طرح توجیهی توليد خوراك طيور

طرح توجیهی توليد خوراك طيور

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 159 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجیهی توليد خوراك طيور

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۴۰۰۰ تن
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: ۲۰ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۱۱۸۹۵٫۱۴ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۶۱۹۹٫۹۳ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۵۶۹۵٫۲۲ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۴۰۸۰۰٫۰۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۲۶۶۳٫۳۸ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۲٫۳ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۴۳٫۵ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
وزارت صنايع و معادن
توليد خوراك طيور
خوراك طيور
۲
مقدمه:
تغذيه علمي است كه دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و با مفهومي مشترك در ارتباط با
يك ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان مي كند. تغذيه شامل جرياني است كه در آن سلولهاي بدن
موجود زنده با بخشي از محيط شيميايي خارج كه براي تامين مواد مورد نياز جهت انجام مطلوب
واكنش هاي متابوليكي و شيميايي براي رشد، نگهداري، كار و توليد ضروري است در ارتباط مي
باشد.
غذا به ماده اي اطلاق مي شود كه حيوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و به
مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذايي كه به مصرف واقعي حيوان مي رسد ، ماده مغذي گفته
مي شود.
استفاده از خوراك آماده براي تغذيه طيور به واسطه ايجاد امكان مصرف ضايعات صنعتي و پسماند
هاي كشاورزي در جهت كسب ارزش افزوده و همچنين سهولت حمل و نقل ، در سالهاي اخير رو
به فزوني نهاده است.
ضمن اينكه تغذيه طيور با اين نوع خوراك مي تواند از بروز امراضي كه به دليل وجود آلودگي هاي
مختلف در غذاي طيور پديد مي آيد جلوگيري نمايد.
براي ايجاد شرايط بهره برداري اقتصادي از واحدهاي مرغداري بايد مجموعه اي از مواد كه در يك
نوع غذاي خاص به تنهايي گرد هم نمي آيند با هم مخلوط و آسياب نمود. اين تركيب خوراكي را
تشكيل مي دهد كه متشكل از مجموعه مواد غذايي است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروري
بدن حيوان را در حد نياز آن برطرف كند.
مواد قابل استفاده در تركيب خوراك طيور به مقادير مختلفي قابل استفاده مي باشند. لكن در
محاسبات طرح حاضر از تركيب زير استفاده شده است:
جو به ميزان يك پنجم، سبوس گندم معادل ۱۲ درصد، ضايعات گندم به ميزان ۲۲ درصد، كود
مرغي يك پنجم، ذرت معادل ۱۸ درصد، پودر ماهي ۵ درصد، پودر گوشت ۱ درصد. ويتامين، اوره،
كربنات و نمك هر يك كمتر از يك درصد از تركيب خوراك طيور را تشكيل مي دهند.
۳

طرح توجیهی توليد خوراك طيور

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید