طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 165 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۱۰۰۰ تن
نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده
تعداد شاغلين: ۲۰ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۶۳۶۱٫۴۱ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۲۸۹۸٫۹۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۳۴۶۲٫۴۳ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۲۵۷۰۷٫۵۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۲۱۸۷٫۰۰ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۱٫۳ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۷۷٫۴ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
فرآوري و بسته بندي آجيل و خشكبار
وزارت صنايع و معادن
۲
مقدمه:
بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. از
بسته بندي تا هشت هزار سال پيش آماري در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصير و همچنين
ظروف گلي و لعابي در بين النهرين و مصر بوده است.
استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا ميبخشد در كسب سهم بالاتري از
بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
و نقش Protective نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش
چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برميايد نقش نخست به وجه نگهداري و . Promotive
دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور
عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگيهاي ثانويه و يا عرضه در اندازه
ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش
سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات
غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.
در طرح حاضر انواع خشكبار پس از بوجاري به نمك و جوهر ليمو آغشته و در تابه برشته مي گردند. پس از
خنك شدن و انجام عمل بسته بندي، محصول نهايي به انبار انتقال مي يابد.
۳
۰٫۰۰۰۰۰۱
قيمت واحد قيمت كل
(ريال) (ميليون ريال)
۲۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۰۰۱
مساحت هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ خاكبرداري ۱۲۵ ۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰
۲ حصاركشي ۴۵ ۱۵۰۰۰۰ ۳۰۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰
۳۷۰ – –
۰٫۰۰۰۰۰۱
مساحت زير بنا هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ انبار مواد اوليه ۴۴۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰
۲ انبار محصول ۳۳۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰
۳ سالن توليد ۵۴۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۴۵۰
۴ آزمايشگاه ۴۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰
۵ اداري و رفاهي ۹۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۷۵
۶ نگهباني ۲۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰
۱۴۶۵ – ۱۲۷۵
جمع
جمع
-۳-۱ ساختمانها:
رديف
رديف شرح
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح:
۲۵۰۰
متراژ زمين
شرح
-۲-۱ محوطه سازي:
۴
هزينه كل

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۱۰۰۰ تن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید