طرح توليد قايقهاي فايبرگلاس

طرح توليد قايقهاي فايبرگلاس

تعداد صفحات: 47

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 196 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

معرفي محصول
فايبرگلاس مادة مركبي است كه به جهت دارا بودن خواص ويژه كاربردهاي فراواني در صنعت دارد.
فايبرگلاس در واقع يك نوع كامپوزيت است كه در آن پليمر مصرفي رزين پلي استر غير اشباع و
تقويت كننده پشم شيشه مي باشد. در فايبرگلاس هر كدام از دو مورد رزين و پشم شيشه نقش مهمي دارند
كه ذيلاً به نقش هر يك از آنها اشاره ميشود.
نقش رزين به سه صورت است:
پشم شيشهها را در كنار هم نگه ميدارد و از پراكندگي آنها جلوگيري ميكند. ü
وقتي فشاري به رزين وارد ميشود فشار به پشم شيشه منتقل و باعث ميشود كه خود رزين نشكند. ü
پشم شيشه را در مقابل عوامل شيميايي مثل اسيد و بازها و آب محافظت ميكند. ü
پشم شيشه، خواص مكانيكي رزين را بهبود ميبخشد.
اساساً فايبرگلاس ماده اي است سبك، با دوام، بسيار سخت و براي مصارف مختلف قابل انعطاف
ميباشد.
مزاياي فايبرگلاس را بر فلزات و آلياژها به صورت زير ميتوان برشمرد:
مقاومت شيميايي بالاتر از فلزات و آلياژها ü
نسبت مقاومت مكانيكي / وزن مشابه با فلز است كه اين امر به سبكي فايبرگلاس مربوط ميشود. ü
سهولت شكل دهي و تنوع محصولاتي كه ميتوان با آن ساخت ü
سرعت بالاتر از نظر توليد محصول، عملياتي مثل شكل دهي، خمكاري، برشكاري و … ü
قيمت پايينتر در مقايسه با يك قطعه فلزي مشابه ü
هزينه تعمير و نگهداري كمتر ü
اين مزايا سبب شده است تا فايبرگلاس جايگزين محصولات فلزي گردد.
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
در صنعت شناورسازي از قايق هاي دو متري تا قايق هاي بزرگ مسافر بري، ناوچه هاي جنگي و مين
.[ روبهاي عظيم با فايبرگلاس ساخته ميشود[ ١
در گذشته اكثر شناورهاي توليد شده و مورد استفاده در ايران از جنس چوب ساخته مي شدند . چوب
سه نقطه ضعف مهم براي ساخت شناور دارد و امروزه شاهد آن هستيم كه به همين دلايل، چوب از صنعت
شناورسازي دنيا در حال خارج شدن است . نخست آنكه عمر چ ندان زيادي در مقايسه با محصولات جديد
ندارد. ثانياً ساخت شناور چوبي بسيار زمان بر و پرهزينه است و عامل سوم اين است كه امروزه با توجه به
مسائل زيست محيطي و لزوم توجه به حفظ منابع جنگلي، سياست جهاني در جهت كاهش ميزان مصرف
چوب است . چوب تنها در كشورهاي توسعه نيافته كه سطح تكنولوژي شناورسازي آنها پايين است مورد
استفاده قرار مي گيرند و در كشورهاي صنعتي تنها در ساخت قايق هاي بادباني تفريحي در مقياس محدود به
كار مي روند.
١- نام و كد محصول -١
٣٥١٢١١٢٤ مي باشد كه جهت ISIC نام محصول مورد نظر در اين گزارش قايقهاي فايبرگلاس با كد
قايق فايبرگلاس در جدول ١ ارائه ISIC مصارف تفريحي، نظامي، تحقيقاتي و ماهيگيري كاربرد دارند . كد
گرديده است.
[ قايق فايبرگلاس[ ٢ ISIC جدول ١- كد
نام آيسيك محصول كد محصول
قايق فايبرگلاس ٣٥١٢١١٢٤
در شكل ١ نمايي از يك قايق موتوري از جنس فايبرگلاس آورده شده است.
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
شكل ١- نمايي از يك قايق موتوري از جنس فايبرگلاس
محصولی که در اين طرح مورد بررسی قرار گرفته است، قايق فايبرگلاس ١٠٥ کيلوگرمی با مشخصات
فنی ذيل میباشد:
١ متر عرض، توانايی حمل ١٣٤٠ کيلوگرم بار، دارای موتور دو / ٣ متر طول، ٤ / ١٠٥ کيلوگرم وزن، ٥ –
سيلندر با قدرت ٥ اسب بخار
٢- شماره تعرفه گمركي -١
قايقهاي فايبرگلاس تحت دو تعرفة مشخص به كشور وارد و يا صادر ميگردند. اين تعرفهها عبارتند از:
قايقهاي تفريحي عمومي تحت تعرفة ٨٩٠١١٠١٠ ü
[٣] قايقهاي تفريحي ورزشي تحت تعرفة ٨٩٠٣٩٢١٠ ü
٣- شرايط واردات -١
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
واردات قايقهاي فايبرگلاس تحت تعرفه گمركي ٨٩٠١١٠١٠ (سيستم هماهنگ شده توصيف و
كدگذاري كالا ) با موافقت وزارت بازرگاني و با سود % ١٠ و محصولات تحت تعرفة گمركي ٨٩٠٣٩٢١٠ با
سود ٣٠ % انجام مي پذيرد.
در جدول ٢ شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كالا و سود بازرگاني محصول درج گرديده است.
[ جدول ٢- شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كالا و سود بازرگاني[ ٣
شماره تعرفه كد سيستم هماهنگ شده نوع كالا سود بازرگاني
% ٨٩٠١١٠١٠ قايقهاي تفريحي و عمومي ١٠ ٨٩٠١١٠
% ٨٩٠٣٩٢١٠ قايقهاي تفريحي ورزشي ٣٠ ٨٩٠٣٩٢
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي -١
استاندارد جهاني و ملي براي قايقهاي فايبرگلاس تعريف نشده است.
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -١
با توجه به استعلام انجام شده، قيمت قايق فايبرگلاس داخلي مورد نظر در اين طرح ١٤,٥ ميليون
.[ ريال و محصول مشابه خارجي آن ٢٦ ميليون ريال در بازارهاي داخلي به فروش ميرسد[ ٤
در جدول ٣ قيمت داخلي قايقهاي فايبرگلاس را بر اساس مشخصات فني آنها آورده شده است.
[ جدول ٣- قيمت داخلي قايقهاي فايبرگلاس بر اساس مشخصات فني[ ٤
رديف مشخصات فني قيمت (ميليون ريال)
١ متر عرض، توانايي حمل / ٣ متر طول، ٤ / ١٠٥ كيلوگرم وزن، ٥ ١
١٣٤٠ كيلوگرم وزن، داراي موتور دو سيلندر با قدرت ٥ اسب بخار ١٤,٥
٤ متر عرض، ارتفاع ٤ متر، داراي موتور با قدرت / ١٧ متر طول، ٨ /١ ٢
٢٥٥ اسب بخار ١٢٥٠
٢ متر، وزن بدون / ٢ متر عرض، ارتفاع ١٠ / ٥ متر طول، ٣٥ ٣
موتور ٥٢٠ كيلوگرم، داراي موتور با قدرت ٤٨ اسب بخار ١٢٠
٤
طول : ٨ متر ٥٠ سانتی متر..عرض : ٣متر ٥٠ سانتی متر، ساخت
انگلستان . ٢١٠ اسب بخار ٣٥٠ Volvo penta شرکت
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران قايقهاي فايبرگلاس
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید