طرح توليد لوله پلي پروپيلن

طرح توليد لوله پلي پروپيلن

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 99 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد لوله پلي پروپيلن

فهرست
١- معرفي محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
١- نام و كد محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢ -١
١- شماره تعرفه گمركي…………………………………………………………………………………………………………………………… ٢ -٢
١- شرايط واردات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣ -٣
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي………………………………………………………………………………………………………………… ٣ -٤
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني……………………………………………………………… ٤ -٥
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد………………………………………………………………………………………………………………. ٨ -٦
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول……………………………………………………….. ١٣ -٧
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………………………………………………………………………………. ١٣ -٨
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول……………………………………………………………………….. ١٤ -٩
١- شرايط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٤ -١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد …………………………………………………………………………………………. ١٤ -١
۲- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا……………………………………………………. ١٦ -۲
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………….. ١٧ -٣
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه……………………………………………………………………………………………………… ۱۷ -٤
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………… ٢٠ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم……………………………………………………….. ۲۰ -٦
۳- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور……………………………………………………….. ۲۳
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم……………………………………………………………………………………………….. ٢٦
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………. ٢٧
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن…………………………………………………………………………………………… ٣١
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………………………………………………….. ٣٢
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………. ٣٣
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي………………………………………….. ٣٤
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني…………………………………………………………………………………………………………. ٣٧
١١ – تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد…………………………………. ٣٩
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٠
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي پروپيلن
۱- معرفي محصول
مزايا و مقاومت ويژه پليمرها در برابر رطوبت و آب از ويژگيهای ممتاز کننده لوله و اتصالات پليمري نسبت
به مشابه فلزي ميباشد. پلي پروپيلن از پلي اولفين ها مي باشدكه استفاده از آن از سال ١٩٨٢ در صنعت
لوله و اتصالات رو به گسترش نهاد.
امروزه انواع لوله به دو گروه اصلي تقسيم بندي مي گردند.
۱- لوله هاي فلزي و بتني : شامل انواع لوله هاي مسي، آهن و فولاد، برنجي، آلومينيومي و لوله هاي فلزي
پوشيده شده با پلاستيك ها و لوله هاي سيماني.
۲- لوله هاي پلاستيكي : شامل انواع لوله از جنس پلي اتيلن، پي وي سي، پلي پروپيلن، پلي اتيلن كراس لينك
پلي بوتيلن و پلاستيك هاي فلوئوره. ،ABS ، پي وي سي كلرينه شده ،(PEX) شده
از جمله مزاياي لوله هاي پلاستيكي در مقايسه با لوله هاي فلزي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
– در مقابل آب مقاوم هستند (همانند فلزات مشكل خوردگي نخواهند داشت)
– مواد اوليه و فرآيند توليد هزينه كمتري دارد.
– وزن مخصوص آنها كمتر مي باشد.
