طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی و جهانگردی

طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی و جهانگردی

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 147 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی و جهانگردی

موضوع شركت:
موضوع فعاليت عبار ت است ازفعاليت در زمينه اخذ رويداد و تنظيم و انجام مسافرتها
گروهي داخلي و خارجي و ذخيره مكان و هر گونه خدمات ايرانگردي با رعايت مقررات
و قوانين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
بررسي اقتصادي:
گردشگري از اواخر قرن بيستم يكي از بخشهاي مهم فعاليت هاي اقتصادي شد ه است و
تمامي نشانه ها حاكي از آن است كه در سالهاي آتي نيز به اين رشد ادامه خواهد داد (
گزارش دفتر توسعه سازمان ملل ۲۰۰۳ ).امروزه گردشگري صنعتي جهاني است كه هر
ساله صدها ميليون نفر رادر حوزه بين المللي و داخلي در بر مي گيرد .بنا به تخمين
تعداد مسافرين بين المللي در سال ۲۰۰۵ ( WTO سازمان جهاني گردشگري ( ۲۰۰۵
هشتصد و پنج ميليون نفر بوده است (كه تقريبا ” معادل ۱۲ % جمعيت جهان است ). اين
تعداد گردشگر در آمدي بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار را ايجاد نموده اند كه در مجموع
باعث گرديده استتا اين صنعت بالاترين نرخ رشد را در ميان سا ير صنايع داشته باشد و
كشورها به خود اختصاص دهد. (GNP) سهم بسيار مهمي را از توليد ناخالص ملي
علاوه بر اين، گردشگري فرصت بسيار مناسبي را در جهت آشنايي با ساير
فرهنگها،مليتها و جوامع فراهم نموده است .امروزه گردشگري يكي از بزرگترين
كارفرمايان در سطح جهاني مي ب اشد. دهها ميليون نفر در سر تا سر دنيا به طور
مستقيم و تعداد بسيار بيشتري به طور غير مستقيم در اين صنعت مشغول به كار
بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته از طرف سازمان .(Masson هستند( ۲۰۰۳
در سال ۲۰۱۰ ميلادي تعداد گردشگران بين المللي بالغ بر (WTO) جهاني گردشگري
يك ميليارد نفر خواهد شد، اين تعداد گردشگر حجم بسيار بالايي از فعاليت هاي
اقتصادي و در آمد زايي را براي كشورهاي ميزبان به همراه خواهد داشت.
كشور ما ايران، با داشتن پتانسيل هاي بسيار مناسب طبيعي و تاريخي فرهنگي، كه ناشي
از تنوع اقليمي مناسب،پيشينه تاريخي كهن و تعداد اقوام ساكن در اين سرزمين باستاني
مي باشد، از بستر مناسبي جهت توسعه گردشگري برخوردار است . پراكندگي جاذبه
هاي متنوع در سراسر ايران زمين، اين امكان را فراهم مي آورد تا با توسعه پايدار
گردشگري بتوان علاوه بر كسب در آمد از اين بخش ، استانهاي محروم كشور ر ا نيز (
كه اغلب داراي ذخاير گردشگري بسياري مي باشند) توسعه داد.
استانهايي مانند سيستان بلوچستان،هرمزگان، بوشهر، لرستان، ايلام، كردستان، چهار
محال بختياري،كهكلويه و بوير ااحمد و … كه هر يك قابليت تبديل شدن به يك قطب
گردشگري در زمينههايي خاص را دارند كه بعضا” در سطح بين المللي نيز واجد اهميت
مي باشند.
sustainable ) امروزه كمتر صنعتي را مي توان يافت كه به اندازه گردشگري پايدار
در ايجاد توازن و تعادل اجتماعي، فقر زدايي، اشتغالزايي،تعاملات فرهنگي و (Tourism
حفظ و بهبود منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، نقش داشته با شد.جهت استفاده مطلوب از
اين پتانسيل ها و تبديل آنها به منابعي با لفعل كه قابليت بهره برداري داشته
باشند،ايجاد زير ساختها و روساخت هاي مناسب امري ضروري به شمار مي آيد .به
عبارتي، توسعه گردشگري مستلزم همكاري نزديك ميان بخش هاي مختلفي مي با شد،
اين بخشها عبارت ند از : شركت هاي حمل و نقل زميني،هوايي و دريايي، اماكن اقامتي،
مراكز ارايه خدمات غذا و نوشيدني

طرح توجيهی فنی و اقتصادی ومالی خدمات مسافرتی و جهانگردی

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید