طرح تولید بسته بندي گوشت و مرغ و ماهی

طرح تولید بسته بندي گوشت و مرغ و ماهی

تعداد صفحات: 138

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 157 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

فصل اول:
-۱ معرفی محصول
هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان سنجی ایجاد و احداث واحد صنعتی بسته بندي گوشت قرمز
و گوشت مرغ وماهی می باشد . بنابراین محصولات تولیدي شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی
بسته بندي شده در بسته بندي هاي مختلف با رعایت موازین بهداشتی و استاندارد می باشد و هدف از
تولید این محصولات افزایش ارزش افزوده ، حاشیه سود بالاتر ، سهولت عرضه ، افزایش مدت ماندگاري
، سهولت مصرف با رعایت جنبه هاي بهداشتی آن براي مصرف کنندگان می باشد.
:Isic -1-1 نام وکد
نام محصول isic کد
۱۵۱۱۱۲۱۰ انجمادوبسته بندي انواع گوشت
۱۵۱۱۱۲۲۰ بسته بندي گوشت ومرغ
۱۵۱۱۱۲۲۱ بسته بندي گوشت قرمز
۱۵۱۲۱۴۱۱ عمل اوري وبسته بندي ماهی
۱۵۱۲۱۴۱۲ بسته بندي ماهی درخلاء
۱۵۱۲۱۴۲۰ انجمادوبسته بندي ماهی ومیگو
۱۵۱۱۱۲۱۱ انجمادوبسته بندي مرغ
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی:
براي مرغ وماهی و گوشت بسته بندي شده تعرفهاي مخصوص وجود ندارد.اما تعرفه واردات گوشت
۰۲۰۱ و ۰۲۰۲ و ۰۲۰۴ امده است ودر بخش دیگر تعرفه ماهی هم ۰۳ ۰۲ و ۰۳ ۰۳ قید شده است.
-۳- ۱ شرائط واردات:
در ارتباط با مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی طی سالهاي اخیر سیاست دولت کاستن از
واردات در جهت حمایت از دامپروري وپرورش آبزیان کشور و نیل به خودکفایی در مصرف گوشت قرمز
و مرغ وماهی بوده است لیکن در هر سال و حسب ضرورت و نیاز بازار مصرف به منظور تأمین گوشت
مورد تقاضا و کنترل قیمت اقدام به واردات نموده است .
-۴-۱ بررسی وشرائط استاندارد:
از جمله پیشرفته ترین روشها در حفظ و نگهداري مواد غذایی بسته بندي در پاکتهاي نایلونی مخصوص
و عاري از هوا که اصطلاحا وکیوم نامیده میشود میباشد. براي بسته بندي انواع سوسیس و کالباس و
فراورده هاي گوشتی و کمی هم ماهی هاي دودي قبلا این روش اعمال میشده است. از جمله مزیت
هاي مهم این روش جلوگیري از فعالیت هاي آنزیمی محصول بخصوص اتولیز است.انجماد و نگهداري
در برودت منهاي ۱۸ درجه سانتی گراد اگرچه از میکرو ارگانیسمهاي محصول جلوگیري میکند اما
فعالیت شیمیایی متوقف نمیشود. به همین دلیل در مقایسه با محصولات تازه موارد منجمد که بیش از
یک سال از زمان آن گذشته باشد ویا اینکه چندین بار دیفراست و یا منجمد شده باشد اندکی سبکتر و
پوکتر بنظر میرسد. در بسته بندیهاي وکیوم شده تغییرات شیمیایی بسیار اندك بوده و بعد از یکسال
نگهداري در شرایط مناسب محصول از کیفیتی نزدیک به نوع تازه آن برخوردار است.
بسته بندي گوشت و مرغ وماهی به دو صورت سفارشی و یا به صورت متعارف به بازار عرضه می شود
.بسته بندیهاي اولیه که در ظروف یکبار مصرف و با روکش سلفون محافظت می شود . بسته بندي
