننده اين محصولات در خاورميانه تبديل
خواهد شد . از آنجا كه شركت مورد نظر در شرف تاسيس مي باشد و برنامه ريزي نهايي در
دست تدوين مي باشد ارائه اطلاعات بيشتر منوط به تاسيس شركت مي باشد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۶
امكان سنجي مقدماتي تونر چاپگر
۵
۹-۲ . شرايط صادرات
كالاهاي صادراتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند لكن مش مول پرداخت
هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبار داري مي باشند.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۶
امكان سنجي مقدماتي تونر چاپگر
۶
۳٫ بررسي بازار
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
در حال حاضر ۲ واحد فعال توليدكننده تونر چاپگر در كشور مشغول به فعاليت هستند كه از
آغاز برنامه سوم توسعه (سال ۷۹ ) تاكنون تنها ۱ واحد (شركت فرزانگان شير از) به ظرفيت
۴۷۰۰۰ عدد به واحدهاي فعال توليدكننده اين بخش اضافه شده است.
وضعيت پيشرفت محصول
واحد
سنجش
رديف استان نام واحد ظرفيت
۱۰۰ تونر
بهره برداري
۱ تهران طيف ساز ۱۰۰۰ تن بي سابقه
تونر
(شارژتونر)
۴۷۰۰۰ عدد فعال ۱۰۰
شركت
۲ فارس فرزانگان شيراز
در حالت حاضر صنعت مورد بررسي از ۱۰۰ درصد راندمان توليد برخوردار است كه به جهت
افزايش روز افزون مصرف اين محصول در داخل كشور منطقي به نظر مي رسد.
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
تعداد ۱۰ واحد داراي مجوز توليد تونر چاپگر در كشور مي باشند كه تعداد ۸ واحد از ابتداي
برنامه سوم توسعه موفق به اخذ مجوز توليد گرديده اند. كه به شرح جدول زير مي باشد.
وضعيت پيشرفت محصول
واحد
سنجش
رديف استان نام واحد ظرفيت
۰ تونرچاپگر
طرح دردست
۱۰۰۰۰ عدد اجرا
شركت خدمات
۱ اردبيل مهندسي اساكو
۰ تونرچاپگر
طرح دردست
۲ تهران صنعتي جوهروپودر ۱۰۰۰ تن اجرا
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۳۶
امكان سنجي مقدماتي تونر چاپگر
۷
وضعيت

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید