طرح توليد در و پنجره PVC

طرح توليد در و پنجره PVC

تعداد صفحات: 67

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5500 تومان

تعداد نمایش: 160 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

طرح توليد در و پنجره PVC

فهرست
١- معرفي محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١
١- نام و كد محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣ -١
١- شماره تعرفه گمركي…………………………………………………………………………………………………………………………… ٣ -٢
١- شرايط واردات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣ -٣
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي………………………………………………………………………………………………………………… ٤ -٤
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني……………………………………………………………… ٧ -٥
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد………………………………………………………………………………………………………………. ٨ -٦
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول……………………………………………………….. ١٠ -٧
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………………………………………………………………………………. ١٢ -٨
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول……………………………………………………………………….. ١٣ -٩
١- شرايط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٦ -١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٦
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد …………………………………………………………………………………………. ١٦ -١
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا……………………………………………………. ٢٠ -٢
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………….. ٢١ -٣
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه……………………………………………………………………………………………………… ٢١ -٤
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………… ٢٨ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم……………………………………………………….. ٢٨ -٦
٣- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور……………………………………………………….. ٣١
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم……………………………………………………………………………………………….. ٣٥
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………. ٣٧
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن…………………………………………………………………………………………… ٤٤
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………………………………………………….. ٥١
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………. ٥٣
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي………………………………………….. ٥٤
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني…………………………………………………………………………………………………………. ٥٩
١١ – تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد…………………………………. ٦١
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٦٤
١
PVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
١- معرفي محصول
مي باشد كه يك واحد توليدي (Poly Vinyl Choloride) محصول مورد نظر، در و پنجره هاي پي وي سي
در اين زمينه، علاوه بر محصولات فوق مي تواند به توليد سقف هاي كاذب، پارتيشن و …. (از جنس پي وي
سي) اقدام نمايد . همچنين لازم به ذكر است كه اين در و پنجره هاي توليدي به همراه شيشه م يباشد . چرا
كه سيل كردن در و پنجره هاي پي وي سي بسيار با اهميت مي باشد لذا مي بايست اين محصولات به همراه
شيشه توليد گردند.
٢
PVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
P.V.C در و پنجره هاي
مي باشد كه در اين قسمت PVC همانطور كه قبلاٌ نيز اشاره شد، محصول مورد نظر در و پنجره هايي از جنس
به تشريح بيشتر اين محصول پرداخته خواهد شد.
چنانكه مي دانيم پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است . انرژي انتقالي
توسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و نفوذ هواي خارج مي باشد . روش هاي جديد ساخت پنجره
عوامل شرح داده شده فوق را تحت كنترل در آورده و نتيجتاً از اتلاف انرژي ب ي مورد ساختمان جلوگيري
مي نمايد. نكته مهم در انتقال نور در حد شفافيت آن همراه با صرفه جويي در انتقال حرارت محيط خارج و
داخل و همچنين زيبايي آن است.
پنجره ها عمدتاٌ با ضريب انتقال حرارت اكتسابي و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص م ي شوند. ساير مشخصات
پنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نيز در مرغوبيت پنجره مهم مي باشد. نقش پنجره در بار سرمايشي
به مراتب بيشتر از بار گرمايشي است چون در بار گرمايشي انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتق ال
هدايتي است در صورتي كه در بار سرمايشي انتقال حرارت علاوه بر نوع هدايت آن شامل انتقال تشعشعي نيز
مي شود. پنجره هاي بسيار جديد قادرند كه با تغيير وضعيت خود انرژي اكتسابي تشعشعي را در فصول سرد
به داخل محيط خانه انتقال و در نتيجه در انرژي مصرفي ساختمان ها صر فه جويي به عمل آورند . اين پنجره ها
علاوه بر اينكه در صرفه جويي انرژي مؤثر هستند باعث مي شوند كه ديگر احتياجي به نصب وسايل گرم
كننده در زير پنجره جهت جلوگيري از كوران، نفوذ هواي خارج به داخل و انتقال هواي سرد از جدار شيشه
به داخل نباشد.
به طور كلي پنجره ها به صورت يك، دو و سه جداره توليد مي شوند. در كشورهاي صنعتي پنجره دو جداره
بيشترين مصرف را دارد و در ساير كشورها عمدتاٌ پنجره ها از نوع يك جداره مي باشند كه امروزه در كشور ما
نيز جهت صرفه جويي انرژي مطابق اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور م ي بايست از شيشه هاي
دو جداره استفاده گردد . چرا كه بين دو جداره شيشه اي معمولاٌ با گاز آرگون پر م ي شودكه علاوه بر بهبود
٣
PVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

طرح توليد در و پنجره PVC

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

پاسخ دهید