۲ کیلوگرم و / گوشت بر مبناي نوع مصرف و براساس نوع سفارش در بسته هایی به وزن ۴۵۰ گرم تا ۵
گاهی در کارتنهاي با وزن ۱۵ کیلوگرم بسته بندي و به بازار ارائه می شود.در خصوص مواد اولیه و
محصول تولیدي ، استاندارد مدونی وجود ندارد و مواد اولیه که همان دام زنده هستند قبل از کشتار
مورد معاینه قرار می گیرند که این معاینات مربوط به نوع دام و سلامت دام می باشد که حتماً باید پس
از سلامت دام عملیات کشتار دام صورت گیرد و در خصوص شرایط واحد تولیدي که عملیات فرآوري
محصولات دامی صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد :
-۱ شرایط محیطی و فضاهاي لازم جهت تولید و بسته بندي هر واحد تولیدي براساس ظرفیت
تولیداتش فضاهاي مربوط به تولید و ابعاد مورد نیاز و همچنین ساختمان مورد نظر توسط
سازمان دامپزشکی مورد بررسی و تاییدیه آن صورت می گیرد.
-۲ کنترل حین تولید توسط یک فرد مامور مربوط به سازمان دامپزشکی می باشد و بررسیها و
آزمایشات لازم توسط این فرد صورت می گیرد بطوریکه نحوه عملکرد و محصولات حین تولید
بازرسی می شوند و براي نمونه تعدادي از محصولات به آزمایشگاه خارج از واحد تولیدي ارسال
می شوند و آزمایشات مورد نظر از لحاظ سلامت گوشت و مرغ بسته بندي شده کنترل می
شوند .
ضوابط بهداشتی واحدهاي فر آوري و بسته بندي محصولات شیلاتی
-۱ تأ سیسات باید حداقل شرایط زیر را دارا باشند :
الف ) بوسیله مرجع ذیصلاح ( سازمان دامپزشکی کشور ) مورد تأیید قرار گرفته و داراي پروانه
بهداشتی بهره برداري باشند .
پ) از فضاي کافی براي عملیات ، تحت شرایط بهداشتی مناسب برخوردار بوده و تحت بوهاي نا
مطبوع ، دود ، گرد و غبار و آلودگی قرار نگیرد .
ت) ساختمان باید داراي تهویه مناسب ، نور کافی بوده و براحتی قابل تمیز شدن باشد
ث) مصالح بکار رفته در ساختمان نباید هیچگونه ماده مضري را به آبزیان یا فرآورده هاي آن منتقل
نماید .
ج) ساختمان باید به شکلی باشد که از ورود حشرات ، پرندگان و دیگر موجودات مزاحم و همچنین
آلودگی هاي محیطی مثل دود ، گرد و غبار و … جلو گیري شود .
چ) تأسیسات باید به شکلی باشد که قسمتهاي تمیز و قسمتهاي آلوده کننده کاملآ از یکدیگر جدا
بوده و آلودگی جانبی اتفاق نیفتد .
ح) سالنهاي مخصوص آماده سازي و فرآوري باید داراي خصوصیات زیر باشند :
-۱ کف باید در برابر آب نفوذ ناپذیر بوده و به آسانی تمیز و ضد عفونی شده و طوري طراحی
شده باشد که تخلیه و خروج و مایعات زائد به فاضلابها به سهولت انجام گیرد .
-۲ دیوارها غیر قابل نفوذ به آب ، غیر جاذب و قابل شستشو بوده و رنگ روشن داشته باشند .
تا ارتفاعی که مورد نیاز است باید صاف و بدون درز و شکاف بوده و به راحتی تمیز و ضد عفونی
گردند. زوایاي بین دیوارها ، کف و سقف باید حالت انحنا داشته و راحت تمیز گردند.
-۳ سقف باید بشکلی ساخته شود که از تجمع مواد و کثیف شدن ، رشد قارجها و پوسته شدن
جلو گیري شده و براحتی تمیز گردد .
-۴ پنجره ها باید طوري طراحی شوند که از تجمع مواد جلوگیري کرده و محلهایی که باز می
