طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۵۰۰ تن

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۵۰۰ تن

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۵۰۰ تن

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۵۰۰ تن
نوع توليدات: انواع خشكبار بسته بندي شده
تعداد شاغلين: ۱۲ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۳۵۴۴٫۳۳ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۱۸۰۳٫۵۶ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۱۷۴۰٫۷۷ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۱۲۸۵۳٫۷۵ ميليون ريال
سود ويژه: ۸۵۴٫۴۲ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۲٫۰ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۴۹٫۴ درصد
توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار
وزارت صنايع و معادن
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲
مقدمه:
بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. از
بسته بندي تا هشت هزار سال پيش آماري در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصير و همچنين
ظروف گلي و لعابي در بين النهرين و مصر بوده است.
استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا ميبخشد در كسب سهم بالاتري از
بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
و نقش Protective نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش
چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برميايد نقش نخست به وجه نگهداري و . Promotive
دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور
عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگيهاي ثانويه و يا عرضه در اندازه
ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش
سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات
غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.
در طرح حاضر انواع خشكبار پس از بوجاري به نمك و جوهر ليمو آغشته و در تابه برشته مي گردند. پس از
خنك شدن و انجام عمل بسته بندي، محصول نهايي به انبار انتقال مي يابد.
۳
۰٫۰۰۰۰۰۱
قيمت واحد قيمت كل
(ريال) (ميليون ريال)
۲۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۰۰۱
مساحت هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ خاكبرداري ۱۰۰ ۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰
۲ حصاركشي ۳۸ ۱۵۰۰۰۰ ۲۵۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۱۶۰ ۲۰۰۰۰۰ ۸۰۰
۲۹۸ – –
۰٫۰۰۰۰۰۱
مساحت زير بنا هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
۱ انبار مواد اوليه ۲۲۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰
۲ انبار محصول ۱۶۵ ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۳ سالن توليد ۳۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۵۰
۴ آزمايشگاه ۴۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰
۵ اداري و رفاهي ۷۲ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶۰
۶ نگهباني ۲۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰
۸۲۲ – ۷۱۰
شرح
-۲-۱ محوطه سازي:
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح:
۲۰۰۰
متراژ زمين
جمع
-۳-۱ ساختمانها:
رديف
رديف شرح
جمع
۴
هزينه كل

طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار به ظرفيت ۵۰۰ تن

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید