طرح توليد در و پنجره PVC

طرح توليد در و پنجره PVC

تعداد صفحات: 67

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 7500 تومان

تعداد نمایش: 167 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

7500 تومان – خرید

طرح توليد در و پنجره PVC

١- معرفي محصول
مي باشد كه يك واحد توليدي (Poly Vinyl Choloride) محصول مورد نظر، در و پنجره هاي پي وي سي
در اين زمينه، علاوه بر محصولات فوق مي تواند به توليد سقف هاي كاذب، پارتيشن و …. (از جنس پي وي
سي) اقدام نمايد . همچنين لازم به ذكر است كه اين در و پنجره هاي توليدي به همراه شيشه م يباشد . چرا
كه سيل كردن در و پنجره هاي پي وي سي بسيار با اهميت مي باشد لذا مي بايست اين محصولات به همراه
شيشه توليد گردند.
P.V.C در و پنجره هاي
مي باشد كه در اين قسمت PVC همانطور كه قبلاٌ نيز اشاره شد، محصول مورد نظر در و پنجره هايي از جنس
به تشريح بيشتر اين محصول پرداخته خواهد شد.
چنانكه مي دانيم پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است . انرژي انتقالي
توسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و نفوذ هواي خارج مي باشد . روش هاي جديد ساخت پنجره
عوامل شرح داده شده فوق را تحت كنترل در آورده و نتيجتاً از اتلاف انرژي ب ي مورد ساختمان جلوگيري
مي نمايد. نكته مهم در انتقال نور در حد شفافيت آن همراه با صرفه جويي در انتقال حرارت محيط خارج و
داخل و همچنين زيبايي آن است.
پنجره ها عمدتاٌ با ضريب انتقال حرارت اكتسابي و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص م ي شوند. ساير مشخصات
پنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نيز در مرغوبيت پنجره مهم مي باشد. نقش پنجره در بار سرمايشي
به مراتب بيشتر از بار گرمايشي است چون در بار گرمايشي انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتق ال
هدايتي است در صورتي كه در بار سرمايشي انتقال حرارت علاوه بر نوع هدايت آن شامل انتقال تشعشعي نيز
مي شود. پنجره هاي بسيار جديد قادرند كه با تغيير وضعيت خود انرژي اكتسابي تشعشعي را در فصول سرد
به داخل محيط خانه انتقال و در نتيجه در انرژي مصرفي ساختمان ها صر فه جويي به عمل آورند . اين پنجره ها
علاوه بر اينكه در صرفه جويي انرژي مؤثر هستند باعث مي شوند كه ديگر احتياجي به نصب وسايل گرم
كننده در زير پنجره جهت جلوگيري از كوران، نفوذ هواي خارج به داخل و انتقال هواي سرد از جدار شيشه
به داخل نباشد.
به طور كلي پنجره ها به صورت يك، دو و سه جداره توليد مي شوند. در كشورهاي صنعتي پنجره دو جداره
بيشترين مصرف را دارد و در ساير كشورها عمدتاٌ پنجره ها از نوع يك جداره مي باشند كه امروزه در كشور ما
نيز جهت صرفه جويي انرژي مطابق اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور م ي بايست از شيشه هاي
دو جداره استفاده گردد . چرا كه بين دو جداره شيشه اي معمولاٌ با گاز آرگون پر م ي شودكه علاوه بر بهبود

مسائل انتقال حرارتي از كدر شدن شيشه ها ناشي از اختلاف دماي دو طرف شيش ه ها جلوگيري به عمل
مي آورد.
١- نام و كد محصول -١
جزء محصولات لاستيك و پلاستيك ( ٢٥ ) و در اين دسته ISIC در و پنجره هاي پي وي سي طبق كدبندي
در و پنجره هاي ISIC بندي جزء محصولات پلاستيكي ( ٢٥٢٠ ) محسوب مي شود . بر اين اساس كد كامل
.[ پي وي سي با شماره ٢٥٢٠١٣٣٨ مشخص شده است[ ١
٢- شماره تعرفه گمركي -١
در حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات در و پنجره هاي پي وي سي تعريف
نشده است و اين كالا مطمئنا با كد تعرفه محصولات مشابه ديگر مبادلات آن انجام مي شود. از آنجا كه اين
PVC مي باشد، قطعا در كد تعرفه ٣٩٢٠٤٣ كه مربوط به كالاهاي ساخته شده از PVC محصول با پايه
.[ مي باشد، قرار دارد[ ٢
طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك علاوه بر اين كد تعرفه ، احتمال اينكه اين محصول با كدهاي
ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد.
٣- شرايط واردات -١
طبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي وارداتي به سه گروه زير تقسيم بندي
مي شوند:
١- كالاي مجاز: كالايي است كه ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
٢- كالاي مشروط: كالايي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
٣- كالاي ممنوع : كالايي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا
مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.

در رابطه با محصول اين طرح، در و پنجره هاي پي وي سي جزء گروه اول اين دسته بندي قرار دارد و با
رعايت ضوابط مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد.
هر كالايي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشد و
تعرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصولات مختلف متفاوت
مي باشد . در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را به مخاطره بياندازد مسلما
حقوق گمركي آن محصول بالا خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشور توليد نشود يا
اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد به علت جلوگيري از مسائل تورم تا حد ممكن از حقوق
گمركي آن محصول كاسته شده است.
همانطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي در و پنجره هاي پي وي سي وجود ندارد
و اين محصول با تعرفه محصولات ديگر وارد كشور مي شود. لذا با توجه به كد تعرفه مشابه اين محصول
.[ حقوق گمركي آن در حال حاضر ٤ درصد مي باشد[ ٢
٤- بررسي و ارائه استاندارد -١
در ها و پنجره هاي پي وي سي از پروفيل هايي تشكيل يافته اند كه اين پروفيل هاي پلاستيكي از طريق روش
اكستروژن و م اشين اكستروژن به طور پيوسته و ممتد توليد مي شوند . بنابر نحوه بكارگيري پروفيل ها و
استفاده از يك، دو يا سه شيشه در و پنجره و ديگر تمهيدات مورد نياز، اين پروفيل ها به شك ل ها، ابعاد و
سطح مقطع هاي متفاوتي توليد مي شوند.
با توجه به نحوه اتصال اين پروفيل ها به ديوار كه مي تواند روي يك چارچوب كاملاٌ تراز شده فلزي و يا روي
سطوح بتني كاملا تراز شده و به كمك پيچ انجام شود لذا لازم است درون اين پروفيل هاي آلومينيومي
مرغوب و برخي از ورق هاي نازك فولادي گالوانيزه استفاده مي كنند . البته بايد اشاره داشت كه اين
پروفيل هاي فلزي به سطح داخلي پروفيل پلاستيكي نچسبيده و آزادي حركت دارد.
در جدول شماره ١ خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل هاي ساخته شده از پي وي سي جهت مصارف گوناگون
از قبيل در و پنجره هاي پي وي سي آورده شده است.

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

7500 تومان – خرید

پاسخ دهید