شوند با توري پوشیده شوند . توریها باید براحتی تمیز شده و در مواقع لزوم تعویض گردند .
-۵ از امکانات تهویه اي مناسب و نور کافی طبیعی یا مصنوعی برخوردار باشند .
-۶ از امکانات کافی جهت تمیز کردن و ضد عفونی دستها در محل کار و داخل توالتها
ضروري است . شیرهاي آب باید اتوماتیک بوده و بدون دخالت دست عمل نمایند . در این
مکانها باید از حوله هاي یکبار مصرف استفاده گردد .
-۷ تسهیلات لازم براي شستشو دستگاهها ، تجهیزات و ابزار آلات فراهم شود .
خ) ابزار وسایل کار مانند میز برش ، ظروف ، محفظه ها ، تسمه نقاله ها ، چاقو همگی باید از مواد
ضد زنگ ساخته شده و به آسانی بتوان آنها را تمیز و ضد عفونی نمود .
د) چنانچه محفظه اي ضد آب و ضد زنگ مخصوص براي نگهداري محصولات شیلاتی غیر قابل
مصرف انسانی وجود داشته و در پایان هر شیفت کاري تخلیه نمی شود ، باید محل مناسبی براي
نگهداري آنها وجود داشته باشد .
ذ) تسهیلات کافی جهت بهره برداري از منابع آب قابل شرب یا آب تمیز دریا که بوسیله یک
سیستم مناسب تصفیه شده باشد ، باید وجود داشته باشد . این منابع آبی باید داراي فشار و ذخیره
کافی باشند . استفاده از آب غیر قابل شرب براي مصارف تولید بخار ، آتش نشانی و خنک سازي
تجهیزات برودتی مجاز است ولی باید اطمینان حاصل گردد که باعث آلودگی فرآورده هاي تولیدي
نگردد .
ر) وجود سیستم بهداشتی دفع فاضلاب و آبهاي زائد ضروري است .
ز) تعداد کافی اتاقهاي رختکن ، دستشوئی و توالت باید وجود داشته باشد که در شرایط بهداشتی
باشند توالتها نباید مستقیما به محل سالن فر آوري راه داشته باشند . دستشوئی ها باید مجهز به
مواد پاك کننده و حوله هاي یکبار مصرف بوده . شیر آب آنها باید اتوماتیک و بدون دخالت دست
باز و بسته شود .
ژ) در محل ورودي فرآوري باید حوضچه گند زدائی تعبیه شود تا کارکنان هنگام عبور از داخل آن
بگذرند.
-۲ شرایط کلی بهداشت ساختمانها و تجهیزات :
الف ) کفها ، دیواره ها و قفسه ها ، سقف ها و پوشش آنها ، تجهیزات ، لوازم وابزار کار در محل
فرآوري محصولات شیلاتی ، همگی باید تمیز ، مرتب و آماده کار باشند . بطوریکه منبع آلوده
کننده اي براي فر آورده ها ایجاد نکنند .
ب) طبق یک برنامه منسجم باید کلیه جانوران موذي و حشرات را از درون تا سیسات و تجهیزات دفع و نابود
ساخت مواد مخصوص مانند حشره کشها و یا هر گونه ماده سمی دیگر در محل مخصوص یا در قفسه هاي
قفل دار
نگهداري شوند . استفاده از چنین موادي نباید خطر آلودگی فرآورده ها را در پی داشته باشد .
پ) محل کار ، ابزار آلات و تجهیزات داخل کارخانه باید اختصاصا براي فرآوري محصولات شیلاتی
استفاده گردند .
ت) براي کلیه اهداف باید از آب قابل شرب ، طبق استانداردها و یا آب تمیز دریا استفاده گردد.
بطور استثناء می توان از آبهاي غیر آشامیدنی براي مصارف تولید بخار، آتش نشانی و خنک کردن
دستگاههاي برودتی استفاده نمود ولی باید مطمئن شد که چنین آبهائی براي مصارف دیگر استفاده
نشده و براي فرآورده ها آلودگی ایجاد ننماید .
ث)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

پاسخ دهید