– ضريب اصطكاك كمي دارند بنابراين جريان مايع بهتر عبور مي كند.
– مقاومت سايشي خوبي دارند.
– نصب آنها ساده مي باشد.
– در فرآيند توليد نسبت به فلزات انرژي كمتري لازم دارند
و از معايب آنها مي توان موارد ذيل را مطرح نمود:
– استحكام و سختي آنها نسبت به فلزات كمتر است و در برابر تنش هاي مكانيكي آسيب پذيرند.
– خواص مكانيكي آنها وابسته به دما و فشار است.
– رفتار تنش- كرنشي پيچيده دارند.
– قابليت احتراق آنها بالاتر است.
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي پروپيلن
عليرغم موارد ياد شده از لوله هاي پلاستيكي براي موارد زير استفاده مي نمايند.
۱- انتقال آب
۲- توزيع گاز
۳- انتقال پساب
۴- توزيع مواد شيميايي
امروزه در دنيا براي انشعاب اصلي آب از لوله هاي با جنس پلي بوتيلن، پلي اتيلن و پي وي سي كلرينه و پلي
پروپيلن استفاده مي گردد و جهت آب آشاميدني و به ويژه آب گرم، لوله هاي پلاستيكي با جنس پل ي بوتيلن،
مصرف مي گردد. PP و PVC, PEX
در انتقال آب گرم نمي توان استفاده نمود و يكي از مهمترين PE به سبب خواص فيزيكي و مكانيكي پائين از
مقاومت بالاي آن در برابر مواد شيميايي در دماي بالا مي باشد. PP ويژگي هاي
لازم به ذکر است لوله و اتصالات پلي پروپيلن در ايران به نام لوله سبز شناخته ميشود.
( ۱- نام و كد محصول(آيسيك ۳ -۱
محصولات بررسي شده در اين طرح لوله و اتصالات پلي پروپيلن با كد شناسايي كالا (كد آيسيك )
۲۵۲۰۱۲۲۸ ميباشد . بر اساس سيستم طبقه بندي ايسيك، عدد ۲۵ مربوط به محصولات از جنس لاستيك
و پلاستيك ، ۲۵۲۰ مربوط به ساخت انواع محصولات پلاستيكي و ۲۵۲۰۱۲۲۸ شامل لوله و اتصالات پلي
پروپيلن ميباشد.
۱- شماره تعرفه گمركي -۲
۳۹۱۷ به كشور وارد و يا صادر مي گردد. تعرفه ۳۹۱۷ به طور كلي / لوله و اتصالات پلي پروپيلن با تعرفة ۲۲
شامل لوله ، شيلنگ و لواز م و ملحقات آنها مثلا اتصالات، زانويي، اتصالات لوله شامل فلنج و ساير موارد از
مواد پلاستيكي ميباشد.
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي پروپيلن
۱- شرايط واردات -۳
حقوق ورودي براي لوله، شيلنگ و لوازم و ملحقات آنها (اتصالات، زانويي) از پلي پروپيلن برابر ۱۵ % ميباشد.
حقوق پايه طبق ماده ( ۲) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه
دريافتي از كالاهاي وارداتي ميباشد و معادل ۴% ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود . به مجموع اين دريافتي
و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطلاق ميشود.
۱- بررسي و ارائه استاندارد ملي -۴
در جدول ۱ استانداردهاي كارخانهاي، ملي و بينالمللي در ارتباط با لوله و اتصالات پلي پروپيلن ارائه شده
است.
جدول ۱- استانداردهاي جهاني مربوط به لوله و اتصالات پلي پروپيلن
نام استاندارد شمارة استاندارد توضيحات
۱۹۸۸ استانداردهاي نصب شبك ههاي آب رساني قابل حمل DIN
استاندارد كيفي) ) (PP 8077 لوله هاي پلي پروپيلن، ابعاد (استانداردهاي قطر لول ههاي DIN
۸۰۷۸ لوله هاي پلي پروپيلن شرايط عمومي DIN
استاندارد كيفي) ) PP 16962 استانداردهاي اتصالات و قطعات زانويي لوله براي لول ههاي DIN
۴۱۰۹ استانداردهايي براي از بين بردن صدا در سيستم DIN
۱۸۳۸۱ استاندارد نصب شبكه هاي گاز، آب و فاضلاب DIN
قانون روش هاي صرفه جويي در انرژي — ENEG
استاندارد نصب سيستم حرارتي — Heiz Aniv
استاندارد حفاظت در مقابل حرارت — Wschuvo
لوله هاي داخل ساختما نها — VOBpartc
۲۲۰۷ روش اتصال ترمو پلاستي كها DVS
۲۲۰۸ ابزار و ماشين هاي جوشكاري براي ترموپلاستي كها DVS
۶۹۲۰ استاندارد آزمايشات مربوط به بهداشت لول ههاي پلي پروپيلن BS
۱۰۵۰۸ استاندارد لوله و اتصالات ترموپلاستيك براي سيست مهاي آب گرم و سرد ISO
PP استاندارد لوله و اتصالات F492 ASTM
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران لوله و اتصالات پلي پروپيلن
استاندارد ملي لوله هاي سبز در حال حاضر در اداره

طرح توليد لوله پلي پروپيلن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید